Chính phủ

Kể từ khi Hội đồng Lập pháp bị bãi bỏ bởi một đạo luật được thông qua vào ngày 16 tháng 4 năm 1891, một cơ quan lập pháp đơn viện được thành lập gọi là Hội đồng Lập pháp của New Brunswick với 49 ghế. Cơ quan lập pháp hoạt động theo hệ thống Westminster của chính phủ.

Người đứng đầu chính phủ là Thủ hiến New Brunswick, thường là lãnh đạo của đảng hoặc liên minh có nhiều ghế nhất trong quốc hội lập pháp. Các cuộc bầu cử hiện nay được tổ chức ít nhất 5 năm một lần nhưng có thể được gọi bất cứ lúc nào bởi Thống đốc trung ương để tham khảo ý kiến của Thủ tướng. Các nhiệm vụ nghi lễ của Chế độ quân chủ ở New Brunswick hầu hết được thực hiện bởi Thống đốc trung ương.

Dưới chế độ liên bang của Canada, quyền lực được phân chia giữa các chính quyền liên bang và tỉnh bang. Trong số các lĩnh vực thuộc quyền tài phán của liên bang là quyền công dân, đối ngoại, quốc phòng, nghề cá, luật hình sự, chính sách bản địa và nhiều lĩnh vực khác thì quyền tài phán của tỉnh bang bao gồm đất công, y tế, giáo dục và chính quyền địa phương, cùng những thứ khác.

Hội đồng lập pháp của New Brunswick

Hội đồng Lập pháp của New Brunswick có trụ sở đặt tại Fredericton. Nó được thành lập ở Saint John de jure khi thuộc địa được thành lập vào năm 1784 nhưng chỉ có phiên họp vào năm 1786, sau cuộc bầu cử đầu tiên vào cuối năm 1785. Quốc hội lập pháp ban đầu là hạ viện trong cơ quan lập pháp lưỡng viện.

SexgmQeGyudc kf8SubmgHvZJ3AckjzQI 57 uax1 5Xxwe475n1qh9e1WfSki5XBRg2ubjPIoUEIQQxFiLSgxqHI apyS6G3U d9FiT7Ku8B7DF9fMUYP1ZZWryUohuw1GB9DtvjppdVfIZ 2Bj8Aw

Trong lịch sử, Nova Scotia ban đầu bao phủ hầu hết lãnh thổ của các tỉnh Hàng hải ngày nay. Năm 1784, New Brunswick trở thành tỉnh bang độc lập với Nova Scotia. Saint John được chọn làm thủ đô của New Brunswick vì đây là trung tâm thương mại và là thành phố duy nhất tại thời điểm đó.

Tòa nhà Lập pháp New Brunswick là nơi đặt Hội đồng lập pháp. Nó được mở cửa vào năm 1882, do JC Dumaresq xây dựng, sau khi tòa nhà ban đầu được gọi là Tòa thị chính bị hỏa hoạn phá hủy vào năm 1880.

Hệ thống tư pháp

Tòa án phúc thẩm của New Brunswick là tòa án cấp tỉnh bang cao nhất, bao gồm tám Quận Tư pháp. Chánh án của New Brunswick phục vụ ở Tòa án phúc thẩm. Tòa án xử lý các vấn đề từ:

  • Tòa án Queen’s Bench của New Brunswick: có thẩm quyền xét xử đối với luật gia đình và các vụ án dân sự và hình sự lớn. Được chia thành hai bộ phận: Gia đình và Xét xử. Nó cũng xét xử các tòa án hành chính.
  • Tòa án chứng thực di chúc: có thẩm quyền đối với di sản của những người đã qua đời.
  • Tòa án tỉnh bang New Brunswick: gần như tất cả các trường hợp liên quan đến bộ luật hình sự đều bắt đầu từ đây.
3wcJXWBuos01DS uBcs4N On4r7wYxy5NZmDzU5fG8RX00AWW3hD814IEuwKYaSLsqbW3VsEe yL5QRIRQymqN7iZS hMeGQro1cZwTtjcQK n6HakQs4CNemvOfIrvSwLEJdc9XTqYHHVd htZgUI

Các đảng phái chính trị

Có hai đảng chính trị lớn ở New Brunswick là Đảng Tự Do và Đảng Bảo Thủ Cấp Tiến. Đảng Cấp tiến Canada giành được 6 ghế trong cuộc bầu cử năm 1920. Đảng Liên minh các khu vực New Brunswick là đảng nhỏ đối lập chính thức và duy nhất tại quốc hội lập pháp giành được 8 ghế trong cuộc bầu cử năm 1991 và 3 ghế vào năm 1995.

Các đảng chính trị đã đăng ký trong cuộc bầu cử năm 2020 là:

  • Đảng Tự Do New Brunswick
  • Đảng Bảo Thủ Cấp Tiến New Brunswick
  • Đảng Dân Chủ Mới New Brunswick
  • Đảng Xanh của New Brunswick
  • Đảng Liên minh các khu vực New Brunswick
  • KISS NB (Keep It Simple Solutions New Brunswick)

Các đơn vị hành chính

Trong lịch sử, tỉnh bang được chia thành các quận với sự quản lý dân cử nhưng điều này đã bị bãi bỏ vào năm 1966. 92% đất đai trong tỉnh bang là nơi sinh sống của khoảng 35% người dân New Brunswick, thuộc quyền quản lý của tỉnh bang và không có cơ quan đại diện được bầu cử địa phương.Trong đó  51% diện tích đất thuộc đất của Hoàng gia do Sở Tài nguyên và Phát triển Năng lượng New Brunswick quản lý.

Tỉnh bang được quản lý như một khu dịch vụ địa phương, có đến 237 khu dịch vụ địa phương tính đến năm 2017. Các dịch vụ được thanh toán bằng thuế bất động sản bao gồm nhiều loại dịch vụ như phòng cháy chữa cháy, quản lý chất thải rắn, chiếu sáng đường phố. Các khu dịch vụ địa phương có thể bầu ra các ủy ban tư vấn và làm việc với Bộ Chính quyền địa phương để đề xuất cách chi tiêu các khoản thuế.

Văn hóa chính trị

Sự năng động chính trị tại New Brunswick khác với các tỉnh bang khác ở Canada. Việc thiếu một trung tâm đô thị thống trị trong tỉnh bang đồng nghĩa với việc chính quyền phải ứng phó với các vấn đề ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực. Sự lên xuống theo dòng chảy của chính trị New Brunswick song song với giai đoạn chính trị liên bang.

H QQrblD6Q4NPK1oZE7gfjJv mdeBrBaaUrg2tjDu7XSwjpoGQc W ZfpvMwogB9dB Zxn qQhWX

Từ năm 1960, tỉnh bang đã bầu ra các lãnh đạo trẻ song ngữ, điều này cho phép các Thủ tướng của New Brunswick trở thành người có sức ảnh hưởng trên đấu trường chính trị liên bang.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn

https://okvip.deals/