6 chương trình nhập cư Canada mới sẽ ra mắt vào ngày 6 tháng 5 năm 2021

6 chương trình định cư mới Canada sẽ ra mắt vào ngày 6 tháng 5 năm 2021

6 chương trình nhập cư mới của Canada dành cho người lao động, sinh viên tốt nghiệp quốc tế, cộng với số lượng ứng viên nói tiếng Pháp không giới hạn sẽ ra mắt vào ngày 06 tháng 05 năm 2021 (Theo giờ Canada).

Bộ di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã công bố các lộ trình cụ thể vào ngày 14 tháng 4 năm 2021.

3 trong số các chương trình sẽ cho phép 90.000 người lao động và sinh viên tốt nghiệp quốc tế có được tình trạng thường trú nhân. 3 chương trình khác nhắm mục tiêu vào các ứng cử viên nhập cư nói tiếng Pháp. Dưới đây là danh sách các chương trình mới, cũng như số lượng đơn đăng ký tối đa mà IRCC sẽ chấp nhận cho mỗi chương trình.

  • Sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp. (40.000 đơn)
  • Người lao động trong lĩnh vực y tế. (20.000 đơn)
  • Người lao động trong các ngành nghề khác. (30.000 đơn)
  • Sinh viên quốc tế nói tiếng Pháp đã tốt nghiệp. (Không giới hạn đơn)
  • Người lao động trong lĩnh vực y tế nói tiếng Pháp. (Không giới hạn đơn)
  • Người lao động trong các ngành nghề khác nói tiếng Pháp. (Không giới hạn đơn)

Canada đặt ra mục tiêu nhập cư đầy tham vọng cho năm 2021, mong muốn chào đón 401.000 thường trú nhân mới. Mục tiêu này là một phần nỗ lực để bù đắp cho sự thiếu hụt số lượng thường trú nhân mới đến Canada vào năm 2020 và hỗ trợ sự phục hồi kinh tế sau đại dịch của quốc gia.

Tuy nhiên, vì đại dịch, biên giới đã bị đóng cửa và ban bố lệnh hạn chế đi lại vào tháng 3 năm 2020. Các ứng viên đã được chấp thuận cho thường trú nhưng hiện đang định cư ở nước ngoài vẫn chưa được phép đến Canada. Điều này đã hạn chế số lượng người nhập cư mới vào đất nước.

Canada vẫn cam kết đạt được các mục tiêu nhập cư của mình, đó là lý do tại sao Bộ di trú đã tạo ra 6 chương trình mới mới này.

Làm thế nào để người lao động có thể đủ điều kiện nhập cư Canada?

Người lao động trong lĩnh vực y tế và trong những ngành thiết yếu khác cần có 1 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong một nghề nghiệp đủ điều kiện trong vòng ba năm qua. Bạn cũng có thể đủ điều kiện nếu bạn có kinh nghiệm bán thời gian tương đương là 1.560 giờ. Các nghề về lĩnh vực y tế và các nghề thiết yếu khác đủ điều kiện có thể được tìm thấy tại đây

Bạn phải đang làm việc tại Canada trong thời điểm nộp đơn. Ngoài ra, bạn cần có Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada

CLB) tối thiểu cấp độ 4 bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Bạn cũng cần phải sống hợp pháp ở Canada và có ý định sống ở bất kỳ tỉnh nào khác ngoài Quebec. Ngoài ra, bạn cũng có thể bị từ chối đến Canada vì lý do lý lịch tư pháp hoặc y tế.

6 chương trình nhập cư Canada mới sẽ ra mắt vào hôm nay

Làm thế nào để sinh viên tốt nghiệp quốc tế có đủ điều kiện nhập cư Canada?

Sinh viên quốc tế phải tốt nghiệp sau tháng 1 năm 2017 từ Tổ chức giáo dục được chỉ định của (DLI) và nhận được chứng chỉ như bằng đại học, bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ từ một trường thương mại hoặc kỹ thuật hoặc từ Quebec CEGEP .

Bạn phải đang làm việc tại Canada tại thời điểm nộp đơn và được phép làm việc thông qua giấy phép lao động hoặc học tập hợp lệ. Bạn cũng cần có Điểm chuẩn ngôn ngữ (CLB) tối thiểu cấp độ 5 bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Bạn phải sống ở Canada hợp pháp và bạn cũng có thể bị từ chối đến Canada vì lý do lý lịch tư pháp hoặc y tế.

Làm thế nào những người nói tiếng Pháp có thể đủ điều kiện nhập cư Canada?

Người lao động nói tiếng Pháp và sinh viên tốt nghiệp quốc tế cần đáp ứng các yêu cầu tương tự về điều kiện được nêu ở trên, ngoại trừ các yêu cầu về ngôn ngữ. Người lao động phải có trình độ tiếng Pháp cơ bản thông thạo tối thiểu trong bốn khả năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc, viết. Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) tối thiểu cấp độ 4.

Sinh viên tốt nghiệp quốc tế cần có ít nhất trình độ tiếng Pháp trung cấp trong bốn khả năng ngôn ngữ, CLB tối thiểu cấp độ 5.