Chương trình bảo lãnh cha mẹ ông bà năm 2021

Chương trình bảo lãnh cha mẹ ông bà năm 2021

Công dân và thường trú nhân Canada đã nộp đơn bày tỏ nguyện vọng để bảo lãnh cho người thân của mình theo chương trình bảo lãnh cha mẹ ông bà (PGP) vào năm 2020 hiện đang nhận được lời mời từ Bộ Di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC).

Đầu tuần này, IRCC đã tổ chức công bố kết quả PGP 2020 và sẽ phát hành lời mời trong khoảng thời gian 10 ngày. Các ứng viên có thể gửi hồ sơ bày tỏ nguyện vọng của họ từ ngày 13 tháng 10 năm 2020 đến ngày 3 tháng 11 năm 2020.

IRCC sẽ xem xét chấp nhận tối đa 10.000 đơn đăng ký PGP 2020. Đây là một năm quan trọng đối với PGP. Vào năm 2021, Canada sẽ phát hành tới 40.000 lời mời. Kế hoạch ban đầu là phát hành nhiều lời mời này trong năm 2020 và 2021. Tuy nhiên, do sự chậm trễ liên quan đến coronavirus, tất cả các lời mời sẽ diễn ra trong năm nay.

Nhiều người đăng ký bày tỏ nguyện vọng để bảo lãnh cha mẹ ông bà của họ với số lượng nhiều hơn hơn IRCC có thể chấp nhận. Đây là lý do tại sao Canada cần tổ chức một cuộc rút thăm để chọn ngẫu nhiên các ứng viên mời nộp đơn. Tuy nhiên, trước khi điều này được thực hiện, IRCC sẽ loại bỏ tất cả các hồ sơ trùng lặp để đảm bảo cơ hội bình đẳng trong bốc thăm.

Những người nhận được lời mời nộp đơn sẽ có tổng cộng 60 ngày để nộp đơn. Nếu ứng viên không thể gửi tài liệu do sự gián đoạn liên quan đến coronavirus, họ phải gửi bằng chứng về điều này. Sau đó, họ sẽ có thêm khoảng thời gian 90 ngày để nộp các tài liệu còn thiếu.

Các ứng viên đã gửi biểu mẫu bày tỏ nguyện vọng đến người bảo lãnh được khuyến khích kiểm tra e-mail và các thư mục spam của họ. IRCC khẳng định rằng họ sẽ chỉ liên hệ với những người được mời nộp đơn. Người nộp đơn cũng có thể kiểm tra trạng thái lời mời của họ trên trang web IRCC.

Vào tháng 10, Canada thông báo rằng họ sẽ tạm thời giảm bớt các yêu cầu về thu nhập đối với nhập cư diện bảo lãnh gia đình, chẳng hạn như đối với PGP. Điều này là do thực tế là nhiều người bảo lãnh tiềm năng có khả năng bị ảnh hưởng tài chính bởi đại dịch Covid-19. IRCC hiện yêu cầu thu nhập của người bảo lãnh phải đáp ứng mức thu nhập cần thiết tối thiểu (MNI). Trước khi thay đổi, IRCC yêu cầu thu nhập của người bảo lãnh ít nhất phải là MNI cộng thêm 30%.

Chương trình bảo lãnh cha mẹ ông bà năm 2021 1

Điều kiện tài chính của người bảo lãnh

Người bảo lãnh phải đáp ứng điều kiện về thu nhập trong 3 năm gần nhất:

Tổng số người mà bạn bảo lãnh202020192018
2 người$32.899$41.007$40.379
3 người$40.445$50.414$49.641
4 người$49.106$61.209$60.271
5 người$55.695$69.423$68.358
6 người$62.814$78.296$77.095
7 người$69.935$87.172$85.83
Trên 7 người, mỗi người cộng thêm$7.121$8.876$8.740

Nếu bạn sống ở Quebec, thu nhập của bạn sẽ được đánh giá bởi Bộ Di Trú của Quebec. Người bảo lãnh và người được bảo lãnh cần phải vượt qua các yêu cầu về tài chính trong 12 tháng qua đối với chương tình bảo lãnh định cư Canada diện cha mẹ và ông bà, như thể hiện bên dưới:

Người bảo lãnh phải đáp ứng điều kiện về thu nhập đối với gia đình hiện của họ, cụ thể như sau:

Tổng số thành viên trong gia đìnhThu nhập hàng năm
1$24.296
2$32.796
3$40.491
4$46.569
5$51.829

Thu nhập trước thuế phải tăng thêm $5.260 cho mỗi người phụ thuộc đối với chương tình bảo lãnh định cư Canada diện cha mẹ và ông bà.

Chương trình bảo lãnh cha mẹ ông bà năm 2021 2

Để bảo lãnh được ông bà và cha mẹ, người bảo lãnh phải có thêm thu nhập ngoài thu nhập cơ bản như được nêu ở trên

Số thành viên từ 18 tuổi trở lênSố thành viên dưới 18 tuổiĐiều kiện thu nhập yêu cầu (cộng thêm)
01$8.409
02$13.328

Thu nhập trước thuế yêu cầu tăng thêm cho mỗi người được bảo lãnh dưới 18 tuổi là $4.444 đối với chương tình bảo lãnh định cư Canada diện cha mẹ và ông bà.

Số thành viên từ 18 tuổi trở lênSố thành viên dưới 18 tuổiĐiều kiện thu nhập yêu cầu (cộng thêm)
1$26.060
11$29.192
12$31.515

Thu nhập trước thuế yêu cầu tăng thêm cho mỗi người được bảo lãnh dưới 18 tuổi là $2.313 và mỗi người trên 18 tuổi là $8.285.

Tất cả người bảo lãnh trên khắp Canada cần phải nộp một cam kết đã ký cho IRCC và nếu bạn ở Quebec thì nộp cho chính quyền tỉnh bang. Đây là một tuyên bố pháp lý bạn sẽ chịu trách nhiệm tài chính cho các thành viên gia đình được bảo lãnh của bạn và họ sẽ không thể yêu cầu trợ cấp xã hội. Bạn sẽ cần phải hoàn trả bất kỳ khoản trợ cấp xã hội nào đã yêu cầu trong thời gian cam kết đối với chương tình bảo lãnh định cư Canada diện cha mẹ và ông bà

Thời gian cam kết là 20 năm trên toàn Canada nhưng 10 năm nếu bạn cư trú tại Quebec.

Chương trình bảo lãnh định cư Canada diện cha mẹ và ông bà (PGP) năm 2020 sẽ đóng vào ngày 3/11/2020. Tối đa 10.000 người sẽ nhận được lời mời từ IRCC trong một cuộc công bố kết quả vào một ngày sau đó. Ngay cả khi bạn không có trong danh sách công bố kết quả, bạn vẫn có cơ hội khác trong thời gian PGP 2021. IRCC cho biết họ sẽ phát hành tới 30.000 lời mời khi mở lại vào năm tới.

Tìm hiểu thêm về Chương trình bảo lãnh cha mẹ ông bà năm 2021 trên website Chính phủ tại đây.