Chính phủ Canada cam kết đưa AIP thành chương trình lâu dài

Chính phủ Canada cam kết đưa AIP thành chương trình lâu dài 1

Chương trình nhập cư thí điểm Đại Tây Dương (AIP) được chính phủ cam kết cho phép trở thành chương trình lâu dài dựa trên những thành công mà chương trình đã mang lại.

Trong một thông báo ngày 17 tháng 2 năm 2021, Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) cho biết sẽ đưa chương trình Chương trình nhập cư thí điểm Đại Tây Dương (AIP) trở thành một chương trình chính thức và hoạt động lâu dài.

Atlantic Immigration Pilot là một chương trình nhập cư diện kinh tế hàng đầu trong khu vực Đại Tây Dương,. Đây là một chương trình bổ sung cho các chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) cho các tỉnh bang vùng Đại Tây Dương.

Chương trình nhập cư thí điểm Đại Tây Dương (AIP)

Chương trình nhập cư thí điểm Đại Tây Dương (Atlantic Immigration Pilot Program – AIPP) là chương trình nhập cư nhanh cho 4 tỉnh bang vùng Đại Tây Dương ở Canada.

Chương trình cho phép những nhà tuyển dụng tại Nova Scotia, New Brunswick, Newfoundland and Labrador và Prince Edward Island được thuê lao động nước ngoài trong những lĩnh vực mà họ không thể tìm được lao động địa phương.

Chương trình nhập cư thí điểm Đại Tây Dương vào năm 2017 và được mở rộng thí điểm đến hết năm 2021.

Thông qua chương trình này, chính quyền liên bang và chính quyền các tỉnh bang Đại Tây Dương đã đặt kế hoạch chào đón 6.000 người nhập cư vào năm 2021 thông qua chương trình AIP.

Mục tiêu

Chương trình được thiết kế với mục đích hỗ trợ các nhà tuyển dụng địa phương xác định, tuyển dụng và giữ chân những người lao động lành nghề. Ngoài ra, AIP còn giúp gia tăng dân số, nâng cao kỹ năng lực lượng lao động, tăng tỷ lệ lao động trong vùng.

Chương trình được phát triển dựa trên chiến lược chung của vùng Đại Tây Dương với 5 yếu tố ưu tiên, cụ thể như sau:

 • Lực lượng lao động lành nghề và người nhập cư.
 • Sự đổi mới.
 • Tăng trưởng bền vững và chống biến đổi khí hậu.
 • Thương mại và đầu tư.
 • Hạ tầng kỹ thuật.

Cách thức hoạt động

Chương trình nhập cư thí điểm Đại Tây Dương được vận hành chủ yếu bởi các các nhà tuyển dụng được chính phủ chỉ định. Tất cả người tham gia chương trình AIPP bắt buộc phải có một Thư tuyển dụng (Job Offer) từ một nhà tuyển dụng được chỉ định và Kế hoạch an cư (Settlement Plan) cho đương đơn và cả gia đình.

Một khi chủ lao động đã tìm được nhân sư đúng nhu cầu của họ và đáp ứng được yêu cầu của chương trình, chủ lao động phải đưa ra một thỏa thuận công việc. Với chương trình này, chủ lao động không cần phải sở hữu Giấy phép thuê lao động nước ngoài (LMIA).

Một khi ứng viên chấp nhận thỏa thuận công việc, chủ lao động phải kết nối ứng viên với đơn vị cung cấp dịch vụ an cư để đánh giá nhu cầu và lập một kế hoạch an cư hoàn chỉnh. Chủ lao động có trách nhiệm hỗ trợ dài hạn đối với người nhập cư và gia đình họ.

Các chủ lao động có nhu cầu cấp thiết trong việc bổ sung lao động sẽ được cấp những Giấy phép làm việc tạm thời (TWP) để các ứng viên và gia đình có thể đến Canada càng sớm càng tốt. Để có được Giấy phép làm việc (Work Permit), ứng viên cần:

 • Một Thư tuyển dụng còn hiệu lực.
 • Thư chấp nhận của tỉnh bang.
 • Bảng cam kết về việc hoàn thành đăng ký thường trú nhân trong thời hạn 90 ngày của hồ sơ xin Giấy phép làm việc tạm thời.
Chính phủ Canada cam kết đưa AIP thành chương trình lâu dài 2

Nhà tuyển dụng được chỉ định

Chủ lao động muốn thuê người lao động thông qua chương trình này phải đăng ký với tỉnh bang để nhận được giấy chỉ định. Nhà tuyển dụng có nhiều chi nhánh tại nhiều tỉnh bang khác nhau cần Giấy chỉ định khác nhau ở mỗi tỉnh bang.

Chủ lao động phải đáp ứng các yêu cầu thông thường, bao gồm cả cam kết hỗ trợ người mới nhập cư và gia đình hội nhập vào cuộc sống mới ở vùng Đại Tây Dương.

Danh sách nhà tuyển dụng chỉ định cho chương trình nhập cư thí điểm Đại Tây Dương (AIP).

Yêu cầu

Chương trình AIP bao gồm 2 diện dành cho người lao động:

 • Chương trình diện tay nghề cao (Atlantic High-Skilled Program AHSP).
 • Chương trình diện tay nghề (Atlantic Intermediate-Skilled Program AISP).

Và 1 diện dành cho sinh viên quốc tế:

 • Chương trình diện sinh viên quốc tế (Atlantic International Graduate Program AIGP).

Kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn và thỏa thuận công việc dựa trên hoàn cảnh của mỗi cá nhân (người lao động hoặc sinh viên quốc tế). Các yêu cầu khác tương đối giống nhau.

Yêu cầu được liệt kê theo bảng bên dưới:

Chương trình diện tay nghề Đại Tây Dương (AISP)

Chương trình diện tay nghề cao Đại Tây Dương (AHSP)

Chương trình diện sinh viên quốc tế Đại Tây Dương (AIGP)

Thỏa thuận công việc từ nhà tuyển dụng được chỉ định

• Việc làm toàn thời gian.
• Không xác định thời hạn.
• NOC 0, A, B hay C

• Việc làm toàn thời gian.
• Hợp đồng 1 năm.
• NOC 0, A hay B.

• Việc làm toàn thời gian.
• Hợp đồng 1 năm
• NOC 0, A, B hay C

Kinh nghiệm làm việc

Một năm trong lĩnh vực liên quan tới thỏa thuận công việc.

Một năm trong lĩnh vực liên quan tới thỏa thuận công việc.

-

Trình độ học vấn

• Hoàn tất tối thiểu trung học phổ thông.
• Đánh giá văn bằng (ECA) hoặc Chứng chỉ học vấn tại Canada.

• Hoàn tất tối thiểu trung học phổ thông.
• Đánh giá văn bằng (ECA) hoặc Chứng chỉ học vấn tại Canada

• Chứng chỉ sau trung học (tối thiểu 2 năm) từ một học viện ở vùng Đại Tây Dương.
• Chứng chỉ phải được nhận trong vòng 12 tháng trước khi nộp hồ sơ đăng ký thường trú nhân.

Trình độ ngôn ngữ

Trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp đạt cấp độ 4 theo khung CLB hoặc NCLC.

Trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp đạt cấp độ 4 theo khung CLB hoặc NCLC.

Trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp đạt cấp độ 4 theo khung CLB hoặc NCLC.

Chứng thực tỉnh bang

Thư chứng thực của tỉnh bang.

Thư chứng thực của tỉnh bang.

Thư chứng thực của tỉnh bang.

Những lựa chọn nhập cư khác vùng Đại Tây Dương Canada

Nhập cư ở vùng Đại Tây Dương Canada đã hoạt động trong nhiều năm qua, chủ yếu thông qua các Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP). Thông qua các chương trình này, các tỉnh bang đã chào đón được một số lượng lớn người lao động, sinh viên quốc tế đã học tập tại Canada và các doanh nhân thông qua chương trình nhập cư diện kinh doanh.

Từ năm 2015, các tỉnh bang vùng Đại Tây Dương đã thiết lập ít nhất 1 chương trình PNP hoạt động bằng hệ thống Express Entry của chính phủ liên bang. Chương trình này cho phép ứng viên trong danh sách Express Entry đủ điều kiện được nộp hồ sơ nhập cư tại tỉnh bang mong muốn.

Các chương trình PNP đang hoạt động tại vùng Đại Tây Dương bao gồm: