Canada vẫn đang chấp nhận đơn xin thường trú theo chương trình thí điểm hỗ trợ tại nhà.

Website của chính phủ Canada cho biết họ chưa đạt đến giới hạn cho chương trình thí điểm hỗ trợ tại nhà. Trang web sẽ được cập nhật khi chính phủ đóng cửa thí điểm và dừng nhận hồ sơ mới vào năm 2020.

Một chương trình thí điểm khác đã được phát hành song song vào mùa hè năm ngoái, Cương trình thí điểm cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà đã nhận được nhiều hồ sơ và đã đủ số lượng. Đã có 2.750 đơn đăng ký được nộp theo chương trình thí điểm này. Các hồ sơ dự kiến sẽ mở lại vào ngày 1/1/2021.

Những người đã nộp đơn cho 1 trong 2 chương trình thí điểm không cần liên hệ với Bộ Di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC). Họ sẽ chủ động gửi thư thông báo cho người nộp đơn khi quá trình xử lý bắt đầu. IRCC cho biết có thể mất nhiều thời gian hơn bình thường để gửi thư vì đại dịch coronavirus.

Hai chương trình thí điểm kéo dài 5 năm này cho phép những người chăm sóc đủ điều kiện và các thành viên gia đình của họ đến Canada và nộp đơn xin thường trú.

Công dân nước ngoài đã được cung cấp công việc như người chăm sóc ở Canada có thể nộp đơn xin nhập cư thông qua một trong những thí điểm này.

Canada vẫn chấp nhận đơn đăng ký Chương trình thí điểm hỗ trợ tại nhà 1

Quy trình nộp đơn sẽ khác nhau đối với mỗi ứng viên tùy thuộc vào tình hình và kinh nghiệm làm việc của riêng họ

Kinh nghiệm làm việc đủ tiêu chuẩn có nghĩa là có kinh nghiệm làm việc toàn thời gian với tư cách là người chăm sóc trẻ em hoặc nhân viên hỗ trợ tại nhà. Kinh nghiệm làm cha mẹ nuôi hoặc quản gia không được tính.

Làm thế nào để chứng minh kinh nghiệm làm việc?

Những người đã có ít nhất 24 tháng kinh nghiệm làm việc đủ tiêu chuẩn có thể đủ điều kiện để đăng ký chương trình thí điểm có liên quan đến lĩnh vực của họ. Các ứng viên sẽ cần cung cấp bằng chứng rằng họ có kinh nghiệm làm việc này.

Miễn là các ứng viên quan tâm đáp ứng các yêu cầu, họ có thể không cần đủ 24 tháng làm việc để nộp đơn.

Các ứng viên quan tâm muốn làm nhân viên hỗ trợ tại nhà ở Canada hiện có thể nộp đơn, nhưng những người muốn làm công việc chăm sóc trẻ em phải nộp đơn vào năm tới.

Canada vẫn chấp nhận đơn đăng ký Chương trình thí điểm hỗ trợ tại nhà 2

Trong khi nộp đơn, các ứng viên phải nộp đơn xin giấy phép lao động cùng với đơn xin thường trú.

Nếu ứng viên đáp ứng các yêu cầu, họ sẽ nhận được giấy phép làm việc tạm thời. Giấy phép này là giấy phép làm việc mở có giới hạn nghề nghiệp, cho phép người có giấy phép làm việc như người chăm sóc cho bất kỳ chủ lao động nào miễn là họ không b chính phủ đưa vào danh sách đen.

Sau khi ứng viên có đủ 24 tháng kinh nghiệm làm việc, họ có thể gửi bằng chứng kinh nghiệm và Canada sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về đơn đăng ký của họ.