British Columbia phát hành 358 lời mời trong đợt công bố kết quả đề cử tỉnh bang ngày 10/11/2020

British Columbia phát hành 358 lời mời trong đợt công bố kết quả đề cử tỉnh bang ngày 10112020

British Columbia đã mời 358 ứng cử viên nhập cư nộp đơn xin đề cử tỉnh bang để thường trú vào ngày 10/11/2020.

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP) phát hành lời mời nộp hồ sơ cho các ứng viên diện Express Entry BC (EEBC) và diện lao động tay nghề.

Các ứng cử viên được mời theo các danh mục phụ Người lao động tay nghề, sinh viên quốc tế và Trình độ sơ cấp và bán chuyên nghiệp.

Điểm yêu cầu tối thiểu cho các ứng viên thành công như sau:

  • Diện tay nghề: Người lao động lành nghề: 93 điểm.
  • Diện tay nghề: Sinh viên cao học quốc tế: 94 điểm.
  • Diện tay nghề: Người lao động phổ thông và bán chuyên nghiệp: 75 điểm.
  • Express Entry BC: Người lao động lành nghề: 92 điểm.
  • Express Entry BC: Sinh viên cao học quốc tế: 93 điểm.

Do tác động của coronavirus đối với các doanh nghiệp British Columbia, một số ngành nghề nhất định đã bị loại trừ trong vòng công bố kết quả này. Website của BC PNP có danh sách đầy đủ các nghề bị loại trừ.

British Columbia tổ chức các đợt công bố kết quả thông qua các danh mục và diện chương trình PNP khác nhau của mình hàng tuần.

Để đăng ký các hạng mục lao động tay nghề hoặc Express Entry, trước tiên, ứng viên phải tạo hồ sơ thông qua cổng thông tin trực tuyến của BC PNP và đăng ký theo Hệ thống Đăng ký Nhập cư Kỹ năng (SIRS).

British Columbia phát hành 358 lời mời trong đợt công bố kết quả đề cử tỉnh bang ngày 10112020 1

Ứng viên được đánh giá và cho điểm dựa trên các yếu tố như trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, trình độ tiếng Anh và địa điểm làm việc.

Nếu người nộp đơn được chấp thuận, họ có thể sử dụng đề cử tỉnh bang của mình để nộp đơn xin thường trú với Bộ Di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) theo Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP).

Các ứng viên Express Entry nhận được đề cử từ British Columbia sẽ được cộng thêm 600 điểm vào điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) của họ.

Những cá nhân như vậy được đảm bảo về Lời mời nộp đơn (ITA) trong một đợt công bố kết quả Express Entry của liên bang trong tương lai.

Hàng tuần, British Columbia phát hành thư mời theo Chương trình thí điểm công nghệ (Tech Pilot) của mình.

Tech Pilot BC PNP là lộ trình nhập cư nhanh chóng dành cho người lao động các lĩnh vực công nghệ và sinh viên quốc tế. Chương trình này hoạt động thông qua các diện nhập cư tỉnh bang hiện có của British Columbia.

Để được xem xét nhập cư vào British Columbia thông qua chương trình này, các ứng viên cần có một thư mời làm việc hợp lệ thuộc một trong 29 ngành nghề đủ điều kiện.

British Columbia phát hành 358 lời mời trong đợt công bố kết quả đề cử tỉnh bang ngày 10112020 2

Các nghề nghiệp đủ điều kiện cho BC PNP Tech Pilot bao gồm các nhà quản lý máy tính và hệ thống thông tin, kỹ sư dân dụng, nhà thiết kế và phát triển web, biên dịch viên cũng như kỹ thuật viên ghi âm và ghi hình, trong số nhiều người khác.

Trái ngược với các luồng BC PNP khác yêu cầu thư mời làm việc lâu dài, thư mời làm việc của Tech Pilot phải có thời hạn tối thiểu là 1 năm. Tuy nhiên, những lời mời làm việc có thời hạn hơn 1 năm sẽ vẫn đủ điều kiện theo chương trình thí điểm. Nó cũng được yêu cầu rằng lời mời làm việc là toàn thời gian và từ một nhà tuyển dụng đủ điều kiện trong tỉnh.

Các ứng cử viên được mời nộp đơn xin đề cử tỉnh bang có 30 ngày để nộp đơn đầy đủ.