Vào tháng trước, việc làm tại Canada đã trở lại mức tháng 2 năm nay và tiếp tục tăng ở đối tượng người nhập cư.

Nền kinh tế Canada đạt 157.000 việc làm trong tháng trước, tăng 1% tỷ lệ việc làm mức trước đại dịch.

Cơ quan Thống kê Điều tra Lực lượng Lao động của Canada đã thống kê thị trường lao động Canada từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 9. Trong tuần này, một số tỉnh bang đã đưa ra các yêu cầu về bằng chứng tiêm chủng để có thể đến một số địa điểm không thiết yếu như phòng tập thể dục và nhà hàng.

Tỷ lệ việc làm được tính là số người từ 15 tuổi trở lên có việc làm theo phần trăm dân số. Vào tháng 9, tỷ lệ việc làm của Canada là 60,9%, vẫn thấp hơn 0,9% so với tỷ lệ tháng 2 năm 2020 do sự tăng dân số năm 2020.

Việc làm tăng mạnh ở các tỉnh bang Ontario, Alberta, Saskatchewan và Nova Scotia. Tất cả các tỉnh bang khác có ít hoặc không thay đổi.

Đây là tháng thứ tư liên tiếp tỷ lệ thất nghiệp giảm trong tháng 9, xuống còn 6,9%, mức thấp nhất kể từ khi đại dịch bùng phát.

Trước nhu cầu lao động ở mức cao, chính phủ Canada đang thực hiện nhiều biện pháp khắc phục, dự kiến đưa số lượng lao động và việc làm tại Canada trở lại mức trước đại dịch trong thời gian sắp tới.

Việc làm tại Canada tiếp tục tăng ở đối tượng người nhập cư

Tỷ lệ việc làm ở người nhập cư gần đây tiếp tục có xu hướng tăng, đạt 71% vào tháng trước.

Mặc dù nhìn chung, số lượng người mới nhập cư vào Canada không tăng trong suốt đại dịch, nhưng số lượng người nhập cư gần đây làm việc trong một số ngành công nghiệp đã tăng lên, cụ thể là các dịch vụ chuyên môn, khoa học và kỹ thuật, tài chính, bảo hiểm, bất động sản, và cho thuê tài chính.

Những người nhập cư vào Canada hơn 5 năm có tỷ lệ việc làm gần 59%, giảm khoảng 1%, trong khi những người sinh ra ở Canada có tỷ lệ việc làm khoảng 61%, giảm 2%, so với tháng 9 năm 2019.

Lao động trí óc tăng, trong khi lao động chân tay giảm

Việc làm tại Canada nhìn chung tăng số lượng ngành lao động trí óc, trong khi đó giảm số lượng ngành lao động tay chân.

Số lượng việc làm ngành sản xuất – dịch vụ lần đầu tiên vượt qua số lượng trước COVID-19, tăng mạnh nhất ở ngành hành chính công, thông tin, văn hóa, giải trí, và các dịch vụ chuyên môn, khoa học và kỹ thuật.

Ngược lại, một số ngành như dịch vụ lưu trú và ăn uống vẫn chưa trở lại mức việc làm như tháng 2 năm 2020. Điều này một phần là do ngành này bị ảnh hưởng nặng nề bởi các biện pháp y tế công cộng. Việc làm tháng 9 ở ngành dịch vụ ăn uống đã giảm lần đầu tiên sau 5 tháng. Việc làm trong ngành bán lẻ cũng giảm.

Ngành sản xuất hàng hóa nhìn chung không có nhiều thay đổi, vì ngành này đã mất khoảng 94.000 việc làm trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6. Ngành sản xuất và tài nguyên thiên nhiên là ngoại lệ, cả hai ngành công nghiệp này đều tăng việc làm trong tháng 9.