Bảo lãnh định cư Canada diện đoàn tụ gia đình 2020

Bảo lãnh định cư Canada 2020

Chính phủ Canada tạo mọi điều kiện để mong muốn này trở thành hiện thực trong chương trình Bảo lãnh định cư Canada diện gia đình. Chương trình bảo lãnh định cư Canada diện gia đình là một trong số những chương trình đoàn tụ gia đình hào phóng nhất ở các nước phát triển. Đặc biệt, chính phủ Canada luôn cam kết sẽ cố gắng gắn kết sự đoàn tụ gia đình bất cứ khi nào có thể.

Bảo lãnh định cư Canada như thế nào?

Luật Di Trú Canada nhận di dân xin định cư Canada theo nhiều diện, các diện này bao gồm đoàn tụ gia đình, nhân tài, đầu tư…  Di dân có thể thông qua đó để xin tư cách thường trú định cư Canada.

Ai thuộc diện được bảo lãnh định cư Canada?

Những trường hợp dưới đây có thể được bảo lãnh định cư Canada theo diện đoàn tụ gia đình:

 • Người phối ngẫu trên 16 tuổi có hôn thú hợp pháp.
 • Người bạn đời sống chung không hôn thú trên 16 tuổi, cùng phái hoặc khác phái mà đã sống chung với nhau như vợ chồng ít nhất một năm trở lên.
 • Người tình nhân trên 16 tuổi, cùng phái hay khác phái đang sống ở nước ngoài, có quan hệ thân mật với nhau ít nhất một năm trở lên nhưng có ràng buộc về pháp lý hay những lý do ngoài ý muốn nên không thể kết hôn hay sống chung với nhau như vợ chồng ví dụ như khuynh hướng phái biệt (luật pháp nơi đó cấm hôn nhân đồng tính).
 • Cha mẹ và ông bà nội ngoại  (Xin lưu ý rằng, bắt đầu từ ngày 05 tháng 11 năm 2011, Bộ Di Trú tạm ngưng không nhận đơn xin bảo lãnh mới cho ông bà cha mẹ trong 2 năm tới,  bắt đầu từ ngày 01 tháng 12 năm 2011, bạn có thể xin siêu visa cho ông bà cha mẹ đến Canada thăm viếng con cháu,  đây là loại chiếu khán du lịch đến Canada trong thời hạn hai năm mà không cần phải xin gia hạn với điều kiện là họ phải mua bảo hiểm y tế tư ở Canada cho thời gian cư ngụ trong Canada.  Chiếu khán này được cấp trong vòng 8 tuần nếu đủ tiêu chuẩn).
 • Con độc thân dưới 18 tuổi mà người bảo lãnh đang xin nuôi.
 • Anh, chị, em, cháu của mình mồ côi cả cha lẫn mẹ, dưới 18 tuổi chưa lập gia đình và không có quan hệ sống chung như vợ chồng với một người khác.
 • Con phụ thuộc là một trong hai trường hợp
 1. Là con ruột của người bảo lãnh và chưa từng bị người khác xin nuôi ngoại trừ người đó là vợ hoặc chồng hợp pháp hay sống chung của người bảo lãnh định cư Canada.
 2. Là con xin nuôi hợp pháp của người bảo lãnh định cư Canada, đồng thời, đứa con này còn phải hội đủ một trong các điều kiện sau đây mới thuộc diện phụ thuộc vào cha mẹ:
 • Dưới 22 tuổi, chưa lập gia đình và không sống chung như vợ chồng với một người khác.
 • Dưới 22 tuổi đã lập gia đình hay trong quan hệ sống chung, hoặc trên 22 tuổi, chưa lập gia đình và không sống chung như vợ chồng với một người khác, nhưng vẫn còn phụ thuộc vào cha mẹ nuôi dưỡng, là sinh viên toàn thời gian trong nền giáo dục chính qui và đã đi học liên tục không gián đoạn từ lúc chưa đủ 22 tuổi (hoặc từ lúc lập gia đình hay sống chung nếu việc này xảy ra trước 22 tuổi).
 • Trên 22 tuổi nhưng trước 22 tuổi đã và đang còn phụ thuộc vào cha mẹ nuôi dưỡng vì lý do bệnh tật.
 • Nếu không có vợ hoặc chồng hợp pháp hoặc sống chung, con cái, cha mẹ, ông bà, anh chị em, cô, dì, cậu, chú, bác, cháu là thường trú dân hoặc công dân Canada và không có ai thuộc diện đoàn tụ gia đình mà quý vị có thể bảo lãnh. thì quý vị có quyền chọn bất cứ một thân nhân bất luận tuổi tác để bảo lãnh định cư Canada.

Ai có thể làm bảo lãnh định cư Canada?

Bảo lãnh định cư Canada 2020-1

Người bảo lãnh định cư Canada phải:

 • 18 tuổi trở lên.
 • Là thường trú dân hoặc công dân Canada.
 • Đang định cư Canada và sẽ tiếp tục định cư Canada trong thời gian xúc tiến thủ tục bảo lãnh định cư Canada. Nhưng nếu là công dân Canada đang sống ở nước ngoài, quý vị có quyền xúc tiến bảo lãnh định cư Canada vợ chồng hợp pháp hoặc sống chung, con cái phụ thuộc của mình dù quý vị không ở Canada lúc làm thủ tục bảo lãnh, nhưng phải chứng minh rằng quý vị sẽ cùng  những người thân nhân này sẽ trở về định cư Canada khi họ được cấp giấy tờ nhập cư.

Hội đủ điều kiện tài chánh để bảo lãnh nhưng vẫn không được bảo lãnh định cư Canada nếu có một trong những vấn đề sau:

 • Đang chờ bị trục xuất khỏi Canada.
 • Đang ở tù.
 • Đang ở trong thời hạn phá sản chưa kết thúc.
 • Bị kết án theo Luật Hình Sự trong và ngoài Canada về tội mưu hại, cưỡng bức hay đe dọa xâm phạm tính dục con cái của mình và con riêng của vợ chồng hợp pháp hoặc sống chung, hoặc người nhà của mình.  
 • Nếu bị kết án ở Canada, Quý vị chỉ có thể bảo lãnh sau khi được xóa biên bản phạm tội hoặc phải chờ 5 năm tính từ ngày hoàn tất xong bản án. Nếu bị kết tội ở nước ngoài, thì phải chờ 5 năm tính từ ngày hoàn tất xong bản án mới có quyền bảo lãnh.
 • Đang lãnh tiền trợ cấp xã hội mà không phải vì lý do bệnh tật.
 • Đã từng bội ước trách nhiệm bảo lãnh trong nhiệm kỳ bảo lãnh trước, làm cho những thân nhân được bảo lãnh trong nhiệm kỳ đó phải sống nhờ vào trợ cấp xã hội – nhưng nếu người bảo lãnh hoàn trã lại toàn bộ số tiền trợ cấp xã hội mà thân nhân đã lãnh sẽ không bị xem như hủy ước.
 • Không tuân hành lệnh tòa để trã tiền cấp dưỡng bao gồm cấp dưỡng nuôi con.
 • Chưa trả hết các món nợ về di trú.
 • Người đứng chung bảo lãnh cũng phải hội đủ tất cả các điều kiện trên thì mức thu nhập của họ mới được cộng chung với người bảo lãnh.
 • Trong thời gian hồ sơ đang xúc tiến, hồ sơ sẽ bị đình chỉ chờ kết quả, nếu người bảo lãnh:
 • Bị thưa về tội hình sự có thể bị kết án tù ít nhất là 10 năm trở lên.
 • Tư cách thường trú hoặc công dân của chính họ đang bị điều tra để thu hồi.
 • Bị Bộ Công Dân và Di Trú cũng như Tổng Cố Vấn Pháp Luật của Canada xác định họ thuộc diện cấm nhập cảnh vì nguy hại an ninh, có tiền án hình sự nghiêm trọng, vi phạm nhân quyền quốc tế, hoặc tội phạm có tổ chức.
 • Bị quyết định hủy hay thu thồi tư cách thường trú và đang kháng cáo.

5 năm cấm bảo lãnh định cư Canada vợ chồng kết hôn hay sống chung

Bắt đầu từ ngày 02 tháng ba năm 2012, những người bảo lãnh định cư Canada theo diện bảo lãnh vợ chồng kết hôn hay sống chung sẽ bị cấm bảo lãnh một người phối ngẫu khác trong 5 năm đầu từ ngày nhập cư Canada, cho dù họ đã nhập tịch Canada trong thời gian này.  Diện cấm chỉ áp dụng khi bảo lãnh phối ngẫu nhưng không ảnh hưỡng đến trường hợp bảo lãnh các thành viên gia đình khác.

Người phối ngẫu bảo lãnh định cư Canada

Nếu người bảo lãnh định cư Canada không đủ điều kiện tài chánh để bảo lãnh, thì người vợ/chồng có hôn thú hoặc sống chung hơn 1 năm của họ có quyền đứng chung đơn bảo lãnh. Tiền thu nhập của họ có thể cộng chung vào để bảo lãnh. Người đứng chung đơn bảo lãnh định cư Canada phải là:

 • Trên 18 tuổi.
 • Công dân Canada hoặc có tư cách thường trú ở Canada.
 • Hiện đang định cư và sẽ tiếp tục định cư Canada.
 • Hội đủ các điều kiện đòi hỏi như người bảo lãnh định cư Canada.

Điều kiện tài chính để bảo lãnh định cư Canada

 • Mức thu nhập trong 12 tháng gần nhất phải đạt tiêu chuẩn thu nhập tối thiểu (LICO) do Bộ Di Trú định ra để đánh giá khả năng bảo lãnh.  Mức thu nhập tối thiểu được cập nhật hàng năm.
 • Trong trường hợp bảo lãnh người phối ngẫu và con cái phụ thuộc dưới 22 tuổi không có con phụ thuộc, người bảo lãnh không cần đạt mức thu nhập tối thiểu đòi hỏi để bảo lãnh, nhưng không được xin bão lãnh nếu họ đang lãnh tiền trợ cấp xã hội trừ trường hợp vì lý do bệnh tật.
 • Mức thu nhập tối thiểu được tính theo số đầu người trong hộ, cộng với số người đã bão lãnh nhưng chưa hết nhiệm kỳ và số người sẽ được bão lãnh lần này. Biểu đồ về mức thu nhập tối thiểu được kèm trong phần tài liệu hướng dẩn xin bảo lãnh.
 • Mẩu đơn đánh giá về tài chính kèm trong phần đơn bảo lãnh liệt ra những loại thu nhập được tính, trong đó bao gồm tiền lương, thu nhập từ kinh doanh, thương mãi, đầu tư, tiền cho thuê nhà, tiền hưu trí, các loại tiền trợ cấp đặc biệt trong chương trình bảo hiểm công việc như tiền bệnh, tiền sản phụ và trợ cấp cha mẹ, tiền bù cao niên v.v.

Trách nhiệm của người bảo lãnh định cư Canada

Bảo lãnh định cư Canada 2020-2

Hiệp ước tài trợ mà đương sự và người đứng chung bảo lãnh ký có hiệu lực trên luật pháp. Người ký có trách nhiệm pháp lý nuôi những người được bảo lãnh bằng cách cung cấp ăn ở và các nhu cầu sinh hoạt trong nhiệm kỳ bảo lãnh. Nhiệm kỳ dài hay ngắn sẽ tùy vào thân nhân được bảo lãnh là ai.

Người bảo lãnh định cư Canada, người đứng chung bảo lãnh và thân nhân được bảo lãnh đều phải ký tên vào hiệp ước tài trợ. Giấy này xác định quyền lợi và trách nhiệm về việc bảo lãnh và được kèm chung với đơn xin bảo lãnh nhập cư.

Đặt điều kiện thường trú cho diện bảo lãnh định cư Canada diện phối ngẫu:

Những đơn xin bảo lãnh vợ chồng kết hôn hay sống chung nộp sau ngày 25 tháng 10 năm 2012, nếu khi nộp đơn mà mối quan hệ hôn phối ngắn hơn 2 năm hay không có con chung, thì người nhập cư sẽ bị ràng buộc điều kiện phải sống chung với người bảo lãnh ít nhất 2 năm sau khi nhập cảnh, nếu không thì họ có thể bị thu hồi tư cách thường trú và bị trục xuất. Nhưng nếu quan hệ đổ vỡ vì bị ngược đãi hay bạo lực gia đình thì ngoại lệ.

Thời gian bảo lãnh định cư Canada

 • Nếu bảo lãnh vợ chồng, người bạn đời sống chung, tình nhân và con cái trên 22 tuổi thì nhiệm kỳ là 3 năm từ ngày nhập cảnh.
 • Nếu bảo lãnh con phụ thuộc dưới 22 tuổi thì nhiệm kỳ bảo lãnh sẽ là thời gian ngắn nhất giữa 10 năm hoặc khi đứa con đủ 25 tuổi tính từ ngày nhập cảnh.
 • Là 10 năm năm từ ngày nhập cảnh cho tất cả các thân nhân khác.

Khi người bảo lãnh hoặc người đứng chung bảo lãnh bội ước không chịu nuôi người thân mình bảo lãnh và để họ sống nhờ vào trợ cấp xã hội trong thời gian nhiệm kỳ bảo lãnh chưa hết hạn, thì Bộ Di Trú sẽ cấm không họ bảo lãnh bất cứ người thân nào cho đến khi họ hoàn trả toàn bộ số tiền trợ cấp xã hội mà thân nhân đã lãnh.

Ký hiệp ước  tài trợ là cam kết trách nhiệm pháp lý quan trọng với chính phủ Canada. Người bảo lãnh và người đứng chung bảo lãnh sẽ chịu chung trách nhiệm pháp lý nếu bội ước.

*Bài viết có sự tham khảo từ CICNews.

Tìm hiểu thêm về chương trình đầu tư định cư Canada Start-Up Visa

Chương trình AIPP và đề cử các tỉnh bang:

Định cư Canada ở thời điểm hiện đang là lựa chọn hàng đầu cho các cá nhân hoặc gia đình đang mong muốn có một cuộc sống mới ở nước ngoàiTuy nhiên, mỗi cá nhân sẽ có những yếu tố phù hợp với từng chương trình cụ thể. Nếu như bạn vẫn còn đang phân vân chưa tìm ra được câu trả lời, Canada Plaza sẽ trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của bạn và cả gia đình.

Về Canada Plaza – một trong những công ty đi đầu về lĩnh vực tư vấn và xử lý hồ sơ định cư Canada tại thị trường Việt Nam. Với mục tiêu là đồng hành cùng khách hàng để có cuộc sống ổn định, phát triển tại Canada, Canada Plaza đã vạch ra sứ mệnh cao cả của mình với châm ngôn “Kiến tạo cuộc sống – Xây dựng tương lai”. Chúng tôi đã và đang đồng hành, giúp đỡ nhiều gia đình Việt Nam sở hữu thị thực (Visa) định cư, làm việc và học tập tại Canada.