Việc gỡ bỏ lệnh cấm biên giới giữa Canada và Hoa Kỳ là điều mà tất cả công dân của cả hai quốc gia đều mong muốn nhất trong thời điểm này. Tuy nhiên, ngoài chuyện cải thiện các vấn đề về kinh tế, đi lại thì việc mở lại biên giới cũng sẽ kéo theo tội phạm nhập cảnh phi pháp giữa hai quốc gia. Điều này có thể làm ảnh hưởng đến các du khách chân chính.

Các Đạo Luật Di Trú và Bảo vệ người tị nạn (IRPA) xác định một số yếu tố có thể làm cho một người không được phép nhập cảnh đến Canada. Những yếu tố này bao gồm: không đáp ứng các yêu cầu khác nhau của các chương trình nhập cư của Canada, lý do sức khỏe, và căn cứ hình sự.

Trên thực tế, một số lượng du khách có tiền sử phạm tội muốn đến Canada và Chính phủ Canada cũng có những quy định nghiêm ngặt đối với những cá nhân như vậy. Một khách du lịch tiềm năng đến Canada, có thể là người muốn đến du lịch thời hoặc định cư lâu dài cần phải hiểu các quy định về tội phạm không được chấp nhận, cách họ hoạt động và những nguồn lực tồn tại.

Để hiểu được tội phạm không được chấp nhận, bạn cần hiểu khái niệm về tội phạm kép. Tội phạm kép xảy ra trong các tình huống mà một người bị kết án về một hành vi là phạm tội cả ở nước ngoài nơi hành vi đó đã được thực hiện và ở Canada. Nhân viên di trú sẽ so sánh luật nước ngoài với luật Canada để tìm xem có hành vi vi phạm tương đương hay không. Nói chung, hành vi phạm tội của Canada sẽ được quy định trong Bộ luật Hình sự của Canada. Một luật sư nhập cư Canada có thể hỗ trợ khách hàng điều hướng quá trình này.

Cấm nhập cảnh Canada vì phạm pháp

Luật nhập cảnh Canada

Luật nhập cảnh Canada chia tội phạm không được chấp nhận thành hai loại: tội phạm hình sự và tội phạm nghiêm trọng.

Tội phạm hình sự

Dưới đây là một số yếu tố có thể khiến bạn trở thành tội phạm kép khi chưa từng đặt chân đến Canada:

  • Nếu bạn bị kết án ở nước ngoài về một hành vi mà luật pháp Canada cũng thừa nhận là một tội hình sự. Bạn có thể bị coi là không thể chấp nhận được về mặt hình sự nếu Canada coi tội của bạn là tội có thể truy tố, thường ám chỉ một tội nghiêm trọng hơn. Ở Mỹ, nó được so sánh với một trọng tội.
  • Nếu bạn có hai tội không thể truy tố từ các hành vi riêng biệt, bạn cũng có thể không được chấp nhận. Như tên cho thấy, đây là những tội ít nghiêm trọng hơn những tội có thể truy tố và thường có thể so sánh với những tội nhẹ ở Hoa Kỳ

Đối với phần tiếp theo, bạn cần hiểu rằng có sự khác biệt giữa “bị kết án” và “phạm tội”. Nếu bạn bị kết án, điều đó có nghĩa là bạn đã trải qua quá trình xét xử và được xác định là đã phạm tội đó. Ngược lại, vi phạm hoặc bị buộc tội về cơ bản có nghĩa là nhà chức trách nghi ngờ bạn phạm tội, nhưng không có gì được chứng minh chắc chắn trước tòa. Một ví dụ là các khoản phí đang chờ xử lý.

Nếu bạn được xác định là đã thực hiện một hành vi ở nước ngoài, vừa là hành vi phạm tội ở quốc gia đó, vừa là hành vi phạm tội có thể truy tố ở Canada, bạn cũng có thể không được chấp nhận hình sự. Tất cả những gì được yêu cầu là bằng chứng đáng tin cậy cho thấy bạn đã thực hiện hành vi đó. Danh mục này có nghĩa là để bắt các cá nhân với các tội danh chưa được giải quyết.

Cuối cùng, bạn có thể không được chấp nhận nếu bạn bị phát hiện đã vi phạm các quy định của liên bang Canada trong quá trình nhập cảnh vào Canada.

Tội phạm nghiêm trọng

Cũng giống như các tội nói trên, bạn có thể không bị buộc tội hoặc bị kết án về một tội nghiêm trọng hơn. Bạn có thể không phạm tội nghiêm trọng nếu bạn:

  • Bị kết án ở nước ngoài về tội mà luật pháp Canada cũng thừa nhận là tội hình sự và mức án tối đa ở Canada là mười năm tù giam trở lên.
  • Đã thực hiện một hành vi ở nước ngoài mà luật pháp Canada cũng thừa nhận là một tội hình sự và mức án tối đa ở Canada là mười năm tù giam trở lên.

Tóm lại, Canada xác định sự phân biệt giữa tội phạm hình sự và tội phạm nghiêm trọng bằng cách xem xét ba yếu tố: bản chất của tội phạm, quy trình được sử dụng để truy tố và bản án được áp dụng.

Nếu bất kỳ tình huống nào trong số này áp dụng cho bạn, đôi khi có những lựa chọn để khắc phục tình trạng không thể chấp nhận được. Cái phù hợp nhất với bạn sẽ thay đổi theo từng trường hợp. Dưới đây là năm con đường có thể theo đuổi:

Thư pháp lý

Thư pháp lý được chuẩn bị bởi các luật sư. Chúng bao gồm các lập luận về lý do tại sao một người có tiền án nên được phép vào Canada. Bức thư này có thể hỗ trợ đối với một kết án hoặc một kết luận rằng bạn đã thực hiện một hành vi phạm tội. Luật sư có thể lập luận trong thư rằng: thân chủ được coi là đã phục hồi, vi phạm của thân chủ là số ít hoặc có tính chất ít nghiêm trọng hơn; hoặc, tội mà khách hàng bị cáo buộc đã phạm hoặc đã bị kết án không có quy định tương đương trong luật Canada. Một lá thư ​​pháp lý có thể hỗ trợ cho việc xin Giấy phép Cư trú Tạm thời (TRP) hoặc đơn xin phục hồi .

Ngay cả khi bạn không có kế hoạch đến Canada ngay lập tức, tham vấn với luật sư cũng có thể hữu ích nếu bạn đang phải đối mặt với các cáo buộc và muốn hiểu tác động tiềm tàng của bất kỳ lời biện hộ hoặc kết tội nào đối với khả năng nhập cảnh vào Canada của bạn.

Giấy phép cư trú tạm thời (TRP)

Các TRP dành cho những người không thể chấp nhận và yêu cầu truy cập tạm thời vào Canada. TRP thường được cấp cho những cá nhân chứng minh được lý do thuyết phục để nhập cảnh – rằng lợi ích của chuyến thăm Canada của họ lớn hơn mọi rủi ro. Nếu thành công, người đăng ký TRP sẽ nhận được một TRP có giá trị trong tối đa ba năm. Sau đó, họ có thể tìm cách đổi mới nó. Công dân và thường trú nhân Hoa Kỳ có thể nộp đơn xin TRP tại cửa khẩu nhập cảnh của Canada hoặc tại một người Canada để được phê duyệt trước. Người không phải là người Mỹ phải nộp đơn tại lãnh sự quán. Phí xử lý là $200 CAD.

Cấm nhập cảnh Canada vì phạm pháp

Phục hồi chức năng

Có hai loại phục hồi chức năng, phục hồi chức năng được coi là phục hồi chức năng và phục hồi chức năng cá nhân.

Các yếu tố trong việc phục hồi có thể bao gồm: bản chất của tội phạm, khoảng thời gian đã trôi qua kể từ khi bản án được hoàn thành, hoặc hành vi tiếp theo.

Phục hồi chức năng được coi là có thể tự động, dựa trên bản chất của tội phạm và thời gian đã trôi qua kể từ khi bị kết án hoặc thực hiện hành vi.

Nếu một người đã bị kết án, hoặc bị phát hiện phạm tội mà ở Canada, là tội có thể truy tố, nhưng đã 10 năm trôi qua kể từ khi hoàn thành bản án mà không có tội hình sự can thiệp nào, người đó được coi là đã phục hồi và đủ điều kiện tham gia đến Canada. Ngoại lệ là trong những trường hợp người đó bị kết án về tội mà luật pháp Canada là tội có thể truy tố và có khả năng bị phạt hơn mười năm. Trong trường hợp đó, không được coi là phục hồi chức năng.

Việc phục hồi được coi là cũng áp dụng cho một số cá nhân đã bị kết án vì hai tội trở lên, nếu cả hai tội này đều là tội tổng hợp ở Canada. Trong tình huống này, cần ít nhất năm năm trôi qua.

Mặc dù việc phục hồi chức năng được coi là có thể diễn ra tự động, nhưng một cá nhân vẫn có thể gửi kèm thư quan điểm pháp lý với đơn đăng ký này. Tài liệu này sẽ giúp đảm bảo viên chức nhập cư có hiểu biết đầy đủ và chính xác về hồ sơ cá nhân và khả năng được nhận vào Canada.

Mỗi người có tiền án đều có một hoàn cảnh riêng mà Canada phải cân nhắc giữa an ninh và lòng trắc ẩn. Hiểu được lịch sử tội phạm của bạn chuyển thành luật Canada như thế nào là bước đầu tiên để khắc phục tình trạng không thể chấp nhận được. Luật sư nhập cư Canada có thể giúp bạn xác định luật liên quan, nhận ra tác động của nó và giải thích những lựa chọn nào phù hợp nhất với tình huống của bạn.

Phục hồi chức năng cá nhân dành cho những người có tiền án, những người hiện không đủ điều kiện để được coi là phục hồi, nhưng đã hơn năm năm kể từ khi hành vi được thực hiện hoặc khi kết thúc bản án.

Điều quan trọng là phải hiểu rằng bản án là bất kỳ hậu quả tư pháp của một tội phạm, bao gồm: thời gian tù; kiểm soát; và thanh toán tiền phạt. Việc phục hồi cá nhân liên quan đến một đơn đăng ký trong đó cá nhân hoặc người đại diện của họ lập luận rằng, ít nhất năm năm đã trôi qua kể từ khi họ mãn hạn tù, rằng họ không còn là nguy cơ phạm tội nữa, và án tích của họ là một sự kiện biệt lập. Trong trường hợp hồ sơ của một người có nhiều hơn một lần vi phạm, người đó có thể phải cung cấp thêm các lời giải thích để cho chính phủ Canada thấy rằng người đó không gây ra rủi ro.

Đơn xin phục hồi cá nhân có giá $200 CAD nếu phạm tội hình sự và $1000 CAD cho phạm tội nghiêm trọng. Lợi ích của việc phục hồi chức năng là họ sẽ nhận được lợi ích của nó mãi mãi, thay vì trong một thời gian giới hạn, như trong trường hợp TRP.

Tìm hiểu thêm những thông tin mới nhất của Canada tại đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn

https://okvip.deals/