Kế hoạch nhập cư Canada giai đoạn 2020 – 2022 đã châm ngòi cho nhiều cuộc tranh luận. Những cuộc tranh luận diễn ra xung quanh những vấn đề về số lượng người nhập cư vào Canada? Phân loại họ? Người nhập cư có hòa hợp với kinh tế, xã hội của Canada hay không.

Những vấn đề này thật sự quan trọng và xứng đáng để có nhiều sự tranh luận và tìm ra những biện pháp thích hợp. Tuy nhiên, không có nhiều tranh luận về những vấn đề có thể xác định được mức độ nhập cư.

Những khó khăn trong việc xác định số lượng người mới đến Canada mỗi năm có thể định hình bởi 6 yếu tố:

– Nhân khẩu học và kinh tế

– Chính sách mục tiêu

– Tình hình toàn cầu

– Khả năng hội nhập

– Khả năng và quy trình xử lý

– Chính trị

Nhân khẩu học và kinh tế

Chào đón người nhập cư đến Canada là một sự cần thiết về kinh tế trong vấn đề nhân khẩu học tại Canada. Canada là một trong những quốc gia có tỷ lệ sinh thấp và dân số già nhất thế giới. Đó là lý do tại sao Canada phải chào đón nhiều người nhập cư hơn nữa để gia tăng nhân khẩu và phát triển thị trường người lao động, một trong những yếu tố ổn định sự phát triển kinh tế.

Những quốc gia khác có thể không cần người nhập bởi tỷ lệ sinh trưởng cao và dân số trẻ, nhưng với Canada tuy có mức sống cao nhưng sẽ gặp nhiều vấn đề nếu không có người nhập cư.

Chính sách mục tiêu

Canada chào đón người nhập cư vì ba lý do chính: phát triển kinh tế, đoàn tụ gia đình và người tị nạn. Vì thế, mức độ nhập cư luôn được định hình trong tư tưởng, và trong thực tế, chính phủ Canada đã rất nỗ lực để hoàn thành mục tiêu này, Canada đã chào đón hơn 40% người nhập cư dưới diện đoàn tụ gia đình và tị nạn hàng năm.

Tình hình toàn cầu

Gắn liền với chính sách mục tiêu và vấn đề phản ứng của Canada với vấn đề toàn cầu. Trong vấn đề về chính sách kinh tế, Canada phải phải chắc rằng số lượng người nhập cư đủ điều kiện đáp ứng được số lượng người nhập cư mà chính phủ cần mỗi năm. Hơn nữa, vì là thành viên trong cộng đồng quốc tế, Canada có trách nhiệm trong việc hỗ trợ những người tị nạn nhân đạo.

Những vấn đề này có thể dẫn đến việc Canada thực hiện các biện pháp ngắn hạn để điều chỉnh mức độ nhập cư và diện người nhập cư. Điều này đã diễn ra gần đây khi Canada quyết định điều chỉnh mức độ nhập cư và người tị nạn vào giai đoạn 2015 -2016 khi Chính phủ quyết định đón nhiều người tị nạn Syria.

Khả năng hội nhập

Chính phủ liên bang Canada đủ tự tin rằng những điều kiện kinh tế đủ hấp dẫn đối với người nhập cư để họ có thể dễ dàng hội nhập vào thị trường lao động Canada. Ngoài ra, chính phủ phải đảm bảo được những nguồn lực để hỗ trợ người nhập cư ổn định cuộc sống (ví dụ như ngôn ngữ và đào tạo việc làm), nhà ở phù hợp, chăm sóc sức khỏe, giao thông công cộng để hỗ cộng đồng dân cư lớn hơn

Khả năng và quy trình xử lý

Với dự đoán nhu cầu nhập cư Canada có thể vượt xa những gì có thể cung cấp, chính phủ liên bang phải đủ khả năng xử lý càng nhanh càng tốt nhưng đề nghị xin nhập cư. Thậm chí khi mà chính phủ chấp nhân năng cao mức độ nhập cư thì chưa chắc đã đủ khả năng xử lý quy trình phức tạp này.

Canada đã cải thiện khả năng xử lý quy trình cho người nhập cư trong những năm gần đây bằng cách triển khai hệ thống Express Entry. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều chương trình nhập cư sử dụng giấy tờ đã làm chậm quy trình xử lý do tốn quá nhiều nhân lực.

Chính trị: Yếu tố ảnh hưởng hàng đầu.

Cuối cùng, mức độ nhập cư bị ảnh hưởng lớn bởi những quyết định chính trị.

Cho dù kinh tế xã hội có diễn ra thế nào thì chính phủ hiện tại vẫn là những người quyết định mức độ nhập cư, một yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc bầu cử của họ trong thời gian tới.

6 Yeu to dinh hinh muc do nhap cu Canada chinh tri

Điều đó cho thấy, mức độ nhập cư có thể vẫn thấp trong thời gian Canada cần nhiều dân nhập cư hơn. Vấn đề nay hiện đang diễn ra tại Quebec (một trong những tỉnh bang có thể kiểm soát được mức độ nhập cư). Quebec cần nhiều người nhập cư hơn nhưng chính phủ liên bang hiện tại đã quyết định phải giữ mức độ nhập cư thấp vì những lợi ích chính trị.

Tương tự, chính phủ liên bang có thể giải thích cho việc gia tăng mức độ nhập cư nhanh chóng là bởi vì tỉ lệ thất nghiệp đang ở mức thấp. Tuy nhiên, chính phủ cũng có thể cải thiện mức độ nhập cư để tránh sự phản ứng tiêu cực từ công chúng.

Trong sáu yếu tố này, chính trị chắc chắn là yếu tố ảnh hưởng nhất đến việc xây dựng định hướng nhập cư mà Canada lựa chọn.

Theo CICNews/Canada.vn biên dịch

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://okvip.deals/