Canada công bố kết quả nhập cư PNP tháng 4 năm 2022

2

Tháng 4 năm 2022 vừa qua, Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) của Canada duy trì tốc độ ổn định trong việc phát hành 3.000 lời mời nộp đơn xin đề cử.

PNP là một loạt các chương trình nhập cư Canada được vận hành bởi Chính quyền các tỉnh bang. PNP được thiết lập để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và thị trường lao động riêng của từng tỉnh bang. PNP thường có 2 chương trình chính: Chương trình diện tay nghề (làm việc) và chương trình dành cho doanh nhân và nhà đầu tư. Ngoài ra một số PNP còn liên kết với hệ thống Express Entry của IRCC.

Vào năm 1998, khi mới ra mắt, PNP chỉ chào đón 400 người nhập cư, nhưng hiện nay đã đạt 80.000 người mỗi năm. Sự gia tăng số lượng PNP tại Canada là do chính quyền liên bang và tỉnh bang xem đây là một cách để thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước.

Trên thực tế, nhiều tỉnh bang của Canada như Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, Manitoba và Saskatchewan phụ thuộc rất nhiều vào chương trình này để đáp ứng nhu cầu lao động. Dự kiến đến năm 2024, sẽ có hơn 93.000 người nhập cư mỗi năm được nhận thẻ thường trú nhân.

1FqHjjxpMYbwfb9qePal9CbHFimouCD3Z62oE3cTjMWdeVzb1YxOkKa3ZAG3uvDIlI9bGR81QIiJfMR5XXbwMTQ XNZ j0H3 hLVyz1 AsaNLcjBbGUKsy8De tZW5oLMOVRI3hrE0Yfv0CAog

PNP liên kết với hệ thống Express Entry

Các chương trình PNP nâng cao được liên kết với hệ thống Express Entry. Họ cho phép các quan chức nhập cư của tỉnh bang tìm kiếm các ứng viên trong chương trình Express Entry cho những ứng viên chính phù hợp với các tiêu chí cụ thể. Sau đó, tỉnh bang sẽ mời những ứng viên này nộp đơn xin đề cử.

Hầu hết các tỉnh bang và vùng lãnh thổ tham gia đều có ít nhất một luồng PNP phù hợp với hệ thống Express Entry của liên bang, là hệ thống quản lý các đơn đăng ký thường trú từ ứng viên của 3 chương trình:

Trong 2 tháng qua, IRCC đã tích cực phát hành thư mời nộp hồ sơ ứng cử cho rất nhiều lao động nước ngoài, sinh viên tốt nghiệp và doanh nhân. Chỉ trong tháng 4, 1.554 ứng viên đã được mời trong 2 đợt công bố kết quả Express Entry dành riêng cho PNP. 

Bộ trưởng Bộ Di trú – ông Sean Fraser đã thông báo vào tuần trước rằng lời mời Express Entry cho các ứng viên Chương trình tay nghề liên bang (FSWP) và Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC) sẽ tiếp tục vào đầu tháng 7. Đồng thời, Bộ trưởng cũng tuyên bố rằng phần lớn các đơn đăng ký Express Entry mới sẽ được xử lý trong tiêu chuẩn dịch vụ 6 tháng của IRCC.

Alberta 

Express Entry của Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta (AINP) đã thường xuyên phát hành thư mời cho các ứng viên nhập cư. Trong tháng 4, tỉnh bang Alberta đã công bố kết quả và mời tổng cộng 250 ứng viên nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh bang.

British Columbia 

British Columbia một trong những tỉnh bang có chương trình đề cử tích cực và rộng rãi nhất. Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP) đã tổ chức vòng mời hàng tuần và mời các ứng viên có điểm số cao nhất nộp đơn đề cử tỉnh bang theo chương trình Express Entry British Columbia, diện nhập cư kỹ năng cũng như Chương trình thí điểm lao động kỹ thuật. Tháng 4 năm 2022, British Columbia đã mời hơn 665 ứng viên nộp đơn xin đề cử tỉnh bang.

vpBZEsfbQjNuR3iH659PeCZ09BPLhM6c2GZH 12CAgJ10keTxzPnq4Q1wE9znGLT0n h74CTeGQqdq9RT5PZx5Plhow tKH0gC aNIrRn8m

Manitoba 

Tháng 4 là một tháng bận rộn đối với tỉnh bang Manitoba khi đã cấp hơn 526 lời mời cho các ứng viên nhập cư theo Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) trong đó có 76 lời mời được gửi cho các ứng viên có hồ sơ Express Entry hợp lệ. 

Tỉnh bang Manitoba đã thường xuyên phát hành thư mời thông qua 3 diện sau của Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP): Lao động có tay nghề cao, sinh viên quốc tế, và lao động có tay nghề cao ở nước ngoài. 

Đây là cách nhập cư đặc biệt dành cho công dân Ukraine, tỉnh bang Manitoba đang tổ chức các vòng mời Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) cho những cá nhân đáp ứng đủ điều kiện của MPNP và bị ảnh hưởng bởi tình hình hiện tại ở Ukraine. Vào ngày 13 tháng 4, tỉnh bang đã phát hành 20 lời mời nhập cư.

Ontario 

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) đã phát hành tổng cộng 1.335 lời mời vào tháng 4 thông qua 2 đợt công bố kết quả.

Lần công bố đầu tiên diễn ra vào ngày 26 tháng 4, Ontario đã mời 1.034 ứng viên theo Diện lao động có tay nghề cao của Ontario. Hai ngày sau, vào ngày 28 tháng 4, Ontario đã mời 301 ứng viên đủ điều kiện nhập cư vào Canada thông qua chương trình Express Entry của Ontario French-Speaking Worker (FSSW).

DUlhgKW5s8r4YhGsQAwv7pozXs SKYd Foxsu1D7LyzMgIUB g lGJLlpv dyEY7Q1vg5ilzwY3QF S0oEfY2i923AGGdFSm DR8U97jqwLIYHceMcBWz8c0u8kIKldpIEETBO53

Vào tháng 4, OINP cũng thông báo sẽ làm việc với Trung tâm Phát triển doanh nghiệp Toronto (TBDC) để phát triển và khởi động Chương trình thí điểm doanh nhân trong 2 năm. Dự án thí điểm nhằm giúp 100 doanh nhân nhập cư thành lập và phát triển doanh nghiệp. Các khoản đầu tư và việc làm mà các doanh nghiệp này tạo ra sẽ hỗ trợ các khu vực phục hồi kinh tế sau COVID-19. 

Prince Edward Island

Các vòng mời của Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) được lên lịch và tổ chức mỗi tháng một lần. 

Prince Edward Island đã tổ chức công bố kết quả vào ngày 21 tháng 4 và đưa ra tổng số 141 lời mời cho các ứng viên nhập cư. Hầu hết các lời mời được cấp cho các ứng viên Express Entry và Tác động thị trường lao động. 11 lời mời còn lại thuộc về các ứng viên Tác động doanh nhân.

Quebec 

Các chương trình nhập cư của Quebec do tỉnh bang quản lý và có sự khác biệt so với chương trình nhập cư của Canada. 

Vào ngày 7 tháng 4, Bộ Di Trú, Pháp Hóa và Hội Nhập Quebec (MIFI) đã phát hành 33 lời mời cho các ứng viên thuộc Chương trình tay nghề liên bang Quebec (QSWP). Các ứng viên phải có hồ sơ trong hệ thống Arrima Expression of Interest và có lời mời làm việc hợp lệ bên ngoài khu vực Montreal Metropolitan.