BCPNP phát hành 302 lời mời trong lần công bố kết quả mới nhất

British Columbia phát hành 302 lời mời trong lần công bố kết quả PNP

BCPNP đã mời 302 ứng viên nhập cư nộp đơn xin đề cử tỉnh bang để trở thành thường thường trú nhân Canada trong một buổi công bố kết quả được tổ chức vào ngày 18/8/2020.

Các lời mời được đưa ra trong đợt rút thăm này đã được trao cho các ứng viên đăng ký trong các hạng mục người lao động tay nghề và sinh viên quốc tế của chương trình nhập cư tay nghề (SI) và Express Entry British Columbia (EEBC) của Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP). Các ứng viên trong danh mục diện tay nghề – trình độ sơ cấp và bán chuyên nghiệp cũng được mời.

Các danh mục BCPNP Express Entry được mở cho các ứng viên có hồ sơ trong hệ thống Express Entry của liên bang. Hệ thống liên bang quản lý danh sách ứng viên cho 3 chương trình nhập cư kinh tế chính của Canada: Chương trình định cư diện tay nghề liên bang, Chương trình định cư diện tay nghề chuyên môn liên bang, Chương trình dành cho người có kinh nghiệm tại Canada.

Nhập cư diện tay nghề dành cho người lao động tại các ngành nghề thiết yếu và ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động cao tại British Columbia.

Yêu cầu về điểm số tối thiểu trong lần công bố kết quả hôm nay dao động từ 76 – 98 cho 5 hạng mục Express Entry và nhập cư tay nghề có liên quan.

British Columbia phát hành 302 lời mời trong lần công bố kết quả PNP 1

Điểm tối thiểu được phân bổ như sau:

  • Diện tay nghề – Người lao động tay nghề: 96
  • Diện tay nghề – Tốt nghiệp sau đại học: 98
  • Diện tay nghề – Trình độ sơ cấp và bán chuyên nghiệp: 76
  • Express Entry – Người lao động tay nghề: 96
  • Express Entry – Tốt nghiệp sau đại học: 98

Để nhận được lời mời thông qua Express Entry British Columbia, các ứng viên phải đăng ký theo cả hệ thống Express Entry của liên bang và Hệ thống nhập cư diện tay nghề của British Columbia (SIRS).

Express Entry là hệ thống quản lý hồ sơ nhập cư của chính phủ liên bang. Các ứng viên Express Entry được cho điểm dựa trên các yếu tố như tuổi tác, kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn và trình độ ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Các ứng viên Express Entry có đề cử tỉnh bang sẽ nhận được thêm 600 điểm vào điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) của họ  .

British Columbia đã tổ chức 3 đợt công bố kết quả cho đến nay trong tháng 8, bao gồm một đợt công bố kết quả cho ứng viên công nghệ vào ngày 11/8/2020.

Các lần công bố kết quả Tech Pilot được tổ chức hàng tuần và các ứng viên cũng được cho điểm dựa trên các yếu tố như trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và trình độ ngôn ngữ.

Được cho ra mắt vào năm 2017, Tech Pilot giải quyết nhu cầu lao động trong lĩnh vực công nghệ của British Columbia mà địa phương không thể đáp ứng được. Mục tiêu của nó là đảm bảo lĩnh vực công nghệ của British Columbia có khả năng tiếp cận với những nhân tài mà họ cần để tiếp tục phát triển.

Các ứng viên Tech Pilot được miễn yêu cầu về việc làm toàn thời gian, lâu dài và áp dụng cho hầu hết các chương trình nhập cư theo BCPNP. Tuy nhiên, họ phải chứng minh một lời mời làm việc có thời hạn ít nhất 1 năm và còn lại ít nhất 120 ngày tại thời điểm họ nộp đơn xin đề cử tỉnh bang.

British Columbia gần đây đã thông báo rằng Chương trình thí điểm công nghệ (Tech Pilot) sẽ được gia hạn đến tháng 6/2021.

Tìm hiểu thêm thông tin Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP) tại đây.