5 tỉnh bang đã chào đón các ứng viên đăng ký Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP). 

Nhập cư là trách nhiệm chung giữa chính quyền liên bang và chính quyền tỉnh bang, Do đó, Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) được thành lập vào năm 1998 để cho phép các tỉnh bang đề cử các ứng viên nhập cư kinh tế mà họ cảm thấy có cơ hội tốt nhất để thiết lập nền kinh tế trong tỉnh bang.

Chính phủ liên bang công bố tổng số đề cử PNP mỗi năm trong Kế hoạch mức độ nhập cư và chia nó cho các tỉnh bang. Kế hoạch về mức độ nhập cư hiện tại có mục tiêu là 117.500 thường trú nhân mới được nhận thông qua PNP mỗi năm vào năm 2025.

Vào ngày 10/3, các bộ trưởng di trú từng tỉnh bang đã thông qua kế hoạch nhập cư nhiều năm mới cho phép các tỉnh bang xem số lượng thường trú nhân mới có thể được dự kiến chào đón ​​trong tối đa 3 năm trong tương lai.

Quebec không có PNP và là tỉnh bang duy nhất ở Canada chọn 100% người nhập cư kinh tế. Điều này là do một thỏa thuận duy nhất giữa tỉnh bang và chính phủ liên bang.

Công bố kết quả vòng mời tỉnh bang 15/04 – 21/04

British Columbia

BC PNP đã mời hơn 203 ứng viên trong vòng mời BC PNP mới nhất vào ngày 18/4.

Vòng mời lớn nhất đã chào đón 158 ứng viên trong 5 luồng trong một vòng mời chung, nghĩa là không có nghề nghiệp nào được nhắm mục tiêu. Các ứng viên từ diện công nhân có tay nghề (bao gồm cả ứng viên thuộc hệ thống Express Entry ) yêu cầu điểm tối thiểu là 104. Những ứng viên từ diện Sau đại học quốc tế yêu cầu điểm 104 và các ứng viên Cấp độ đầu vào và Bán kỹ năng yêu cầu điểm 85.

image 6

Tỉnh bang cũng nhắm mục tiêu 29 ứng viên trong diện công nhân có tay nghề và tốt nghiệp quốc tế cho các nhà giáo dục và trợ lý mầm non (NOC 42202), 16 ứng viên trong các ngành nghề chăm sóc sức khỏe và ít hơn năm ứng viên trong các ngành nghề ưu tiên khác. Tất cả các ứng viên mục tiêu cần một số điểm tối thiểu là 60.

Alberta

Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta (AAIP) đã tổ chức 2 vòng mời cho đến nay vào tháng 4 và kết quả chỉ được công bố vào 15/4 – 21/4. Lời mời đã được cấp cho các ứng viên có hồ sơ trong hệ thống quản lý đơn đăng ký trực tuyến Express Entry.

Vòng mời đầu tiên diễn ra vào ngày 5/4. Có 53 ứng viên được mời theo diện Chăm sóc Sức khỏe được Chỉ định: Diện nhận Lời mời nộp đơn của Alberta với điểm số của Hệ thống Xếp hạng Toàn diện (CRS) từ 300-600.

Lần thứ 2 vào ngày 18/4 và mời 68 ứng viên từ Ưu tiên ngành – Nghề nông nghiệp với nhận lời mời làm việc của Alberta, với điểm CRS từ 300 đến 700.

Saskatchewan

Vào ngày 20/4, Saskatchewan đã mời tổng cộng 1067 ứng viên thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP). Trong số đó, 444 người được đề cử từ danh mục nghề nghiệp theo yêu cầu và 623 người còn lại là ứng viên thuộc hệ thống Express Entry .

Tất cả các ứng viên yêu cầu số điểm tối thiểu là 69.

Đây là vòng mời SINP đầu tiên trong 1 tháng và lớn hơn đáng kể so với vòng mời ngày 23/3, trong đó chỉ có 496 ứng viên nhận được đề cử.

image 7

Manitoba

Vào ngày 17/4, Manitoba đã mời 28 ứng viên từ Ukraine phù hợp với các biện pháp nhập cư đặc biệt của Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) dành cho người có tình hình không được ổn định trong khu vực sinh sống.

Các ứng viên vẫn phải đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện nhất định theo Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP). Ví dụ: Tỉnh bang yêu cầu Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) là về 4 kỹ năng đọc, viết, nói và nghe cũng như khả năng thích nghi với tỉnh bang. Ứng viên chứng minh được khả năng tài chính đảm bảo cuộc sống trong năm đầu tiên.

Prince Edward Island

Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) đã chào đón 189 ứng viên vào ngày 20/4 trong vòng mời mới nhất của PEI PNP . Trong số những người được mời, 180 người thuộc diện Lao động và 9 người còn lại là những người được đề cử Doanh nhân đạt ngưỡng điểm tối thiểu là 72.

Prince Edward Island thường tổ chức các vòng mời PNP mỗi tháng 1 lần, tuy nhiên vào tháng 3, tỉnh bang đã mời các ứng viên trong 3 vòng mời lần này, lần cuối cùng là vào ngày 30/3.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn

https://okvip.deals/