BCPNP mời 437 ứng viên nhập cư trong đợt công bố kết quả mới

BCPNP mời 437 ứng viên nhập cư trong đợt công bố kết quả mới 1

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP) đã đưa ra lời mời nộp hồ sơ xin đề cử tỉnh bang để thường trú cho các ứng viên của diện tay nghề và Express Entry British Columbia vào ngày 7/8/2020.

Tổng cộng 437 lời mời đã được cấp trong các tiểu mục diện tay nghề, sinh viên quốc tế sau đại học, người lao động phổ thông và bán chuyên nghiệp thuộc Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP).

Điểm tối thiểu cho Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP) lần công bố này thay đổi tùy thuộc vào các tiểu mục và dao động trong khoảng 76 – 98 điểm.

Hai tiểu mục được đưa vào công bố theo chương trình Express Entry British Columbia và điểm số tương ứng là:

  • Người lao động tay nghề: 97 điểm
  • Sinh viên quốc tế sau đại học: 98 điểm.

Danh mục Express Entry British Columbia thuộc Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP) dành cho các ứng viên nhập cư có hồ sơ trong hệ thống Express Entry của liên bang, hệ thống quản lý nhóm ứng viên cho 3 chương trình: Chương trình định cư diện tay nghề liên bang, Chương trình định cư diện tay nghề chuyên môn liên bang, Chương trình dành cho người có kinh nghiệm tại Canada.

Các ứng viên Express Entry đăng ký và nhận được đề cử tỉnh bang trở thành thường trú nhân sẽ nhận được thêm 600 điểm vào điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) của họ và được đảm bảo hiệu quả để nhận được Lời mời nộp hồ sơ (ITA) cho thường trú nhân Canada trong chương trình Express Entry liên bang.

BCPNP mời 437 ứng viên nhập cư trong đợt công bố kết quả mới 2

Ba tiểu mục phụ được bao gồm trong chương trình diện tay nghề và điểm số tương ứng là:

  • Người lao động tay nghề: 97 điểm
  • Sinh viên quốc tế sau đại học: 98 điểm.
  • Người lao động phổ thông và bán chuyên nghiệp: 76 điểm.

Các ứng viên thuộc các hạng mục lao động tay nghề, sau đại học và lao động phổ thông và bán chuyên nghiệp phải đăng ký với Hệ thống Đăng ký Nhập cư tay nghề BC PNP (SIRS) sau khi hoàn thành hồ sơ với hệ thống trực tuyến của BC PNP.

SIRS là một hệ thống dựa trên điểm được Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP) sử dụng để đánh giá các ứng viên dựa trên các yếu tố như trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và trình độ ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp.

Tất cả các ứng cử viên diện tay nghề và Express Entry được mời phải có một lời mời làm việc toàn thời gian, không xác định thời hạn với một nhà tuyển dụng ở British Columbia.

Tìm hiểu thêm về Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP) tại website của Chính phủ.