British Columbia, Manitoba và Alberta công bố kết quả chương trình nhập cư

NNN 2

Tuần trước, 3 tỉnh bang của Canada đã công bố kết quả nhập cư của Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP).

Trong số nhiều cách để nhập cư Canada, các tỉnh bang có thể tổ chức chương trình nhập cư riêng, gọi là Chương trình đề cử tỉnh bang PNP. Quebec và Nunavut có nhiều quyền tự chủ đối với hệ thống nhập cư của mình, vì vậy 2 tỉnh bang này không tham gia vào PNP.

Những người muốn nhập cư thông qua hệ thống Đề cử tỉnh bang thường phải nộp hồ sơ thông qua hệ thống bày tỏ nguyện vọng. Các quan chức cấp tỉnh bang sau đó sẽ mời các ứng viên có hồ sơ phù hợp với các tiêu chí cho chương trình nhập cư.

Thông qua các chương trình này, ứng viên quan tâm có thể được mời nộp đơn đề cử tỉnh bang. Đề cử tỉnh bang không giống với thường trú nhân, nhưng nó có thể tăng thêm cơ hội nhận được tình trạng thường trú nhân. Ví dụ: Các ứng viên PNP có hồ sơ Express Entry nhận được đề cử sẽ được cộng thêm 600 điểm CRS và rất nhiều cơ hội được mời trong một vòng mời dành riêng cho PNP.

Trong vòng mời Express Entry mới nhất được tổ chức vào tuần trước, Canada đã mời 589 ứng viên PNP đăng ký với điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) ít nhất là 741.

Tuần trước, British Columbia, Manitoba và Alberta là các tỉnh bang của Canada đã gửi lời mời cho các ứng viên nhập cư PNP. Dưới đây là thông tin chi tiết về các đợt công bố kết quả này.

qB4trc0kmn2r6yoXlfisgv30T7 agB3LY6czbfWvxQJmWyfRGKJchO2JGvxanzrCNSxH45g0aChkaUx nbtU0VWtjl8yhzVAkE1Qc6tZ9FJWScm0SuvXgdx4vOZ8QOOF1ADs6uSosWu8rH6 w

Nội dung bài viết

British Columbia

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP) đã tổ chức vòng mời hàng tuần vào ngày 24/5. Tổng cộng 137 ứng viên nhập cư BC đã nhận được lời mời nộp đơn xin đề cử tỉnh bang.

Tổng cộng 115 ứng viên này đã được mời thông qua một vòng mời chung. Các ứng viên nhận được lời mời thuộc các danh mục Lao động tay nghề, Tốt nghiệp quốc tế, Chưa có kinh nghiệm và Bán kinh nghiệm cần có điểm tỉnh bang tối thiểu từ 85 tùy thuộc vào từng chương trình.

Những ứng viên này phải đáp ứng đủ các yêu cầu của Express Entry hoặc Định cư diện tay nghề của British Columbia, được quản lý thông qua Hệ thống đăng ký nhập cư tay nghề (SIRS).

Ngoài ra, trong tuần trước, BC cũng đã tổ chức 2 vòng mời riêng cho các ứng viên trong các ngành nghề mục tiêu: 

  • 11 giáo viên mầm non 
  • 11 chuyên gia chăm sóc sức khỏe 

Trong cả 2 vòng mời này, ứng viên cần đạt số điểm từ 60 trở lên.

Manitoba

Là một chương trình nhập cư đặc biệt dành cho công dân Ukraine, Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) đã tổ chức nhiều vòng mời định kỳ.

Nhằm hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine có cơ hội đến và sinh sống tại Canada, tỉnh bang đã tiến hành 3 trong số các vòng mời đặc biệt này kể từ giữa tháng 3.

1iDoV7Dj7mQIKgkVUwqSRJxx 1fC E4qZ8llsjf2bWZBte9FeMyNJ iERgpK17SyTuKB rAlPYYoMtcSAndZOoa0jTp3o LYY4Z5HnGVE84 AJFWJX77no4FNJ1 gBicjGlLYCdjsj kCN3ciQ

Để nhận được đề cử từ Manitoba, ứng viên cần phải đăng ký Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) với MPNP. Sau đó, ứng viên sẽ nhận được LAA thông qua các luồng Lao động tay nghề ở Manitoba và Lao động tay nghề nước ngoài. Vào ngày 20/5 vừa qua, LAA đã gửi lời mời với số điểm tối thiểu là 60 điểm.

Để đủ điều kiện, các ứng viên phải có ít nhất CLB 4, bài kiểm tra ngôn ngữ hợp lệ cũng như xem xét mối quan hệ của họ với tỉnh bang, việc làm trước đây hoặc các nghiên cứu ở Manitoba. MPNP sau đó sẽ đưa ra lời mời cho các ứng viên đủ điều kiện có thể nộp đơn xin đề cử tỉnh bang.

Alberta

Alberta đã mời 100 ứng viên Express Entry nhận đề cử từ Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta (AINP) tổ chức vào ngày 19/5.

Các ứng viên được mời phải đủ điều kiện và có hồ sơ trong hệ thống Express Entry để có thể nhận được đề cử tỉnh bang và có điểm số Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) ít nhất là 382.

Để đủ điều kiện nhận đề cử tỉnh bang thông qua chương trình Alberta Express Entry, ứng viên cần có kinh nghiệm làm việc trong một ngành nghề nhất định. AINP không cung cấp danh sách các nghề đủ điều kiện, thay vào đó nó cung cấp một danh sách các nghề không đủ điều kiện cho các diện này.

Các yếu tố nhất định làm tăng khả năng được đề cử của bạn, chẳng hạn như có kinh nghiệm làm việc hoặc một lời mời làm việc ở Alberta. Nền giáo dục Canada cũng sẽ giúp ích cho đơn đăng ký của bạn nếu bạn có cha mẹ, con cái hoặc anh chị em ruột là thường trú nhân hoặc công dân ở Alberta.

Các ứng viên cũng cần đáp ứng điều kiện cho chương trình Express Entry. Điểm CRS tối thiểu cần thiết để được xem xét là 300. Các ứng viên Express Entry có thể nhận được lời mời nếu trong hồ sơ của họ nêu rõ rằng họ muốn chuyển đến sống lâu dài tại Alberta.

Mục tiêu của PNP đặc biệt này là ưu tiên phát triển kinh tế và đa dạng hóa ngành nghề của tỉnh bang.