Canada làm rõ ý định kép đối với người bảo lãnh vợ chồng

Canada làm rõ ý định kép đối với người bảo lãnh vợ chồng

Có thể nộp đơn xin bảo lãnh vợ chồng cùng lúc với việc xin thị thực thăm người thân nhờ khái niệm ý định kép được định nghĩa rõ ràng bởi Chính phủ.

Một số cặp vợ chồng đăng ký bảo lãnh vợ chồng trước tiên nộp đơn xin Thị thực tạm trú (TRV) và sau đó đến Canada để xin bảo lãnh vợ chồng ở tại Canada.

Lựa chọn khác là áp dụng cho cả hai. Trong khi các nhân viên di trú phải thấy đucợ những người nộp đơn xin thị thực tạm thời sẽ rời đi khi kết thúc thời gian lưu trú được phép của họ, thì vẫn có thể đăng ký thường trú với tư cách là một cư dân tạm thời. Nói cách khác, việc nộp đơn xin tạm trú, dưới bất kỳ hình thức nào, không ngăn cản bạn đăng ký thường trú.

Định nghĩa thực tế của “ý định kép” trong Đạo luật Bảo vệ Người tị nạn và Nhập cư diễn ra như sau:

“Ý định trở thành thường trú nhân của một công dân nước ngoài không ngăn cản họ trở thành cư dân tạm thời nếu viên chức được thuyết phục rằng họ sẽ rời Canada vào cuối thời hạn được phép lưu trú.”

Tuy nhiên, điều này không ngăn được một số người nộp đơn bị từ chối vì họ không thể chứng minh rằng họ sẽ rời Canada khi hồ sơ của họ hết hạn.
Vào ngày 30/10/2020, Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) đã cập nhật hướng dẫn chương trình cho các viên chức, làm rõ những cân nhắc cần thực hiện khi xem xét đơn xin bảo lãnh vợ chồng. Đặc biệt, những người cũng đã đăng ký TRV.

Các viên chức nhập cư xem xét hoàn cảnh cá nhân của những người nước ngoài đang được bảo lãnh vợ chồng để thường trú với tư cách là vợ chồng.

Một số yếu tố họ phải xem xét bao gồm:

  • Đơn xin bảo lãnh vợ chồng đã được chấp thuận hay chưa.
  • Đơn xin thường trú có được chấp thuận ở giai đoạn 1 hay không.
  • Những gì mà người nộp đơn vẫn giữ quan hệ ở nước sở tại của họ.
  • Nếu đơn của họ bị từ chối, kế hoạch của ứng viên là gì?

Về cơ bản, vợ chồng cần thuyết phục viên chức rằng họ sẽ chỉ ở lại Canada miễn là họ có tư cách pháp nhân ở Canada. Các nhân viên di trú cũng sẽ xem xét các yếu tố khác mà họ dùng khi đánh giá ý định kép.

Canada làm rõ ý định kép đối với người bảo lãnh vợ chồng 1

Cách các viên chức nhập cư phải đánh giá ý định kép đối với bảo lãnh vợ chồng

Có sự khác biệt giữa những cư dân tạm thời có ý định rời Canada và những người không có ý định rời đi khi kết thúc thời gian lưu trú được phép của họ nếu đơn xin thường trú của họ bị từ chối.

Khi viên chức đánh giá ý định của người nộp đơn, họ được yêu cầu xem xét hoàn cảnh cá nhân của người nộp đơn tạm trú. Trong số các yếu tố khác, viên chức cần xem xét những điều sau đây khi thẩm định đơn xin tạm trú:

  • Khoảng thời gian mà người nộp đơn sẽ ở Canada.
  • Phương tiện hỗ trợ của họ.
  • Nghĩa vụ và ràng buộc với nước nhà.
  • Mục đích và bối cảnh của việc lưu trú.
  • Độ tin cậy của các tài liệu và thông tin được gửi.
  • Quá khứ tuân thủ luật nhập cư Canada và thông tin có sẵn như sinh trắc học và sơ yếu lý lịch.

Dưới góc độ của viên chức, việc thẩm định hồ sơ tạm trú không khác gì bất kỳ đơn xin tạm trú nào. Mỗi người nộp đơn phải nhận được một “đánh giá cá nhân, công bằng về mặt thủ tục”.

Nếu một viên chức có mối quan tâm hoặc nghi ngờ về ý định của người nộp đơn, người nộp đơn phải được biết về những mối quan tâm này và có cơ hội để trả lời. Nếu viên chức không chấp thuận đơn xin tạm trú, viên chức phải đưa cho đương đơn một lá thư giải thích lý do họ bị từ chối.

Nếu người nộp đơn tạm trú không cho biết rằng họ có ý định rời khỏi Canada, và viên chức chỉ xem mục tiêu duy nhất của họ là thường trú, đơn của họ sẽ bị từ chối. Ngay cả khi người nộp đơn sau đó có thể đủ điều kiện tham gia Lớp trải nghiệm Canada hoặc Chương trình đề cử tỉnh bang. IRCC cho biết lý do của điều này là bởi vì người nộp đơn đã không cho thấy rằng họ sẽ tôn trọng các điều khoản và điều kiện của tạm trú..

Các viên chức sẽ sử dụng phán quyết của riêng họ đối với các hồ sơ có mục đích kép, nhưng các ghi chú của Hệ thống Quản lý Hồ sơ Toàn cầu phải chứng minh rõ ràng lý do của viên chức khi đánh giá đơn. Nói cách khác, nếu ý định kép được coi là một phần của quyết định về đơn đăng ký thì nó nên được ghi vào hồ sơ của người nộp đơn.

Để cập nhật thông tin chi tiết, truy cập website công bố kết quả Express Entry của Chính phủ Canada tại đây.