Chính phủ Moncton

Chính quyền thành phố bao gồm một thị trưởng và mười ủy viên hội đồng thành phố được bầu vào nhiệm kỳ bốn năm. Các hội đồng là phi đảng phái với thị trưởng. Có bốn phường bầu hai ủy viên hội đồng, mỗi phường bầu thêm hai ủy viên hội đồng do tổng cử tri lựa chọn. Hoạt động hàng ngày của thành phố đặt dưới sự kiểm soát của Quản lý thành phố.

Moncton đang trong chuyến đi liên bang của Moncton — Riverview — Dieppe. Các phần của Dieppe nằm trong sự điều hàng của liên bang Beauséjour và các phần của Riverview thuộc sự điều hành của Fundy Royal. Trong quốc hội liên bang hiện tại, cả ba thành viên từ khu vực đô thị đều thuộc đảng Tự do.

Hội đồng thành phố Moncton

Các Hội Đồng Thành Phố Moncton (Pháp : Conseil municipal de Moncton) là cơ quan quản lý của thành phố Moncton, New Brunswick, Canada. Nó bao gồm một thị trưởng và mười ủy viên hội đồng được bầu với nhiệm kỳ bốn năm. Hội đồng là bất đảng phái với thị trưởng làm chủ tịch, chỉ bỏ phiếu trong trường hợp bỏ phiếu ngang nhau. Có bốn phường bầu hai ủy viên hội đồng mỗi với một thêm hai ủy viên hội đồng chọn tại lớn bởi các cử tri nói chung. Hoạt động hàng ngày của thành phố nằm dưới sự kiểm soát của người quản lý thành phố.

Hội đồng thành phố Moncton, 2016–2020

Hội đồng được bầu ngày 10 tháng 5 năm 2016:

 • Thị trưởng: Dawn Arnold
 • Greg Turner
 • Pierre Boudreau
 • Shawn Crossman (Phường 1)
 • Paulette Thériault (Phường 1)
 • Blair Lawrence (Phường 2)
 • Charles Leger (Phường 2)
 • Bryan Butler (Phường 3)
 • Brian Hicks (Phường 3. Được bầu năm 2018 để thay thế Rob McKee , người được bầu vào Hội đồng Lập pháp của New Brunswick)
 • Paul A. Pellerin (Phường 4)
 • Susan F. Edgett (Phường 4. Được bầu vào ngày 15 tháng 11 năm 2016 để thay thế René Landry đã qua đời ngày 2 tháng 8 năm 2016)
Chính trị Moncton

Quân đội 

Ngoài các đơn vị dân quân được thành lập tại địa phương, quân đội không có sự hiện diện đáng kể trong khu vực Moncton cho đến đầu Chiến tranh thế giới thứ hai. Năm 1940, một căn cứ quân sự lớn (sau này được gọi là CFB Moncton) được xây dựng trên một tuyến đường sắt phía bắc trung tâm thành phố bên cạnh các cửa hàng CNR. Căn cứ này đóng vai trò là kho cung cấp chính cho cơ sở quân sự lớn trong thời chiến ở Maritimes. Ngoài ra, hai căn cứ của Kế hoạch Huấn luyện Không quân Khối thịnh vượng chung cũng được xây dựng trong khu vực Moncton trong thời gian chiến tranh: Trường Huấn luyện Bay Dịch vụ Số 8, RCAF, và Kho Nhân sự Số 31, RAF. RCAF cũng điều hành Kho tiếp liệu số 5 ở Moncton. hải quâncũng được xây dựng ở Coverdale (Riverview) vào năm 1941 để giúp điều phối các hoạt động radar ở Bắc Đại Tây Dương. Việc huấn luyện bay quân sự tại khu vực Moncton đã chấm dứt vào cuối Thế chiến thứ hai và trạm nghe hải quân đóng cửa vào năm 1971. CFB Moncton vẫn mở để cung cấp cho cơ sở quân sự hàng hải cho đến khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Với việc đóng cửa CFB Moncton vào đầu những năm 1990, sự hiện diện của quân đội ở Moncton đã giảm đáng kể Phần phía bắc của khu căn cứ cũ đã được chuyển giao cho Canada Lands Corporation và đang dần được tái phát triển. Phần phía nam của căn cứ cũ vẫn là một khu đất đang hoạt động của DND và bây giờ được gọi là Moncton Garrison. Nó được liên kết với CFB Gagetown. Thành phần thường trú của đơn vị đồn trú bao gồm Đơn vị Hỗ trợ 1 Công binh (Lực lượng chính quy). Nơi đồn trú cũng có Sở chỉ huy Lữ đoàn 37 Canada (lực lượng dự bị) và một trong các đơn vị cấu thành Lữ đoàn 37; các Canada kỵ binh thứ 8 (công chúa Louise), vốn là một trung đoàn trinh sát thiết giáp. 3 Đơn vị hỗ trợ khu vực Det Moncton, và 42 Trung tâm Dịch vụ Y tế Lực lượng Canada Det Moncton hỗ trợ hậu cần cho căn cứ. Vào năm 2013, các đơn vị lực lượng chính quy cuối cùng rời căn cứ Moncton, nhưng các đơn vị dự bị vẫn hoạt động và Moncton vẫn là trụ sở của Đơn vị Lữ đoàn 37 Canada.

Chính trị Moncton

CFB Moncton

Canadian Forces Base Moncton hay CFB Moncton là một Căn cứ Lực lượng Canada trước đây nằm ở Moncton, New Brunswick.

Thành phố Moncton nằm ở vị trí trung tâm được chọn vào năm 1940 để làm địa điểm đặt căn cứ cung cấp hậu cần cho các cơ sở quân sự ở Maritimes đang trải qua quá trình mở rộng chưa từng có do hậu quả của Thế chiến II. Moncton Garrison được xây dựng trong một khu công nghiệp trên một tuyến đường sắt thúc đẩy phía bắc trung tâm thành phố, ngay phía đông của cơ sở Cửa hàng Moncton của Đường sắt Quốc gia Canada.

Moncton Garrison sống sót qua thời Chiến tranh Lạnh và được đổi tên Canadian Forces Base Moncton (CFB Moncton  trong tháng 2 năm 1968 sau khi thống nhất đất nước của quân đội Canada , Hải quân Hoàng gia Canada và Không quân Hoàng gia Canada để tạo ra các lực lượng Canada.

CFB Moncton ban đầu được trực thuộc Bộ tư lệnh Materiel tuy nhiên bộ chỉ huy này đã bị đóng cửa vào tháng 6 năm 1968 và căn cứ trực thuộc Bộ chỉ huy hàng hải.

Việc cắt giảm ngân sách quốc phòng trong những năm 1990 sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc khiến CFB Moncton được xác định là sẽ đóng cửa như một sự hình thành. Nó ngừng hoạt động vào ngày 1 tháng 4 năm 1996 và vào thời điểm đó được thay thế bởi Canadian Forces Base Gagetown – Detachment Moncton, còn được gọi là Moncton Garrison, một đơn vị của CFB Gagetown.

CFB Gagetown – Biệt đội Moncton hỗ trợ các đơn vị sau đóng tại đồn:

 • Tiểu đơn vị của Trung đoàn Bờ Bắc (New Brunswick)
 • Trụ sở chính và Phi đội 8 Hussars Canada (Princess Louise’s)
 • Bộ chỉ huy 37 Lữ đoàn Canada
 • Trung đội Cảnh sát Quân sự 303 (Trung đoàn Cảnh sát Quân sự 3 (Canada) )
Chính trị Moncton

Đóng cửa

Vào tháng 4 năm 2012, Bộ Quốc phòng thông báo rằng nhà tù Moncton Garrison sẽ bị đóng cửa trong thời gian tới.

Tham khảo

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn

https://okvip.deals/