Cập nhật kết quả của 6 chương trình nhập cư Canada mới

Cập nhật kết quả của 6 chương trình nhập cư Canada mới

Chương trình dành cho người lao động ở các ngành nghề khác của 6 chương trình nhập cư Canada mới đã ngừng tiếp nhận đơn đăng ký của ứng viên sau khi đạt giới hạn 30.000 đơn.

Hạn ngạch này đã được đáp ứng vào ngày 16 tháng 7, hơn hai tháng sau khi chương trình được khởi chạy ban đầu. Đây là lộ trình thứ hai trong số 6 chương trình nhập cư Canada mới chuyển đổi từ tạm trú đến thường trú (TR sang PR) cần lấp đầy trước khi các chương trình kết thúc vào ngày 5 tháng 11. Đầu tiên là diện sinh viên tốt nghiệp quốc tế đã đạt số lượng đơn sau khi mở cửa chương trình trong 25 giờ.

Chương trình dành cho các nhân viên y tế vẫn đang mở. Đã có khoảng 2.600 đơn đăng ký trong số 20.000 tính đến ngày 16 tháng 7. Các chương trình dành cho người nói tiếng Pháp có số lượng nộp đơn không giới hạn. Cho đến nay, chương trình dành cho nhân viên thiết yếu nói tiếng Pháp ở các vị trí không liên quan đến chăm sóc sức khỏe có nhiều đơn đăng ký nhất.

Hạn ngạch cho các chương trình được đặt như sau:

  • Sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp. (40.000 đơn)
  • Người lao động trong lĩnh vực y tế. (20.000 đơn)
  • Người lao động trong các ngành nghề khác. (30.000 đơn)
  • Sinh viên quốc tế nói tiếng Pháp đã tốt nghiệp. (Không giới hạn đơn)
  • Người lao động trong lĩnh vực y tế nói tiếng Pháp. (Không giới hạn đơn)
  • Người lao động trong các ngành nghề khác nói tiếng Pháp. (Không giới hạn đơn)
Cập nhật kết quả của 6 chương trình nhập cư Canada mới

Nguồn nhân lực thiết yếu đã được lấp đầy chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng Bộ Di trú Marco Mendicino công bố giấy phép lao động mở bắc cầu mới cho các ứng viên TR tới PR. Bắt đầu từ ngày 26 tháng 7, tùy chọn Giấy phép làm việc mới này sẽ cho phép người nộp đơn tiếp tục làm việc tại Canada trong khi họ chờ quyết định về đơn đăng ký của mình.

Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã khởi động các mốc thời gian giới hạn này để cung cấp thêm các con đường nhập cư cho sinh viên tốt nghiệp quốc tế và những người lao động cần thiết sống ở Canada trong thời kỳ đại dịch. IRCC đang hướng tới mục tiêu 90.000 người nộp đơn xin được thường trú thông qua các chương trình. Trong thời gian đại dịch, IRCC đã tập trung vào các ứng viên ở Canada, vì họ có thể không phải đối mặt với mức độ gián đoạn liên quan đến đại dịch như các ứng viên nhập cư ở nước ngoài.

IRCC dự kiến ​​sẽ xử lý 40.000 đơn trong số này vào năm 2021 để hỗ trợ mục tiêu của bộ là tiếp nhận 401.000 người nhập cư mới trong năm nay.