Canada sẽ tiếp tục xử lý 6.000 đơn Bảo lãnh vợ chồng định cư Canada mỗi tháng cho đến hết năm 2020.

Bộ Di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã đưa ra thông báo này vào cuối tháng 9, trong thông báo đã nêu chi tiết cách thức đưa những người thân yêu lại gần nhau càng nhanh càng tốt giữa đại dịch coronavirus.

Trước đại dịch, Canada đã nhắm mục tiêu đến khoảng 70.000 người nhập cư mới mỗi năm theo diện bảo lãnh vợ chồng và con cái định cư Canada.

Tuy nhiên, Canada gần đây đã công bố Kế hoạch Nhập cư 2021-2023 mới của họ sẽ chứng kiến ​​mức độ người mới nhập cư tăng lên đáng kể. Do đó, Canada hiện sẽ đặt mục tiêu chào đón khoảng 80.000 người nhập cư mỗi năm theo diện bảo lãnh vợ chồng và con cái.

Hầu hết những người nhập cư này sẽ đến theo diện bảo lãnh vợ chồng.

Điều kiện bảo lãnh vợ chồng định cư Canada

Cả công dân và thường trú nhân Canada đều có thể bảo lãnh vợ chồng của họ để có được thường trú nhân.

Người bảo lãnh và người được bảo lãnh phải cho Bộ di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) biết rằng mối quan hệ của họ thuộc 1 trong 3 loại sau:

  • Vợ chồng
  • Người sống chung hợp pháp
  • Người sống chung hợp pháp có điều kiện
Cách thức bảo lãnh vợ chồng định cư Canada 1

Công dân và thường trú nhân Canada đủ điều kiện để bảo lãnh cho một người thân yêu nếu họ từ 18 tuổi trở lên, chứng minh rằng họ không nhận trợ cấp xã hội vì một lý do nào khác ngoài khuyết tật.

Ngoài ra người bảo lãnh có thể phải chứng minh bạn có thể cung cấp tài chính cho các nhu cầu cơ bản của người được bảo lãnh. Nếu bạn là công dân Canada sống ở nước ngoài, bạn cũng cần phải chứng minh rằng bạn có kế hoạch sống ở Canada với người mà bạn muốn bảo lãnh.

Yêu cầu đối với người được bảo lãnh

Người mà bạn đang bảo lãnh cần đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Vợ chồng: Họ phải kết hôn hợp pháp với bạn và ít nhất 18 tuổi.
  • Người sống chung hợp pháp: Họ phải từ 18 tuổi trở lên và đã sống với bạn ít nhất 12 tháng liên tục.
  • Người sống chung hợp pháp có điều kiện: Họ phải từ 18 tuổi trở lên, đã có mối quan hệ với bạn ít nhất 1 năm, sống bên ngoài Canada và không thể sống với bạn ở quốc gia của họ hoặc kết hôn với bạn do các nguyên nhân pháp lý hoặc nhập cư quan trọng. Ví dụ, họ sống ở một quốc gia không cho phép hôn nhân đồng tính hoặc ly hôn. Bạn cần chứng minh với IRCC rằng bạn không thể sống chung hoặc kết hôn ở quốc gia của đối tác.
Cách thức bảo lãnh vợ chồng định cư Canada 2

Cách gửi hồ sơ bảo lãnh vợ chồng

IRCC yêu cầu bạn nộp 2 đơn đăng ký cùng nhau. Một là để bảo lãnh và hai là đơn xin thường trú.

  • Bước 1: Nhận hồ sơ từ IRCC.
  • Bước 2: Thanh toán phí đăng ký của bạn cho IRCC bao gồm phí xử lý, phí thường trú và phí sinh trắc học. Bạn cần thanh toán các khoản phíwebste của IRCC.
  • Bước 3: Gửi đơn đã điền đầy đủ thông tin của bạn đến IRCC.

Tiêu chuẩn xử lý của IRCC là 12 tháng.

Tìm hiểu thêm về bảo lãnh vợ chồng định cư Canada trên website của Chính phủ tại đây.