Nghiên cứu về thành phố nơi người nhập cư thích sinh sống là điều quan trọng trong việc phát triển các chính sách thu hút người nhập cư đến một khu vực cụ thể.

Thống kê Canada gần đây đã đưa ra một nghiên cứu về những thành phố và tỉnh bang mà người nhập cư lưu trú lâu nhất. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu hồ sơ thuế từ Cơ sở dữ liệu nhập cư theo chiều dọc năm 2020, thường được sử dụng để theo dõi kết quả kinh tế của những người nhập cư Canada. Họ chủ yếu hướng đến đối tượng người nhập cư đến Canada vào năm 2014 cho nghiên cứu này.

Các thành phố Canada có mức độ người nhập cư lưu trú cao

Theo kết quả nghiên cứu, Vancouver, Toronto và Edmonton là ba thành phố có người nhập cư lưu trú đông nhất.

Ở cấp thành phố, những người nhập cư chuyển đến Vancouver vào năm 2014 có tỷ lệ lưu trú cao nhất, hơn 86% trong vòng 5 năm sau khi đến. Nói cách khác, nếu 100 người chuyển đến Vancouver vào năm 2014, thì 86 người trong số họ vẫn đang nộp thuế tại thành phố này vào năm 2019.

Toronto có tỷ lệ người nhập cư lưu trú cao thứ hai cho những người mới đến năm 2014 này với khoảng 86% ở lại thành phố 5 năm sau đó. Edmonton đứng ở vị trí thứ ba với gần 85%.

Những người nhập cư được gia đình bảo lãnh có nhiều khả năng sẽ ở lại thành phố nơi họ đến ban đầu nhất. Tại Đại Tây Dương Canada, Halifax là thành phố có tỷ lệ lưu trú cao nhất với gần 58%. Đại Tây Dương trước đây có tỷ lệ lưu trú thấp, đây là lý do chính phủ mở chương trình Thí điểm

Những người nhập cư được gia đình bảo lãnh có nhiều khả năng sẽ ở lại thành phố nơi họ đến ban đầu nhất. Tại Đại Tây Dương Canada, Halifax là thành phố có tỷ lệ lưu trú cao nhất với gần 58%. Đại Tây Dương trước đây có tỷ lệ lưu trú thấp, đây là lý do chính phủ mở Chương trình Thí điểm Nhập cư Đại Tây Dương (AIP). Tỉnh bang Nova Scotia có tỷ lệ lưu trú cao nhất trong khu vực với gần 63%.

khu vực Canada

Những người nhập cư thường lưu trú tại khu vực nơi họ làm việc trước khi có PR

Có kinh nghiệm làm việc hoặc bằng cấp tại Canada đóng một vai trò quan trọng trong quyết định di chuyển giữa các khu vực sinh sống của người nhập cư.

Việc làm dường như là một yếu tố quan trọng để giữ chân người nhập cư. Trong số những người nhập cư đã trở thành thường trú nhân vào năm 2014, những người có kinh nghiệm làm việc thường ở lại tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ nơi họ được nhận.

Những người tị nạn có kinh nghiệm làm việc trước đây có nhiều khả năng ở lại tỉnh bang nhập cư của họ nhất, với tỷ lệ ở lại là 93%. Những người chỉ có giấy phép lao động trước khi trở thành thường trú nhân có tỷ lệ ở lại khoảng hơn 90%.

Những người mới có kinh nghiệm làm việc và học tập có tỷ lệ lưu trú khoảng 81%. Những người nhập cư chỉ có giấy phép học tập trước khi nhận được giấy phép thường trú có tỷ lệ lưu trú thấp nhất vào khoảng 79%. Sinh viên có thể di chuyển thường xuyên hơn giữa các thành phố hoặc tỉnh bang để tìm kiếm việc làm, nhưng nghiên cứu này không tập trung vào các lý do cụ thể đằng sau lý do tại sao người nhập cư quyết định di chuyển nơi sinh sống.

khu vực Canada

Hầu hết người nhập cư lưu trú tại khu vực Canada nơi họ sinh sống ban đầu

5 năm sau khi nhập cư, gần 86% người nhập cư trong nghiên cứu đã ở lại tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ ban đầu của họ. Ontario có tỷ lệ lưu trú cao nhất nói chung là gần 94%, tiếp theo là British Columbia với gần 90% và Alberta là 89%.

Những người nhập cư có gia đình ở tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ nơi họ đến có nhiều khả năng ở lại hơn. Những người nhập cư được gia đình bảo lãnh có tỷ lệ lưu trú trong 5 năm là hơn 93%. Những người tị nạn có tỷ lệ lưu trú khoảng 86%, và những người nhập cư thuộc tầng lớp kinh tế ở lại với tỷ lệ khoảng 82%.

Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy rằng những người nhập cư có nhiều khả năng di chuyển nơi ở hơn trong những năm đầu sau khi nhập cư. Tỷ lệ lưu trú của những người nhập cư đã ở Canada trong 10 năm là gần 86%, so với tỷ lệ lưu trú trong 5 năm là khoảng 88%. Sự khác biệt chỉ 2% giữa hai khung thời gian cho thấy rằng năm năm đầu tiên có thể có nhiều biến động.

Tỷ lệ lưu trú theo tỉnh bang và tầng lớp nhập cư vào thời điểm 10 năm tương tự như tỷ lệ quan sát được vào 5 năm. Các tỉnh bang có tỷ lệ lưu trú 10 năm cao nhất là Ontario (91,5%), British Columbia (87,3%) và Alberta (86,1%). Trong số các tỉnh bang Đại Tây Dương, Nova Scotia có tỷ lệ lưu trú trong 10 năm cao nhất với 58,0%. Người tị nạn (92%) và những người chỉ có giấy phép lao động trước khi nhập cư (88,3%) thường ở lại tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ của họ khi nhập cư.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0967.998.998
Email: canadaplaza@canada.vn