Thường trú nhân Canada hiện có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch trực tuyến.

Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã ra mắt một công cụ trực tuyến mới cho phép nộp đơn xin nhập quốc tịch trực tuyến.

Kể từ ngày 11 tháng 8, IRCC đã mở cổng trực tuyến cho những người nộp đơn độc thân trên 18 tuổi. Nó không mở cho các người nộp đơn có gia đình hoặc đại diện. Ngoài ra, nó không mở cửa cho những người làm việc cho hoàng gia và sống bên ngoài Canada.

Cuối năm 2020, IRCC dự định mở đơn đăng ký trực tuyến cho các gia đình và trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi. Vào năm 2022, đơn đăng ký trực tuyến sẽ có sẵn để đại diện đăng ký thay mặt cho khách hàng của họ. Nó cũng sẽ được mở cho những người phục vụ hoàng gia khai báo cư trú bên ngoài Canada.

IRCC cho biết những ứng viên đã nộp hồ sơ trên giấy không nên cố gắng đăng ký lại trực tuyến.

IRCC đã và đang phát triển công cụ mới này, như một phần của sáng kiến ​​hiện đại hóa hệ thống nhập cư. Vào cuối năm 2020, nó đã phát hành công cụ để kiểm tra năng lực của nền tảng.

Cổng thông tin trực tuyến mới cho phép người nộp đơn lưu các đơn đã hoàn thành một phần và tiếp tục lại sau đó. Nó cũng cho phép người dùng tải lên các tài liệu hỗ trợ, bằng chứng thanh toán, in PDF và yêu cầu xác nhận đã nhận.

Canada chấp nhận đơn xin nhập quốc tịch trực tuyến

Hiện đại hóa hệ thống nhập cư

Bộ trưởng Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) Marco Mendicino đã cho biết tầm nhìn của ông về việc hệ thống nhập cư của Canada trở nên không cần giấy tờ.

Đại dịch buộc IRCC phải bắt đầu hiện đại hóa để cho phép tiếp tục nhập cư trong bối cảnh các biện pháp y tế công cộng. Cho đến nay, Canada đã cung cấp dịch vụ kiểm tra quyền công dân trực tuyến và cũng bắt đầu tổ chức các buổi lễ nhập quốc tịch trực tuyến.

Cùng với các lĩnh vực kinh doanh khác, bộ cũng đã bắt đầu thực hiện việc hạ cánh ảo cho những người thường trú mới đến. Đối với những người nộp đơn xin nhập cư, một số chương trình dựa trên giấy tờ đang bắt đầu chuyển sang chế độ kỹ thuật số.