Canada đã sàng lọc thông tin chi tiết về các yêu cầu đối với công dân nước ngoài muốn có giấy phép lao động của họ trong đại dịch.

Canada đã công bố thông tin chi tiết hơn về những người đủ điều kiện nhận chính sách tạm thời mới có lợi cho những người tạm trú có lời mời làm việc.

Chính sách mới, được công bố vào tháng trước, cho phép công dân nước ngoài đủ điều kiện có tình trạng hợp lệ nộp đơn xin giấy phép lao động được hỗ trợ từ bên trong Canada. Điều đó cũng có nghĩa là công dân nước ngoài đủ điều kiện sẽ không bị từ chối cấp giấy phép lao động nếu họ không tuân thủ các điều kiện tạm trú nhất định. Ngoài ra, những người lao động nước ngoài tạm thời đủ điều kiện có thể được phép làm việc trong thời gian chờ quyết định về giấy phép lao động của họ.

Để đủ điều kiện nộp đơn xin giấy phép lao động dành riêng cho người sử dụng lao động mà không cần rời khỏi đất nước, công dân nước ngoài cần có tư cách hợp pháp tại Canada.

Người nộp đơn cần phải có mặt tại Canada vào ngày 24 tháng 8 năm 2020 và không rời khỏi đất nước kể từ đó. Họ chỉ có thể nộp đơn xin giấy phép lao động dành riêng cho chủ lao động.

Các viên chức Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) được hướng dẫn coi ngày hết hạn của thời gian lưu trú được phép là ngày quyết định trong đơn đã nộp.

Những người lao động tạm thời đã trở thành “du khách” cũng được phép làm việc miễn là họ đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện sau:

  • Họ có tình trạng cư trú tạm thời hợp lệ với tư cách là du khách và đã có mặt tại Canada vào ngày 24 tháng 8 năm 2020. Họ cũng phải ở lại Canada kể từ đó.
  • Họ đã có giấy phép lao động hợp lệ trong 12 tháng trước ngày họ nộp đơn xin giấy phép lao động theo chính sách mới, mặc dù thực tế là họ hiện đang ở Canada với tư cách du khách.
  • Họ phải có ý định làm việc cho người sử dụng lao động và nghề nghiệp được chỉ định bởi LMIA hoặc đề nghị tuyển dụng được miễn LMIA có trong đơn xin giấy phép lao động của họ được nộp theo chính sách công mới.
  • Họ đã nộp đơn lên IRCC để được cấp phép tạm thời hoạt động bằng biểu mẫu web IRCC .
  • Họ cũng cần phải yêu cầu rằng giấy phép làm việc có thể áp dụng cho đến khi có quyết định về đơn xin giấy phép lao động của họ.

Du lịch đến biên giới cho các dịch vụ nhập cư được coi là “du lịch không thiết yếu.” Trước khi đại dịch tấn công, công dân nước ngoài sẽ phải rời khỏi đất nước và quay lại để “kích hoạt” thị thực. Hoạt động này đã bị cấm trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus.

Bộ trưởng Nhập cư Canada, Marco Mendicino trước đó nói rằng biện pháp mới sẽ giúp ích cho người lao động nước ngoài tạm thời và người sử dụng lao động Canada, bằng cách cho phép họ bỏ qua bước này trong khi các biện pháp chống virus corona vẫn còn hiệu lực.