Báo cáo mới của Conference Board Canada đã đo lường tác động của COVID-19 đối với việc nhập cư Canada của người nước ngoài và những khuyến nghị để khắc phục những tác động đó.

Đại dịch COVID-19 đã làm giảm khả năng xử lý các đơn nhập cư trong 6 tháng đầu tiên.

Theo báo cáo, từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2020, tỷ lệ thường trú nhân mới đã giảm 56% so với năm 2019.

Tỷ lệ nhập cư Canada theo diện tị nạn và đoàn tụ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề nhất với tỷ lệ giảm lần lượt là 72% và 63%, những điều này thể hiện rõ nhất vào thời kỳ đầu của đại dịch. Vào cuối năm 2020, việc phân bổ số người nhập cư trong các tầng lớp nhập cư khác nhau này đã gần như đã hoàn thành trước đại dịch.

Dựa trên các xu hướng gần đây trong hệ thống Express Entry, tỷ lệ người nhập cư Canada có kinh nghiệm làm việc tại đất nước này sẽ tăng lên trong năm 2021. Theo báo cáo, tỷ lệ thường trú nhân có kinh nghiệm làm việc hoặc học tập tạm thời ở Canada đã tăng 10% so với năm 2019.

Khi bắt đầu đại dịch, Canada chỉ xem xét các ứng viên thuộc Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC)Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) trong các đợt công bố ứng viên Express Entry. Sau đó, vào nửa cuối năm 2020, Canada bắt đầu xem xét tất cả các ứng viên, bao gồm cả những ứng viên từ Chương trình tay nghề liên bang (FSWP)Chương trình tay nghề liên bang nhóm thợ (FSTP).

Nhưng kể từ đầu năm 2021, Bộ di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) một lần nữa ưu tiên chuyển những người đã ở Canada sang thường trú và tập trung vào các ứng viên CEC và PNP vì họ ít có khả năng bị ảnh hưởng bởi các hạn chế đi lại liên quan đến COVID- 19.

Theo báo cáo, tác động của việc giảm số lượng nhập cư Canada năm 2020 giữa các tỉnh bang không đồng đều. Các ứng viên tập trung vào Ontario, British Columbia và Quebec hơn các tỉnh bang khác. Điều này một phần là do các quyết định chính sách như ưu tiên ứng viên CEC mà những ứng viên này có xu hướng tập trung ở Ontario và BC.

Tuyển dụng lao động tạm thời nói chung đã giảm 33%. Tuy nhiên, với tầm quan trọng của lao động nông nghiệp đối với an ninh lương thực của Canada, chính phủ đã sớm thực hiện các bước để giúp họ dễ dàng nhập cảnh và làm việc tại đất nước này. Những sáng kiến ​​này đã được đền đáp khi tỷ lệ tuyển dụng công nhân nông nghiệp chỉ giảm tương đối thấp 8%.

Báo cáo mới cho thấy tác động của đại dịch đến nhập cư Canada

Những khuyến nghị khắc phục tác động của đại dịch đến nhập cư Canada

Conference Board Canada cũng đã xem xét tác động của nhập cư Canada đối với nền kinh tế của nước này. Nghiên cứu của họ đã chỉ ra rằng mức độ nhập cư gia tăng trong bốn năm có khả năng nâng cao tăng trưởng GDP của Canada lên 44%, tăng doanh thu thêm $50 tỷ CAD và bù đắp cho tình trạng dân số già của Canada bằng cách tăng tỷ lệ người trong độ tuổi lao động so với người về hưu 15%.

Với những tác động tiềm tàng này, Conference Board Canada đề xuất 4 khuyến nghị chiến lược đối với các chương trình và chính sách nhập cư Canada:

  • Khuyến nghị 1: Tăng cường hỗ trợ cho những người mới nhập cư Canada bằng cách thúc đẩy các con đường cho người nhập cư với lời mời làm việc, đầu tư nhiều hơn vào các dịch vụ định cư và tăng tốc độ tuyển sinh gia đình để giúp những người nhập cư kinh tế tham gia vào lực lượng lao động.
  • Khuyến nghị 2: Tiếp tục tập trung vào khu vực hóa để thu hút người nhập cư đến các khu vực nhận ít người nhập cư hơn và đã cảm nhận rõ nhất tác động của đại dịch.
  • Khuyến nghị 3: Đưa ra những thay đổi chính sách có thể cải thiện kết quả kinh tế của người nhập cư.
  • Khuyến nghị 4: Tăng số lượng người nhập cư theo diện người tị nạn thuộc và đoàn tụ gia đình được nhận vào Canada, đặc biệt vì họ không được chứng minh là có tác động tiêu cực đến nền kinh tế.