Bảo lãnh người thân nhập cư Canada

Bảo lãnh người thân nhập cư Canada

Canada chào đón hơn 100.000 người nhập cư theo diện gia đình mỗi năm.

Hầu hết những người nhập cư theo diện này đăng ký theo chương trình Vợ chồng, Người sống chung hợp pháp và Con cái, trong khi một phần nhỏ người nhập cư còn lại đăng ký qua chương trình bảo lãnh Cha mẹ và Ông bà (PGP).

Các quy tắc xung quanh việc bảo lãnh các thành viên khác trong gia đình trở nên khắt khe hơn. Tuy nhiên, Bộ Di Trú, tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cho phép bảo lãnh các thành viên khác trong gia đình đối với những tình huống cụ thể.

Công dân, thường trú nhân Canada và những người được hưởng Đạo luật dành cho người da đỏ của Canada từ 18 tuổi trở lên sẽ đủ điều kiện bảo lãnh gia đình của họ trở thành thường trú nhân Canada.

Những người được bảo lãnh nhập cư hầu hết là vợ, chồng, người sống chung hợp pháp, cha mẹ hoặc ông bà. Ngoài ra, bạn cũng có thể bảo lãnh cho người thân thuộc hai trường hợp khác để nhập cư Canada.

Bảo lãnh người thân mồ côi

Bạn có thể bảo lãnh người thân bao gồm anh, chị, em, cháu trai, cháu gái mồ côi nếu người thân đó đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

 • Là họ hàng huyết thống hoặc thông qua nhận nuôi.
 • Cả cha và mẹ đều đã qua đời.
 • Dưới 18 tuổi.
 • Chưa kết hôn hoặc chưa có quan hệ vợ chồng.

Tuy nhiên, bạn sẽ không thể bảo lãnh người thân sang Canada nếu họ thuộc một trong những trường hợp dưới đây :

 • Có cha hoặc mẹ vẫn còn sống.
 • Tung tích của cha mẹ chưa xác định.
 • Bị cha mẹ bỏ rơi.
 • Đang được nuôi dưỡng bởi một người khác trong khi cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ vẫn còn sống.
 • Cha mẹ đang ở tù hoặc bị giam giữ.

Bảo lãnh người thân khác

Bạn cũng có thể bảo lãnh cho một người thân có quan hệ huyết thống hoặc nhận nuôi ở mọi lứa tuổi miễn là đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

 • Người đứng ra bảo lãnh (tức là công dân, thường trú nhân Canada hoặc người được hưởng Đạo luật dành cho người da đỏ của Canada) không còn người thân nào khác để bảo lãnh.
 • Người đứng ra bảo lãnh không có bất kỳ người thân nào là công dân Canada, thường trú nhân hoặc người được hưởng Đạo luật dành cho người da đỏ của Canada.

Nếu người thân mà bạn đang bảo lãnh muốn kèm theo vợ, chồng, người sống chung hợp pháp hoặc con cái phụ thuộc, bạn sẽ cần đưa họ vào cùng một đơn xin bảo lãnh.

Bảo lãnh người thân nhập cư Canada

Cách thức nộp đơn xin bảo lãnh người thân

Quy trình đăng ký xin bảo lãnh có hai bước: Nộp đơn xin bảo lãnh người thân và nộp đơn xin thường trú. Bạn phải gửi cả hai đơn đăng ký cho IRCC cùng một lúc.

Cách chuẩn bị và gửi đơn đăng ký xin bảo lãnh:

 • Xác nhận bạn và người thân đáp ứng đủ điều kiện.
 • Đọc kỹ hướng dẫn điền đơn đăng ký.
 • Cung cấp tất cả các tài liệu và bằng chứng được yêu cầu trong đơn đăng ký. Bạn cũng cần ký các tờ khai như cam kết hỗ trợ tài chính cho người được bảo lãnh khi họ đến Canada.
 • Trả lời tất cả các câu hỏi một cách trung thực.
 • Trả phí đăng ký.
 • Đảm bảo người được bảo lãnh hoàn thành các bước kiểm tra sức khỏe và an ninh bắt buộc.