BC đã phát hành 450 lời mời thường trú vào ngày 29 tháng 9, đợt rút thăm lớn nhất trong năm nay

British Columbia đã đưa ra 450 lời mời mới để nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh trong cuộc rút thăm diễn ra vào ngày 29 tháng 9.

Đây là lần rút thăm lớn nhất của tỉnh trong năm 2020, vượt qua hơn 430 lời mời đã phát hành trong đợt rút thăm ngày 1 tháng 9.

Ngày Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) sẽ tiến hành rút thăm đã gởi các lời mời cho các ứng viên có tay nghề công nhân và sau đại học quốc tế ở cả ở diện Express Entry BC (EEBC) và diên Skill Immigration (SI).

Hạng mục EEBC dành cho các ứng viên có hồ sơ hợp lệ trong hệ thống Express Entry của chính phủ liên bang, đây là con đường chính của Canada dành cho những người nhập cư có tay nghề cao đang hy vọng có được thường trú nhân Canada.

Loại SI dành cho công nhân lành nghề và bán lành nghề, những nghề có nhu cầu cao ở tỉnh BC

Yêu cầu về điểm tối thiểu trong lễ bốc thăm hôm nay dao động trong khoảng 75 đến 94 điểm cho năm hạng mục EEBC và SI có liên quan.

Điểm tối thiểu là:

  • SI – Công nhân lành nghề: 93
  • SI – Cao học Quốc tế: 94
  • SI – Trình độ đầu vào và Bán kỹ năng: 75
  • EEBC – Công nhân lành nghề: 93
  • EEBC – Cao học Quốc tế: 94
British Columbia tổ chức đợt thu hút nhập cư lớn nhất năm 2020

Để nhận được lời mời thông qua EEBC, các ứng viên phải đăng ký theo cả hệ thống Express Entry của liên bang và Hệ thống Đăng ký Nhập cư Kỹ năng của BC (SIRS).

Express Entry là hệ thống quản lý hồ sơ của chính phủ liên bang dành cho ba chương trình nhập cư kinh tế chính của Canada – Chương trình Công nhân lành nghề Liên bang (FSWP) , Chương trình Thương mại Có tay nghề Liên bang (FSTP) và Lớp Kinh nghiệm Canada (CEC). Các ứng viên Express Entry được cộng điểm dựa trên các yếu tố về vốn con người như tuổi tác, kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn và trình độ ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Các ứng cử viên Express Entry có đề cử cấp tỉnh nhận được thêm 600 điểm vào điểm  Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) của họ . 600 điểm đảm bảo hiệu quả rằng họ sẽ nhận được thư mời cư trú lâu dài theo Express Entry.

Ứng viên Nhập cư Kỹ năng chỉ cần đăng ký với SIRS.

Một tháng bận rộn với BC

Tỉnh đã tổ chức tổng cộng bảy lần rút thăm thông qua các hạng mục và luồng PNP khác nhau và đã mời hơn 1.430 ứng cử viên đăng ký đề cử cấp tỉnh .

Các ứng viên nhận được thư mời nộp đơn hôm nay có tối đa 30 ngày theo lịch kể từ ngày được mời để gửi đơn hoàn chỉnh qua hệ thống đăng ký BC PNP Online . Lời mời nộp đơn không đảm bảo rằng người nộp đơn sẽ được chấp thuận cho một đề cử.

Để được xem xét theo BC PNP, hầu hết các ứng cử viên phải có lời mời làm việc toàn thời gian, không xác định từ một nhà tuyển dụng trong tỉnh, người sẵn sàng hỗ trợ họ trong quá trình nộp đơn.