British Columbia công bố kết quả đề cử tỉnh bang ngày 30/06/2020

British Columbia công bố kết quả đề cử tỉnh bang ngày 30-06-2020

British Columbia đã mời 314 ứng viên Express Entry và ứng viên diện tay nghề để nộp hồ sơ đề cử tỉnh bang trong lần công bố kết quả mới nhất hôm nay, ngày 30/06/2020.

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia hôm nay chứng kiến đợt công bố kết quả nhất được tổ chức kể từ khi đại dịch Covid-19 diễn ra. Đây là lần công bố kết quả đề cử tỉnh bang lớn thứ nhìn trong năm nay.

Yêu cầu điểm tối thiểu trong lần công bố kết quả hôm nay nằm trong khoảng 79-100 điểm cho năm diện thuộc chương trình Diện tay nghề và Express Entry của British Columbia.

Cụ thể hơn, điểm tối thiểu là:

  • Diện tay nghề – Người lao động lành nghề: 98
  • Diện tay nghề – Sinh viên quốc tế tốt nghiệp tại Canada: 100
  • Diện tay nghề – Người lao động bán chuyên nghiệp và sơ cấp: 79
  • Express Entry British Columbia – Người lao động lành nghề: 98
  • Express Entry British Columbia – Sinh viên quốc tế tốt nghiệp tại Canada: 100

Để nhận được lời mời thông qua Express Entry British Columbia, các ứng viên phải đăng ký hồ sơ trong cả hệ thống Express Entry của liên bang và hệ thống đăng ký nhập cư diện tay nghề của British Columbia (SIRS).

Các ứng viên nhập cư diện tay nghề British Columbia chỉ cần đăng ký với SIRS.