Trong vòng 25 giờ kể từ khi triển khai chương trình định cư từ tạm trú đến thường trú (TR sang PR), Canada đã đạt giới hạn số lượng 40.000 sinh viên quốc tế tốt nghiệp. Tuy nhiên, một số thông tin tiết lộ rằng Bộ di trú thực sự nhận được nhiều đơn xin hơn đáng kể so với kế hoạch.

Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã nhận được 7.307 đơn đăng ký bổ sung vào chương trình Cao học Quốc tế của lộ trình TR đến PR.

Con đường TR đến PR là 6 chương trình nhập cư Canada mới được tạo ra để cho phép những người lao động cần thiết, những người nói tiếng Pháp và sinh viên quốc tế tốt nghiệp ở Canada nộp đơn xin nhập cư Canada. Các chương trình một lần này đã được mở vào ngày 6 tháng 5 và sẽ kết thúc vào ngày 5 tháng 11 hoặc cho đến khi đạt đến giới hạn số lượng.

Các đơn đăng ký bổ sung cho chương trình sau đại học quốc tế đã được chấp nhận do lỗi kỹ thuật với hệ thống điện tử. Các đơn đăng ký được tính tại thời điểm nộp đơn bằng cách sử dụng trang website trực tiếp hiển thị số lượng đơn đăng ký nhận được trên trang web của chính phủ. Tuy nhiên, một số hồ sơ được nộp đồng thời chỉ được tính là một hồ sơ. Nói cách khác, nếu hai ứng viên nhấn “Gửi” cùng một lúc, hệ thống đôi khi tính đó là một đơn đăng ký.

IRCC cũng mong đợi một số lượng nhỏ hơn các đơn đăng ký bổ sung từ những người yêu cầu chỗ ở để nộp đơn, chẳng hạn như người khuyết tật.

Sau sai sót, Bộ di trú đã yêu cầu Bộ trưởng Marco Mendicino phê duyệt chính sách công tạm thời để cho phép các đơn được xử lý. Nếu không, theo chính sách hiện tại, chúng sẽ cần được trả lại cho người nộp đơn cùng với lệ phí. Ngoài ra, cuộc họp báo cáo rằng nó có thể được coi là không công bằng vì IRCC đã gửi cho họ xác nhận rằng đơn đăng ký của họ đã được nhận trong giới hạn tuyển sinh.

Mendicino đã thông qua chính sách này vào ngày 28 tháng 6, cho phép xử lý 7.307 đơn đăng ký. Điều đó không có nghĩa là chương trình dành cho sinh viên quốc tế tốt nghiệp sẽ được mở lại, đúng hơn là Bộ sẽ không phạt những người nộp đơn vì lỗi trong hệ thống của chính mình.

Canada đã chấp nhận hơn 7.300 đơn xin nhập cư từ sinh viên quốc tế

Tuy nhiên, vì IRCC không có kế hoạch xử lý khối lượng bổ sung, một số nguồn lực sẽ phải được chuyển hướng khỏi các ngành kinh doanh khác.

Bộ không dự đoán rằng các chương trình TR sang PR khác cũng sẽ có lượng ứng viên dư thừa. Bộ đếm trực tiếp hiện đang được giám sát và các ứng dụng được gửi đồng thời đang được đồng bộ hóa theo cách thủ công với cơ sở dữ liệu.

Chính phủ đang dự đoán một phản ứng trái chiều từ công chúng. Trong khi một số có thể phản ứng tích cực với thực tế là người nộp đơn sẽ không bị từ chối cơ hội này khi thường trú, những người khác có thể coi đó là điều không công bằng hoặc nằm ngoài phạm vi mục đích ban đầu của chính sách.

Các con đường mới nhận được rất nhiều sự đưa tin của các phương tiện truyền thông. Trong khi một số cửa hàng cho biết việc triển khai diễn ra tương đối suôn sẻ do phạm vi của dự án, những người khác lo ngại về các vấn đề kỹ thuật với hệ thống thanh toán điện tử và tốc độ đạt đến giới hạn.

Hơn nữa, một số ứng viên tốt nghiệp sinh viên quốc tế lo ngại rằng họ không thể chỉnh sửa bài nộp của mình sau khi nộp đơn, họ có thể bị loại nếu mắc lỗi. Một người phát ngôn của IRCC trước đây đã nói rằng các nhân viên di trú sẽ liên hệ trực tiếp với người nộp đơn để yêu cầu các tài liệu còn thiếu hoặc không đầy đủ từ TR cho người nộp đơn PR.

IRCC cho biết trong một email: “Các ứng viên chưa hoàn chỉnh sẽ được đánh giá dựa trên thông tin được cung cấp. Nếu tài liệu hoặc thông tin bị thiếu hoặc không đầy đủ, nhân viên sẽ xử lý tại thời điểm xem xét, sẽ liên hệ trực tiếp với khách hàng để yêu cầu. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chấp nhận tài liệu không được yêu cầu. Các ứng viên được yêu cầu không gửi tài liệu đến bộ trừ khi có yêu cầu cụ thể của nhân viên xử lý ”.