Với các chương trình nhập cư diện tay nghề liên bang (FSWP), Diện Kinh nghiệm Canada (CEC) và một số Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP), các ứng viên tham gia phải chứng minh trình độ ngôn ngữ của mình để cho thấy khả năng hòa nhập của họ vào cuộc sống mới tại Canada

Để chứng minh trình độ ngôn ngữ của mình, mỗi ứng viên phải tham gia kỳ thi kiểm tra tiếng Anh là IELTS, CELPIP hoặc tiếng Pháp TEF hoặc TCF. Kết quả từ những kỳ thi này giúp cho Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada xác định xem người nộp đơn có đủ khả năng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp để hòa nhập vào xã hội và lực lượng lao động Canada hay không. 

Để chứng minh khả năng tiếng Anh, kết quả IELTS hoặc CELPIP phải được nộp để IRCC có thể đánh giá khách quan về trình độ tiếng Anh của người nộp đơn. Kết quả IELTS hoặc CELPIP được coi là bằng chứng thuyết phục duy nhất về sự thông thạo tiếng Anh của các ứng viên tham gia chương trình nhập cư.

Để đạt đủ điểm cho Chương trình nhập cư diện tay nghề Quebec, kết quả kiểm tra ngôn ngữ phải là tiếng Pháp hoặc tiếng Anh. Kết quả bài kiểm tra tiếng Pháp được chấp nhận là TEF hoặc TCF.

Để đăng ký thi IELTS, bạn cần liên hệ với trung tâm tổ chức thi IELTS tại địa phương để biết ngày thi và chi phí dự thi. Tải xuống, hoàn thành đơn đăng ký và gửi đến trung tâm IELTS địa phương cùng với ảnh của bạn, bản sao giấy tờ tùy thân và khoản thanh toán của bạn.

Nhiều người tham gia các khóa học và thực hiện thi thử IELTS để đảm bảo rằng họ nhận được điểm số cao nhất có thể trong kỳ thi chính thức. Bạn cũng có thể tham gia các bài kiểm tra thực hành IELTS miễn phí trên nhiều website để biết được các bài kiểm tra thật sự sẽ như thế nào.

Giới thiệu IELTS

IELTS bao gồm bốn phần: Nghe, Nói, Đọc, Viết. Toàn bộ bài kiểm tra kéo dài 2 giờ 45 phút và có thể hoàn thành trong ngày. Phần thi nói cũng có thể được thực hiện trước hoặc sau 3 ngày so với 3 phần thi còn lại (tùy theo quyết định của trung tâm khảo thí).

Chứng minh trình độ tiếng Anh IELTS để định cư Canada 2

Kỹ năng nghe

Phần nghe kéo dài trong 30 phút và bao gồm 4 đoạn mà bạn phải nghe và trả lời các câu hỏi.

 • Đối thoại 2 người nói.
 • Độc thoại.
 • Đối thoại 4 người nói.
 • Bài học.

Bạn có thể đọc các câu hỏi và làm quen với các dạng câu hỏi trước khi nghe các đoạn ghi âm. Hãy lắng nghe cẩn thận, vì các bản ghi âm chỉ được phát 1 lần.

Kỹ năng đọc

Phần đọc kéo dài trong 60 phút và bao gồm 3 đoạn văn bạn sẽ đọc và trả lời các câu hỏi. Các văn bản thường được lấy từ sách, báo, tạp chí… Bạn sẽ được yêu cầu:

 • Xác định thái độ và nhận thức.
 • Tìm thông tin chi tiết.
 • Hoàn thành một sơ đồ.

Kỹ năng viết

Phần viết kéo dài trong 60 phút và bao gồm 2 nhiệm vụ. Hãy nhớ đọc kỹ câu hỏi trước khi soạn thảo văn bản. Bạn cần phải:

 • Viết mô tả về một bảng hoặc sơ đồ (150 từ).
 • Viết một bài luận (250 từ).

Kỹ năng nói

Phần nói kéo dài trong 10–15 phút. Đó là một cuộc phỏng vấn trực tiếp giữa ứng viên và giám khảo. Nó bao gồm:

 • Giới thiệu và phỏng vấn.
 • Nói chuyện cá nhân.
 • Chủ đề thảo luận.

Cố gắng nói trôi chảy, sử dụng ngữ pháp phù hợp và thể hiện nhiều từ vựng. Luôn cố gắng ủng hộ ý kiến ​​của bạn và trả lời các câu hỏi nhiều hơn “có” hoặc “không”.

Chứng minh trình độ tiếng Anh IELTS để định cư Canada 1

Chấm điểm

Bạn sẽ được cho điểm cho từng thành phần (Nghe, Nói, Đọc, Viết) trên thang điểm từ 1-9. Để đạt được 16 điểm tối đa cho khả năng tiếng Anh theo đánh giá đủ điều kiện của chương trình nhập cư diện tay nghề liên bang, bạn sẽ cần đạt 7,5 điểm trở lên trong phần nghe và 6,5 điểm trở lên trong 3 phần còn lại.

 • Cấp độ 1: Không đủ trình độ
 • Cấp độ 2: Trình độ không liên tục
 • Cấp độ 3: Trình độ cực kỳ hạn chế
 • Cấp độ 4: Trình độ hạn chế
 • Cấp độ 5: Trình độ trung bình
 • Cấp độ 6: Trình độ khá
 • Cấp độ 7: Trình độ tốt
 • Cấp độ 8: Trình độ rất tốt
 • Cấp độ 9: Trình độ thành thạo