Cho đến nay, British Columbia đã gửi gần 1.500 thư mời nộp đơn xin đề cử tỉnh bang.

Trong đó, British Columbia đã mời 136 công nhân công nghệ nộp đơn xin đề cử tỉnh bang vào ngày 1 tháng 3 vừa qua. 

Các lời mời được cấp thông qua BC PNP Tech, là một diện của Chương trình Đề cử Tỉnh bang British Columbia (BC PNP).

BC PNP là một con đường nhập cư ngành kinh tế được tỉnh bang British Columbia sử dụng để thu hút lao động nước ngoài có kinh nghiệm và nhu cầu việc làm cao. Chương trình mang đến cơ hội thường trú cho những người chọn sinh sống và làm việc tại British Columbia.

Các ứng viên được mời thông qua vòng mời Kỹ năng của British Columbia phải đáp ứng đủ các yêu cầu của một trong các diện nhập cư Express Entry và tay nghề của British Columbia, được quản lý thông qua Hệ thống Đăng ký Nhập cư tay nghề (SIRS).

Các ứng viên nhận được lời mời trong vòng mời lần này là từ các  danh mục phụ Người lao động có tay nghề cao và Sau đại học quốc tế yêu cầu cần có số điểm cấp tỉnh bang tối thiểu là 85. 

Các ứng viên được mời hiện có 30 ngày để đăng ký đề cử.

công nhân công nghệ

Về chương trình BC PNP Tech

BC PNP Tech được ra mắt vào tháng 5 năm 2017 như một chương trình thí điểm sau quá trình nghiên cứu thị trường lao động, cho thấy rằng khả năng tiếp cận nhân tài là vấn đề lớn nhất mà lĩnh vực công nghệ của British Columbia phải đối mặt. Với sự thành công của dự án, British Columbia đã biến nó thành một chương trình chính thức. Chương trình được thiết kế cho phép các nhà tuyển dụng trong lĩnh vực công nghệ của British Columbia tiếp tục thu hút và lựa chọn tài năng quốc tế khi những người lao động có trình độ không có sẵn tại địa phương.

Cụ thể hơn, BC PNP Tech là một con đường nhập cư nhanh chóng cho các nhân viên công nghệ đang có nhu cầu việc làm và sinh viên quốc tế. Các ứng viên cần phải đăng ký tại một trong các luồng nhập cư tỉnh bang hiện có của British Columbia và có lời mời làm việc hợp lệ ít nhất 12 tháng thuộc một trong 29 ngành nghề đủ điều kiện để tham gia chương trình này.

công nhân công nghệ

Không giống như các luồng BC PNP khác, lời mời làm việc theo BC PNP Tech phải có thời hạn tối thiểu là 1 năm, còn lại ít nhất 120 ngày tại thời điểm nộp đơn cho BC PNP.

Các lời mời thông qua chương trình công nghệ của tỉnh bang được gửi hàng tuần cho những ứng viên có điểm số cao nhất đáp ứng đủ các yêu cầu của chương trình. 

Các ứng viên được mời nộp đơn xin đề cử tỉnh bang sẽ cần phải nộp đầy đủ đơn đăng ký. Khi thực hiện xong, hầu hết đơn đăng ký sẽ được xử lý trong vòng 2 đến 3 tháng.

Nếu được chấp thuận, các ứng viên sẽ nhận được xác nhận đề cử, có thể được sử dụng để nộp đơn xin thường trú từ Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) theo Chương trình Đề cử Tỉnh bang. 

Ứng viên Chương trình Đề cử Tỉnh bang PNP được cộng 600 điểm trong Hệ thống xếp hạng toàn diện và do đó có cơ hội rất tốt để nhận được Thư mời nộp hồ sơ (ITA) thường trú thông qua hệ thống Express Entry.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn