Báo cáo đánh giá bằng cấp là một phần quan trọng trong quá trình nhập cư của bạn. Nó giúp các tổ chức hiểu giá trị thành tích học tập của bạn. Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn hoàn thành quy trình đánh giá bằng cấp một cách dễ dàng.

Đánh giá bằng cấp được thực hiện bởi các tổ chức chỉ định bởi chính phủ Canada. Đến nay, chỉ có 5 tổ chức được chính phủ chỉ định để thực hiện việc này. Trong đó bao gồm Tổ chức các Dịch vụ Giáo dục Thế giới (WES). Vậy quy trình thực hiện WES ra sao? Có mẹo nào để thực hiện việc này dễ dàng hơn không?

Đăng ký đánh giá bằng cấp từ Tổ chức các Dịch vụ Giáo dục Thế giới (WES) là một quy trình đơn giản.

Nó bao gồm ba bước dễ dàng sau đây:

  1. Tạo một tài khoản trực tuyến (nếu bạn là người nộp đơn lần đầu) và hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến.
  2. Gửi các tài liệu cần thiết của bạn bằng đường bưu điện, ghi rõ số tham chiếu WES của bạn trên phong bì được dán kín.
  3. Chúng tôi sẽ xác minh bằng cấp của bạn và gửi báo cáo đánh giá bằng cấp của bạn cho bạn và người nhận mà bạn đã chọn.

Các video dưới đây sẽ cho bạn thấy cách đăng ký tại Hoa Kỳ và Canada.

Tại Hoa Kỳ, đây là cách bạn gửi đơn đăng ký: https://www.youtube.com/watch?v=8FKuNAokxZs

Đối với các đơn đăng ký ở Canada, đây là một số lời khuyên hữu ích bạn nên biết: https://www.youtube.com/watch?v=UZwNdWJ1Fq8

Hãy đọc các mẹo để hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến, cũng như các đề xuất hướng giải quyết các phần thường gây khó khăn cho nhiều người nộp đơn.

Thêm bằng cấp học tập của bạn

Sau khi bạn đã tạo tài khoản trực tuyến của mình, điền thông tin cá nhân và chọn mục đích đăng ký, bạn sẽ đến trang Trình độ học vấn của bạn (Your education). Ở trang này, bạn sẽ cần thêm tất cả các thông tin học thuật mà bạn muốn đánh giá. Bạn phải thêm chúng cùng một lúc.

Đối với tất cả các đơn đăng ký của Hoa Kỳ và Canada, bạn có thể chọn để đánh giá những chứng chỉ hoặc bằng cấp giáo dục đang được tiến hành hoặc chưa hoàn thành. Hãy nhớ đánh dấu vào phần “in progress” hoặc “incomplete” trong phần menu. Tuy nhiên, nếu bạn đã chọn Đăng ký ECA cho IRCC, chỉ có thể đánh giá bằng cấp hoặc chứng chỉ đã hoàn thành.

Tuy nhiên, quan trọng nhất là bạn phải đảm bảo nhập tên đầy đủ của bạn chính xác như tên ở trên chứng chỉ của bạn.

Lưu ý: Nếu tên trong đơn đăng ký của bạn khác với tên xuất hiện trên bảng điểm học tập hoặc các tài liệu cần thiết khác, điều này có thể gây ra sự chậm trễ trong quá trình đánh giá.

Chọn người nhận của bạn

Một phần của quá trình đăng ký là chọn người nhận. Người nhận là các tổ chức hoặc trường học sẽ nhận được một bản đánh giá chứng chỉ của bạn. Theo mặc định, bạn cũng sẽ nhận được một bản sao của báo cáo đánh giá bằng cấp của bạn. Bạn không thể chọn để gửi báo cáo đánh giá bằng cấp của mình cho một người nhận khác (thay vì bạn).

Ngoài ra, bạn có thể thay đổi người nhận sau khi bạn đã nộp đơn. Bạn có tùy chọn trong Tài khoản của tôi (My account) để thêm hoặc xóa người nhận ngay cả sau khi bạn đã gửi đơn, miễn là việc đánh giá thông tin của bạn vẫn đang được tiến hành và chưa được hoàn thành.

Nếu bạn đang nộp đơn xin ECA cho nhập cư Canada, thì IRCC sẽ tự động được liệt kê là một trong những người nhận của bạn. Bạn cũng có thể chọn thêm người nhận nhập cư từ danh sách các tổ chức nhập cư Canada đã được phê duyệt trước, nếu cần.

Gửi tài liệu được yêu cầu

Sau khi bạn đã chọn báo cáo đánh giá và tùy chọn giao hàng, bạn sẽ thấy một danh sách các tài liệu cần thiết mà bạn sẽ cần gửi WES. Bạn có thể gửi tài liệu học tập của mình đến WES, đảm bảo tuân thủ cẩn thận các nguyên tắc phong bì niêm phong của chúng tôi hoặc bạn có thể yêu cầu (các) tổ chức giáo dục của bạn gửi hồ sơ học tập chính thức của bạn đến WES. Chúng tôi rất khuyến khích bạn để (các) tổ chức của bạn gửi tài liệu chính thức của bạn cho chúng tôi trực tiếp, để tài liệu của bạn được gửi đến trong phong bì đã niêm phong đủ tiêu chuẩn

Mẹo: Không gửi tài liệu gốc đến WES (trừ khi được yêu cầu cụ thể để làm như vậy). Bản gốc sẽ không được trả lại cho bạn. Thay vào đó, gửi bản sao tài liệu chính thức.

Tài khoản trực tuyến WES của bạn không hết hạn. Tương tự như vậy, không có thời hạn WES để gửi các tài liệu cần thiết của bạn. Bạn có thể đăng nhập vào Tài khoản của tôi để xem các tài liệu cần thiết của bạn bất cứ lúc nào. Nhưng hãy nhớ rằng, chúng tôi không bắt đầu đánh giá bằng cấp của bạn cho đến khi chúng tôi nhận được thanh toán đầy đủ và tất cả các tài liệu cần thiết của bạn.

Thanh toán cho việc đánh giá bằng cấp

Sau khi xem xét đơn đặt hàng của bạn, bạn sẽ được đưa đến trang Thanh toán (Payment). Bạn có thể thanh toán qua thẻ tín dụng, chuyển khoản qua Western Union hoặc bạn có thể chọn thanh toán qua séc hoặc lệnh chuyển tiền, điều này sẽ cho phép bạn thanh toán sau khi bạn đã nộp đơn.

Các bước hoàn thành việc đánh giá bằng cấp (ECA) để định cư Canada 2

Dưới đây là một số mẹo thanh toán hữu ích:

  • Nếu bạn chọn thanh toán bằng thẻ tín dụng, xin lưu ý rằng bạn không thể thanh toán bằng thẻ ghi nợ không có logo thẻ tín dụng.
  • Nếu bạn gặp khó khăn khi thanh toán qua thẻ tín dụng, trước tiên hãy đảm bảo rằng mã zip thanh toán hoặc mã bưu chính là chính xác. Nó phải là một trong tài khoản thanh toán thẻ tín dụng. Sau đó, liên hệ với ngân hàng của bạn để thông báo cho họ. Đảm bảo rằng ngân hàng của bạn không chặn giao dịch.
  • Bạn có thể thay đổi phương thức thanh toán bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào Tài khoản của tôi, nơi bạn sẽ có thể thanh toán qua phương thức bạn chọn.
  • Tất cả các đánh giá chứng chỉ của Canada phải chịu Thuế Harmonized Sales Tax. Chính phủ Canada yêu cầu chúng tôi thu thuế này.

Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi bạn gửi đơn đăng ký của bạn

Sau khi bạn nộp đơn trực tuyến, bạn sẽ nhận được số tham chiếu WES của mình. Nếu bạn quên số tham chiếu WES của mình, bạn có thể tìm thấy nó bằng cách đăng nhập vào Tài khoản của tôi, nơi nó sẽ xuất hiện ở đầu trang hoặc bằng cách nhấp vào Menu Tài khoản, rồi chọn Lịch sử đặt hàng.

Khi chúng tôi nhận được, xem xét và chấp nhận tất cả các tài liệu cần thiết của bạn và nhận được thanh toán đầy đủ, việc đánh giá thông tin sẽ mất khoảng bảy ngày làm việc để hoàn thành.

Tuy nhiên, việc đánh giá chứng chỉ ECA cho IRCC mất nhiều thời gian hơn. Khi nhận được, xem xét và chấp nhận tất cả các tài liệu cần thiết của bạn, cũng như thanh toán đầy đủ, báo cáo đánh giá bằng cấp này mất 35 ngày làm việc để hoàn thành.

Bạn có thể kiểm tra trạng thái đánh giá bằng cấp của bạn và bất kỳ tài liệu nào nhận được trong Tài khoản của tôi (My account). Tất cả các cập nhật về đánh giá bằng cấp của bạn sẽ được đăng trong Tài khoản của tôi.