Canada đã có hơn 47.000 người nhập cư mới vào tháng 11.

Đây là một bản ghi nhận số người nhập cư kỷ lục. Đây cũng là tháng thứ ba liên tiếp Canada phá kỷ lục về số lượng người nhập cư.

Dữ liệu này được thu thập từ Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC). Dữ liệu cũng cho thấy Canada hiện đã có hơn 361.000 người nhập cư trong 11 tháng đầu năm nay. Với việc đã tiếp nhận hơn 45.000 người nhập cư trong mỗi tháng trong ba tháng vừa qua, Canada có thể sẽ đạt được mục tiêu 401.000 người nhập cư vào cuối năm nay. Sự gia tăng của biến thể Omicron có thể làm phức tạp hơn tinh hình nhập cư hiện tại, nhưng với sự tập trung của IRCC vào việc xử lý hồ sơ những người ở Canada sang thường trú nhân, bộ vẫn có thể đạt được mục tiêu của mình.

Việc hoàn thành hồ sơ xảy ra khi một cá nhân thấy tình trạng pháp lý của họ chính thức được chuyển đổi thành thường trú nhân tại Canada. Trước đại dịch, điều này thường xảy ra khi một công dân nước ngoài từ nước ngoài đến và được cấp thường trú nhân. Trong thời gian diễn ra đại dịch, Canada đã tập trung vào việc chuyển những người sống trong nước dưới dạng cư dân tạm thời sang thường trú nhân. Cơ sở lý luận cho chính sách này là những người ở Canada ít có khả năng bị gián đoạn liên quan đến COVID trong quá trình xin thường trú.

người nhập cư
Số lượng thường trú nhân mới mỗi tháng (Do IRCC cung cấp)

Trước đại dịch, khoảng 30% thường trú nhân thuộc tầng lớp kinh tế mới sống tại Canada vào thời điểm hoàn thành hồ sơ, trong khi khoảng 70% thường trú nhân đến từ nước ngoài. Điều này đã được đảo ngược vào năm 2021 với khoảng 70% đến từ các cá nhân sinh sống tại Canada và khoảng 30% đến từ nước ngoài. IRCC đã thực hiện sự thay đổi này để giúp họ đạt được mục tiêu 401.000 thường trú nhân mới trong năm nay.

Trong số những thay đổi mà IRCC đã thực hiện bao gồm việc tập trung vào các ứng cử viên của Chương trình Express Entry (CEC) và khởi động 6 luồng vào tháng 5 để chuyển tiếp 90.000 sinh viên quốc tế và người lao động nước ngoài tạm thời sống ở Canada sang diện định cư lâu dài.

Trước COVID, Canada có khoảng 25.000 đến 35.000 người nhập cư mỗi tháng, với con số cao hơn trong những tháng mùa xuân và mùa hè. Canada đã có một khởi đầu chậm chạp trong năm nay trước khi tăng cường việc xử lý hồ sơ vào tháng 6. Khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 11, Canada liên tục hoàn thành hồ sơ hơn 35.000 thường trú nhân mới mỗi tháng, bao gồm cả việc thiết lập ba kỷ lục hàng tháng liên tiếp kể từ tháng 9.

Đạt được mục tiêu 401.000 thường trú nhân là một trong những ưu tiên hàng đầu của IRCC vào năm 2021. Giờ đây, khi họ đang hoàn thành mục tiêu này, IRCC sẽ mở rộng các ưu tiên của mình sau khi công bố một thư ủy nhiệm mới vào ngày hôm qua.