Nếu bạn nhận được lời mời nộp hồ sơ (ITA) thông qua hệ thống Express Entry và nhận ra hồ sơ của mình thiếu thông tin hoặc sai sót, bạn cần phải thực hiện thay đổi ngay để duy trì uy tín của mình.

Trước khi nhận được Lời mời nộp hồ sơ (ITA), bạn có thể thực hiện các thay đổi đối với hồ sơ Express Entry của mình mà không cần giải thích. Vì vậy, không cần phải nói lợi ích tốt nhất của bạn là cập nhật hồ sơ của bạn ngay khi những thay đổi xảy ra trong cuộc sống của bạn có thể ảnh hưởng đến điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) của bạn hoặc đủ điều kiện cho một trong các chương trình do Express Entry quản lý .

Sau khi bạn nhận được ITA, hồ sơ Express Entry của bạn sẽ tự động được ghi lại trong Hệ thống quản lý hồ sơ toàn cầu (GCMS). Người nộp đơn phải đảm bảo rằng thông tin vẫn chính xác trước khi nộp đơn xin thường trú. Nếu không làm như vậy có thể gây ra những hậu quả đáng kể ảnh hưởng đến kế hoạch chuyển đến Canada của bạn.

Nếu IRCC phát hiện ra rằng bạn đã trình bày sai về bản thân, bạn có thể bị cấm nộp đơn xin nhập cư Canada trong 5 năm. Trên thực tế, việc bị Chính phủ từ chối do thiếu trung thực có thể dẫn tới cấm nhập cảnh vĩnh viễn.

Khi xem xét đơn của bạn, các viên chức Bộ Di Trú, tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) sẽ đánh giá tất cả các tài liệu bạn đã nộp để đưa ra quyết định về đơn xin nhập cư của bạn. Cơ quan nhập cư Canada sẽ xác minh tính đầy đủ của đơn xin của bạn cũng như nội dung của các tài liệu bạn đã cung cấp. Nếu đơn đăng ký của bạn không đầy đủ, có nhiều nguy cơ IRCC sẽ trả lại đơn của bạn, điều này không giống như bị từ chối.

Trong trường hợp bạn không thể cung cấp tất cả các tài liệu hỗ trợ cần thiết cho đơn đăng ký của mình, bạn có tùy chọn từ chối ITA. Có sự khác biệt giữa việc từ chối ITA và không phản hồi.

Khi bạn từ chối, hồ sơ của bạn vẫn hoạt động trong nhóm Express Entry miễn là hồ sơ hợp lệ. Bạn vẫn có thể nhận được ITA miễn là bạn tiếp tục đủ điều kiện tham gia chương trình Express Entry được quản lý. Trong trường hợp này, bạn cũng sẽ duy trì sự phát triển của hồ sơ của mình trong nhóm Expresss Entry.

Cách đổi hồ sơ Express Entry sau khi nhận được ITA

Trường hợp nhiều ứng viên cùng có điểm thấp nhất trong một lần công bố kết quả Express Entry nhất định. Trong trường hợp này, việc cắt giảm số lượng người nhận được ITA sẽ dựa trên ngày và thời gian nộp hồ sơ Express Entry.

Tuy nhiên, nếu bạn không phản hồi trong 90 ngày kể từ ngày nhận được ITA, ITA của bạn sẽ hết hạn và bạn sẽ không còn ở trong nhóm Express Entry nữa. Nếu điều này xảy ra, bạn có thể vào lại nhóm nhưng bạn cần phải gửi một hồ sơ Express Entry mới, với điều kiện là bạn vẫn đủ điều kiện tham gia chương trình Express Entry do quản lý.

Đôi khi bạn không thể bổ sung được tất cả các tài liệu cần thiết. Trong trường hợp này, bạn có tùy chọn gửi thư giải trình (LOE) cho chính phủ, giải thích rằng bạn đã làm mọi cách để nhận được tài liệu kịp thời nhưng không thể. Chính phủ sẽ đánh giá các LOE trên cơ sở từng trường hợp, và kết quả sẽ hoàn toàn do nhân viên di trú quyết định.

Việc từ chối ITA có thể gây căng thẳng vì nó có nghĩa là quay trở lại nhóm Express Entry và chờ được mời lại. Luôn có tùy chọn để thử và cải thiện điểm CRS của bạn để có nhiều khả năng bạn sẽ được chọn lại. Bạn có thể làm điều này theo một số cách, chẳng hạn như một số người thử cải thiện điểm số trong bài kiểm tra ngôn ngữ của họ hoặc cố gắng giành được đề cử của Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP), tự động nhận được thêm 600 điểm.

Vào cuối ngày, điều quan trọng là giữ cho hồ sơ của bạn đầy đủ và chính xác nhất có thể.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn

https://okvip.deals/