Việc làm của Canada tăng 90.000. Mức tăng này so với tháng 8 và những tháng trước đó khiến việc làm của Canada chỉ còn thiếu 156.000 nhân viên so với mức tháng 2 năm 2020, mức gần nhất với mức trước đại dịch.

Cơ quan Thống kê Điều tra Lực lượng Lao động của Canada cho thấy nền kinh tế Canada đang tiếp tục trên một quỹ đạo đi lên. Theo Khảo sát Lực lượng Lao động mới nhất, số lượng người làm việc ở Canada gần như bắt kịp mức trước đại dịch vào tháng 8.

Thống kê Dữ liệu của Canada phản ánh điều kiện thị trường lao động trong tuần từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 8. Vào thời điểm này, hầu hết các khu vực ở Canada đã lùi các biện pháp y tế công cộng về giai đoạn gần cuối. Thêm vào đó, biên giới đã mở cửa cho khách du lịch được tiêm phòng đầy đủ từ Hoa Kỳ. Lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm 2020, ngành du lịch có thể mở rộng sang nhóm khách hàng tiềm năng từ Hoa Kỳ.

Việc làm tăng chủ yếu trong các ngành sản xuất dịch vụ, phần lớn là dịch vụ lưu trú và ăn uống. Ngành thông tin, văn hóa và giải trí cũng có mức tăng đáng kể. Số lượng người làm việc trong lĩnh vực xây dựng tăng lần đầu tiên kể từ tháng 3 vừa qua.

Việc làm tăng ở Ontario, Alberta, Saskatchewan và Nova Scotia. Tất cả các tỉnh bang khác có ít hoặc không thay đổi.

Tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất kể từ khi đại dịch bùng phát là 7.1%, mặc dù tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm thiểu số ít thay đổi trong tháng thứ hai liên tiếp.

Tỷ lệ thất nghiệp dài hạn giảm gần 7% trong tháng 8, nhưng vẫn cao hơn 120% so với mức trước đại dịch.

Canada phục hồi 90.000 việc làm vào tháng 8

Những người nhập cư gần đây tiếp tục chứng kiến ​​tỷ lệ việc làm có xu hướng tăng

Những người nhập cư đến Canada trong vòng 5 năm qua tiếp tục có xu hướng tăng việc làm lên gần 70%, cao hơn 6 điểm phần trăm so với tháng 8 năm 2019. Một phần nguyên nhân của điều này là do số lượng người nhập cư mới được nhận vào giảm vào năm 2020.

Những người đã ở Canada hơn năm năm có tỷ lệ việc làm là gần 59%, giảm 1.5% so với năm ngoái. Dân số Canada sinh ra có tỷ lệ việc làm hơn 61%, giảm hơn 2% so với mức trước COVID.

Việc làm của người thiểu số

Vào tháng 8, tỷ lệ việc làm đã tăng gần 5 điểm phần trăm ở người Canada gốc Philippines lên khoảng 78%.

Việc làm cho người Canada da đen đã giảm khoảng 4 điểm phần trăm xuống gần 72%. Người Canada da trắng được tuyển dụng với tỷ lệ gần 71%, ít thay đổi so với tháng trước.