Canada đã yêu cầu ứng viên Express Entry cần bổ sung hồ sơ chứng mình tài chính để nộp đơn nhập cư năm 2021.

Các thay đổi áp dụng cho các ứng viên của hai chương trình Chương trình tay nghề liên bang (FSWP)Chương trình tay nghề liên bang nhóm thợ (FSTP) và không áp dụng cho các ứng viên từ các chương trình này có lời mời làm việc hợp lệ tại Canada.

Các ứng viên FSWP và FSTP không có thư mời làm việc của Canada sẽ cần tài chính sau để vẫn đủ điều kiện nhập cư:

Số thành viên trong gia đìnhYêu cầu tiền bằng CAD
1$13.213
2$16.449
3$20.222
4$24.553
5$27.847
6$31.407
7$34.967
Mỗi thành viên gia đình bổ sung$3.560

Nếu tài liệu chứng minh tài chính của bạn hiển thị ít hơn số tiền này, bạn sẽ phải cập nhật hồ sơ Express Entry của mình trước ngày 15 tháng 7 năm 2021. Việc cập nhật hồ sơ của bạn không thay đổi ngày và giờ Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) nhận được Hồ sơ. Vì vậy, bạn sẽ giữ cho thứ hạng của bạn nếu trường hợp của bạn theo luật tie-break,

Thông báo cho thấy IRCC đang có kế hoạch tổ các đợt công bố kết quả Express Entry cho các ứng viên FSWP và FSTP lần đầu tiên vào năm 2021. Là một phần của biện pháp đại dịch, Canada chỉ tổ chức đợt công bố kết quả cho Chương trình Kinh nghiệm Canada (CEC) và Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP). Các chương trình này có số lượng ứng viên cao ở Canada, những người không nhất thiết phải cung cấp bằng chứng tài chính.

Trước đại dịch, IRCC công bố sẽ thực hiện yêu cầu ứng viên chứng minh tài chính tuy nhiên vào năm 2021 điều này mới chính thức thực hiện vào tháng 7.

Sự chậm trễ có thể là một dấu hiệu cho thấy Bộ di trú không có nỗ lực nào trong tháng 1 khi tổ chức các đợt công bố kết quả Express Entry của tất cả các chương trình vào thời điểm đó. Bây giờ là giữa năm, tình hình đã thay đổi. Các biện pháp y tế công cộng đang bắt đầu quay trở lại khi ngày càng có nhiều người Canada tiêm chủng.

IRCC ban đầu đã ngừng tổ chức các đợt công bố kết quả của tất cả các chương trình sau khi Canada lần đầu tiên ngừng hoạt động vào tháng 3 năm 2020. Các đợtcông bố kết quả Express Entry của tất cả các chương trình được tiếp tục vào tháng 7 năm 2020. Cũng có một đợt rút thăm FSTP vào tháng 8. Dựa trên tiền lệ này và bằng chứng tài chính được cập nhật, năm nay sẽ không kết thúc nếu không có đợt công bố kết quả Express Entry cho tất cả các chương trình.

Canada yêu cầu ứng viên Express Entry chứng minh tài chính

Canada chấp nhận bằng chứng tài chính nào?

Nếu bạn được mời nộp đơn xin thường trú, bạn sẽ cần bằng chứng bằng văn bản rằng bạn có đủ tiền để định cư tại Canada.

Theo trang web của chính phủ, để có bằng chứng về tài chính, bạn sẽ cần thư chính thức từ ngân hàng hoặc tổ chức tài chính của bạn.

Các thông tin phải:

  • Được in trên giấy tiêu đề của tổ chức tài chính
  • Bao gồm địa chỉ, số điện thoại và email của tổ chức
  • Bao gồm tên của bạn
  • Liệt kê các khoản nợ tồn đọng như các khoản nợ thẻ tín dụng và các khoản cho vay
  • Bao gồm tất cả ngân hàng bạn đang giao dịch và tài khoản đầu tư, các con số thực tế, ngày mở từng tài khoản, số dư hiện tại của mỗi tài khoản và số dư trung bình trong sáu tháng qua.

Bạn phải có sẵn quỹ khi bạn nộp đơn và khi IRCC cấp cho bạn thị thực thường trú nhân. Có nghĩa là chúng không thể ở dạng vốn chủ sở hữu. Và, bạn không thể mượn chúng từ người khác.

Nếu vợ / chồng của bạn đi cùng, bạn có thể đếm số tiền mà bạn có cùng nhau trong một tài khoản chung. Nếu bạn có thể chứng minh rằng bạn chỉ có quyền truy cập vào một tài khoản dưới tên của họ, bạn cũng có thể tính được tài khoản đó.