Canada gia tăng các hạn chế đi lại quốc tế thêm 30 ngày

Canada gia tăng các hạn chế đi lại quốc tế thêm 30 ngày

Các hạn chế đi lại trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và các yêu cầu kiểm dịch bắt buộc đang được gia hạn cho đến cuối tháng 9.

Canada đã tăng thêm 30 ngày trong lệnh hạn chế đi lại đối với du khách nước ngoài đến vì COVID-19 tiếp tục đe dọa đến an toàn của cộng đồng.

Các hạn chế đi lại hiện đang được mở rộng cho đến ngày 30 tháng 9. Đây là lần thứ ba Canada gia hạn thêm các hạn chế đi lại, lệnh này đã được áp dụng từ ngày 18 tháng 3 cho đến ngày 30 tháng 6. Chính phủ liên bang đã xem xét tình hình COVID-19 từng tháng và điều chỉnh chính sách du lịch. cho phù hợp.

Ngoài ra, lệnh cách ly bắt buộc có hiệu lực từ tháng 3 cũng đã được gia hạn. Những du khách được miễn sẽ phải thực hiện thời gian tự cách ly là 14 ngày nếu họ được phép vào Canada.

Ai có thể đến Canada?

Theo Cơ quan Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC), những nhóm người sau được miễn các hạn chế đi lại:

  • Công dân Canada;
  • Thường trú nhân;
  • Một số người đã được chấp thuận cho thường trú tại Canada;
  • Một số lao động nước ngoài tạm thời;
  • Một số sinh viên quốc tế;
  • Các thành viên gia đình trực tiếp của công dân và thường trú nhân Canada (vợ / chồng hoặc bạn đời hợp pháp, con phụ thuộc, con phụ thuộc của con phụ thuộc, cha mẹ hoặc cha mẹ kế, người giám hộ hoặc gia sư ).
  • Danh sách đầy đủ các cá nhân được miễn có sẵn tại đây .

Canada vẫn đang chấp nhận người nhập cư

2 2

Canada tiếp tục chào đón những người nhập cư ủng hộ thị trường lao động và hỗ trợ phục hồi kinh tế . Tháng trước, Canada đã tạo cơ hội cho những người xin tị nạn làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe có thể trở thành thường trú nhân.

IRCC cũng đưa ra một chính sách tạm thời trong đó những người thuộc diện du khách nhận được lời mời làm việc của Canada có thể xin giấy phép lao động mà không cần phải rời khỏi đất nước .

Các chương trình nhập cư cũng đang tiếp tục diễn ra tích cực, mời gọi các ứng viên nhập cư thực hiện các bước tiếp theo để hướng tới thường trú nhân.

Hầu hết các ITA từng được cấp bởi Express Entry

Mặc dù số lượng thường trú nhân được nhận vào Canada vẫn giảm so với thời điểm này năm ngoái, theo dữ liệu IRCC mới nhất , cho đến nay, chính phủ liên bang đã ban hành nhiều Thư mời nộp đơn (ITA) thông qua hệ thống Express Entry vào năm 2020 hơn bất kỳ năm nào. trước.

Có bốn đợt rút thăm Express Entry được tổ chức vào tháng Tám. Canada mời thí sinh qua từng chương trình của liên bang do Express Entry sau cùng, trong đó bao gồm các quản lý Chương trình Federal Skilled Worker , các Chương trình Skilled Trades liên bang , và Canadian Experience Class .

Canada cũng đã tổ chức một buổi rút thăm Express Entry nhắm mục tiêu đến những người nhận Chương trình Đề cử Tỉnh (PNP). Các ứng viên Express Entry được đề cử cấp tỉnh thông qua PNP sẽ tự động được thưởng thêm 600 điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện và do đó được đảm bảo hiệu quả để nhận được ITA trong lần rút thăm Express Entry tiếp theo.

Lễ bốc thăm PNP đã được tổ chức bởi các tỉnh British Columbia, Saskatchewan, Manitoba, Ontario và Prince Edward Island trong tháng này.

Tương lai của nhập cư Canada

Chính phủ liên bang và công chúng Canada vẫn có chung quan điểm tích cực đối với vấn đề nhập cư. Tuy nhiên, đại dịch toàn cầu đã đặt ra những thách thức kinh tế ở Canada và nước ngoài sẽ ảnh hưởng đến nhập cư.

Người nước ngoài nói chung vẫn muốn đến Canada, vì nhiều người cho rằng nền kinh tế ở Canada sẽ tươi sáng hơn ở quê hương của họ. Đồng thời, suy thoái kinh tế ở nước ngoài có thể khiến một số người khó khăn hơn trong việc thanh toán các khoản phí bắt buộc để nhập cư Canada, vốn đã tăng trong năm nay.

Chính phủ Canada cũng sẽ phải đánh giá nền kinh tế và môi trường chính trị để quyết định mục tiêu nhập cư sẽ như thế nào sau năm 2020 . Canada sẽ công bố kế hoạch mức nhập cư kéo dài nhiều năm vào ngày 1 tháng 11.