Hội đồng khoa học cố vấn cho chính phủ Canada và ban điều hành COVID-19 khuyến nghị kết thúc thời gian ba ngày cách ly bắt buộc tại khách sạn nhưng chính sách cách ly tại nhà vẫn được duy trì.

Kể từ ngày 22 tháng 2, những người đi du lịch bằng máy bay đến Canada đã được luật pháp yêu cầu phải nhận phòng tại một khách sạn được chính phủ phê duyệt trong ba ngày khi đến nơi.

Họ được yêu cầu làm kiểm tra COVID-19 khi đến nơi và ở khách sạn cho đến khi nhận được kết quả. Sau đó, họ được yêu cầu hoàn thành khoảng thời gian cách ly 14 ngày bắt buộc của mình. Thời gian lưu trú tại khách sạn ba ngày có thể được tính vào 14 ngày.

Các lý do của hội đồng đưa ra là việc này tốn kém nhiều chi phí, cũng như trên thực tế là thời gian ba ngày không chứng minh được người đó có đang ủ bệnh hay không.

Mặc dù đề xuất loại bỏ yêu cầu lưu trú tại khách sạn, nhưng vẫn cần phải có thời gian cách ly.

Đây là một trong nhiều khuyến nghị về việc nới lỏng các hạn chế đi lại của Canada. Ban hội thẩm cũng thảo luận về việc các cá nhân được tiêm phòng có cần phải kiểm dịch hay không.

Ban hội thẩm nói rằng các quy tắc không nên thay đổi nhanh chóng, nhưng vẫn duy trì rằng cách tiếp cận được đề xuất của họ là có bằng chứng và phản ánh tình hình toàn cầu về SARS-CoV-2 và hiệu quả của vắc xin.

Họ đã vạch ra các quy tắc cho năm nhóm khách du lịch, bao gồm những người:

  • Không được tiêm chủng và không được miễn các hạn chế đi lại hiện tại
  • Được tiêm chủng một phần và không được miễn trừ khỏi các hạn chế đi lại hiện tại
  • Được tiêm chủng đầy đủ và không được miễn trừ khi bị hạn chế đi lại hiện tại
  • Trước đây đã bị nhiễm vi rút và bạn không được miễn các hạn chế đi lại hiện tại
  • Được miễn các hạn chế đi lại

Hiện tại, khách du lịch đến Canada phải xuất trình kết quả kiểm tra COVID-19 được thực hiện trong vòng 72 giờ sau khi đi du lịch. Họ cũng phải thực hiện kiểm tra COVID-19 lần nữa khi đến nơi và cách ly tại khách sạn trong ba ngày trong khi chờ kết quả. Họ sẽ vẫn phải hoàn thành quá trình cách ly 14 ngày sau khi rời khách sạn và sẽ phải thực hiện một bài kiểm tra COVID-19 khác vào ngày 10 của thời gian cách ly này.

Ban hội thẩm đề xuất rằng những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ sẽ không phải cách ly hoặc làm xét nghiệm COVID-19 sau 10 ngày. Tuy nhiên, họ vẫn sẽ phải thực hiện xét nghiệm COVID-19 khi đến nơi và tiến hành kiểm dịch nếu dương tính.

Cách ly bắt buộc tại khách sạn khi đến Canada sẽ kết thúc

Hệ thống cách ly của khách sạn có hoạt động hay không

Ban hội thẩm kết luận rằng không rõ liệu thời gian lưu trú ba ngày tại khách sạn đối với khách hàng có hoạt động như dự kiến ​​hay không.

Ban hội thẩm cho biết: “Mặc dù quy trình cách ly ban đầu ba ngày bắt buộc tại các cơ sở được chính phủ ủy quyền rõ ràng sẽ cải thiện việc tuân thủ trong ba ngày đó, nhưng mức độ tuân thủ sau đó là không chắc chắn.

Sự tuân thủ đối với thử nghiệm COVID-19 được thực hiện vào ngày cách ly thứ mười vẫn chưa được đồng đều.

Theo Bộ y tế Công cộng Canada, từ ngày 22 tháng 2 đến ngày 6 tháng 3, đã có 31.616 mẫu COVID-19 sẵn sàng để xét nghiệm. Tuy nhiên, chỉ có 21.100 mẫu được nộp cho lần thử nghiệm thứ hai.

Điều này cho thấy sự thiếu tuân thủ đối với thử nghiệm thứ hai.

Cách ly ngắn ngày hơn

Ban hội thẩm đề xuất rằng cách ly bảy ngày có kiểm tra vào cuối giai đoạn cách ly sẽ hiệu quả hơn cách ly 14 ngày mà không có kiểm tra.

Ban hội thẩm cho biết: “Yêu cầu kiểm tra vào ngày thứ bảy của kiểm dịch để tạo điều kiện cho việc xuất cảnh có thể là một động cơ khuyến khích và do đó tăng cường sự tuân thủ, dẫn đến việc giám sát chặt chẽ hơn.

Thời gian ủ bệnh của vi rút dài hơn ba ngày. Nhiều trường hợp COVID-19 được phát hiện sau khoảng một tuần. Điều này cho thấy rằng việc ở lại khách sạn ba ngày có thể kém hiệu quả hơn mong đợi.

Việc cách ly khách sạn bị chỉ trích là tốn kém và không công bằng. Hội đồng có cùng lý do khi đề xuất nên loại bỏ nó.

Tuy nhiên, ban hội thẩm cho rằng vẫn nên có một khoảng thời gian cách ly đối với những khách du lịch mới đến.

Ai được miễn các hạn chế đi lại?

Canada vẫn cho phép du khách thiết yếu nhập cảnh vào đất nước này. Những người đi du lịch vì các lý do như giải trí, mua sắm hoặc du lịch thì không được phép.

Người Canada, thường trú nhân và các thành viên gia đình của họ được miễn các giới hạn đi lại hiện đang áp dụng.

Một số lao động nước ngoài tạm thời và sinh viên quốc tế theo học tại một cơ sở học tập được chỉ định có kế hoạch sẵn sàng COVID-19 cũng được miễn.

Những người được bảo vệ và những người muốn đến Canada vì một lý do nhân đạo cũng có thể được miễn trừ .

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0967.998.998
Email: canadaplaza@canada.vn