Cho phép nhập cảnh Canada đối với đối tượng “gia sư”

Cho phép nhập cảnh Canada đối với đối tượng gia sư 1

Canada đã liệt kê “gia sư” là thành viên gia đình trực tiếp và được phép nhập cảnh Canada, gây ra sự nhầm lẫn cho những người chỉ quen thuộc với từ ngữ này chỉ được sử dụng trong học thuật.

Ở Canada, nhiều người nghĩ về “gia sư” là những người giúp học sinh học một môn học cụ thể.

Tuy nhiên, Chính phủ Canada đặt họ chung nhóm với “người giám hộ” trong danh sách các thành viên gia đình được miễn hạn chế đi lại và được phép nhập cảnh Canada. Họ định nghĩa người giám hộ và người dạy kèm là: “những cá nhân chịu trách nhiệm chăm sóc trẻ vị thành niên quốc tịch nước ngoài đang sống xa cha mẹ trong một khoảng thời gian dài, chẳng hạn như theo học một trường trung học ở Canada.”

Trẻ vị thành niên là những người dưới 18 tuổi ở Canada.

Các khu vực pháp lý khác nhau, các định nghĩa sẽ khác nhau về gia sư và người giám hộ, mặc dù cả hai đều phục vụ các chức năng tương tự. Người giám hộ hoặc gia sư không đảm nhận mọi trách nhiệm của cha mẹ, như trong trường hợp cha mẹ nuôi, nhưng có quyền đưa ra quyết định thay cho trẻ vị thành niên khi cha mẹ không có mặt.

Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) nói rằng, một số trẻ em nước ngoài học ở Canada và sống với người giám hộ hoặc gia sư trong suốt thời gian học thay vì ở với cha mẹ.

Những người giám hộ và gia sư được bao gồm các trường hợp miễn trừ lệnh cấm nhập cảnh và được phép nhập cảnh Canada vì IRCC muốn tránh những trường hợp họ bị tách khỏi nhóm người nước ngoài của họ.

IRCC cho biết: “Chính phủ Canada lần đầu tiên thực hiện các hạn chế đi lại để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 trong tháng 3, khi một số trẻ vị thành niên nước ngoài đang đi du lịch ngoài Canada. Người giám hộ và gia sư được đưa vào định nghĩa về thành viên gia đình trực tiếp để đảm bảo những trẻ vị thành niên nước ngoài này không bị mắc kẹt vì những người sống chung với họ ở Canada không đáp ứng định nghĩa thành viên gia đình trực tiếp của Bộ Di Trú”.

Cho phép nhập cảnh Canada đối với đối tượng gia sư 2

Để nhập cảnh Canada, người giám hộ hoặc gia sư phải chứng minh rằng họ sống cùng địa chỉ với trẻ vị thành niên. Người chăm sóc trực tiếp không được coi là người giám hộ hoặc gia sư.

Cơ quan cửa khẩu Canada (CBSA) cung cấp danh sách về một số tài liệu chứng minh việc làm hoặc tư cách người giám hộ hoặc gia sư:

  • Giấy tờ chỉ ra mối quan hệ với đứa trẻ.
  • Giấy tờ chỉ ra trách nhiệm pháp lý đối với đứa trẻ và thẩm quyền ra quyết định khi trẻ không có cha mẹ ở cùng.
  • Giấy tờ thể hiện sự ủy quyền.
  • Lệnh của tòa án tư pháp hoặc bản tuyên thệ.

Nhiệm vụ của những người giám hộ hoặc gia sư là phải đáp ứng với nhân viên cửa khẩu rằng họ đáp ứng các yêu cầu nhập cảnh vào Canada. Du khách cũng nên có giấy tờ chứng minh lý do đi du lịch và thời gian lưu trú. Ngoài ra, họ nên mang theo các giấy tờ có thể chứng minh họ đáp ứng được diện được miễn trừ và được phép nhập cảnh Canada. Quyết định cuối cùng được đưa ra bởi một nhân viên cửa khẩu trong từng trường hợp cụ thể, dựa trên thông tin có sẵn của họ tại thời điểm xử lý để đưa ra phán quyết về việc nhập cảnh Canada của họ.