Chương trình bảo lãnh cha mẹ ông bà sẽ được bốc thăm vào năm 2021

Chương trình bảo lãnh cha mẹ ông bà sẽ được bốc thăm vào năm 2021

Bộ di trú của Canada một lần nữa sẽ sử dụng quy trình lựa chọn ngẫu nhiên để bảo lãnh cha mẹ ông bà vào năm 2021.

Bộ Di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã thông báo rằng sẽ chỉ có 1 đợt lời mời nộp đơn cho Chương trình bảo lãnh cha mẹ ông bà (PGP) trong một phần của đợt nhập cư năm 2020, trong một bản cập nhật chương trình mới .

Thời gian tiếp nhận 3 tuần cho các biểu mẫu Quan tâm đến người bảo lãnh cho năm 2020 đã kết thúc vào ngày 3/11/2020. Bây giờ IRCC phải sắp xếp ngẫu nhiên các bài nộp, loại bỏ các bản sao và gửi lời mời đăng ký. 

Họ dự đoán rằng sẽ không có đủ thời gian để các người bảo lãnh, cha mẹ và ông bà hoàn thành đơn đăng ký của họ trước năm 2021. Do đó, các đơn xin bảo lãnh đến năm 2020 sẽ được nhận vào đầu năm 2021.

IRCC sẽ chấp nhận tối đa 10.000 đơn xin bảo lãnh vào năm tới cho PGP 2020, theo hướng dẫn của Bộ Di Trú. Bất kỳ đơn đăng ký nào nhận được trước cuối tháng 12 năm 2020 sẽ được tính vào giới hạn 10.000 đơn đăng ký. 

Chương trình bảo lãnh cha mẹ ông bà sẽ được bốc thăm vào năm 2021 1

Vào năm 2021, lượng người được bảo lãnh sẽ lên đến 30.000. Mức tối đa này có thể được thay đổi với bất kỳ hướng dẫn tiếp theo nào do Bộ trưởng Bô di trú cung cấp.

Những người quan tâm đến bảo lãnh vào năm 2020, nhưng không được mời nộp đơn trong năm nay, có thể được xem xét trong năm tiếp theo nếu họ đăng ký lại.

IRCC đang tiếp tục xử lý các đơn xin bảo lãnh cha mẹ ông bà (PGP) trên cơ sở xác định thời gian đăng ký. Điều này có nghĩa là các hồ sơ mới được gửi khi chương trình mở lại sẽ được xếp vào hàng đợi phía sau các hồ sơ trong kho hồ sơ bảo lãnh cha mẹ ông bà (PGP) hiện có.

Ngày khởi động chương trình bảo lãnh cha mẹ ông bà (PGP) 2021 chưa được xác định. Người bảo lãnh trong tương lai phải cho Bộ biết rằng họ muốn bảo lãnh cha mẹ ông bà của họ bằng cách gửi biểu mẫu quan tâm đến ngươi bảo lãnh khi có sẵn. Họ sẽ cần tải lên bản sao trạng thái của họ ở Canada cùng với biểu mẫu của họ, để IRCC có thể xác định các nội dung gửi trùng lặp.

Biểu mẫu quan tâm bảo lãnh không phải là đơn đăng ký cho chương trình bảo lãnh cha mẹ ông bà (PGP). Bộ di trú sẽ mời mọi người nộp đơn chương trình bảo lãnh cha mẹ ông bà (PGP) nếu họ đã gửi biểu mẫu quan tâm đến nhà tài trợ trong thời gian khởi động chương trình được phân bổ.

Người bảo lãnh có 60 ngày kể từ ngày họ nhận được thư mời để nộp đơn xin bảo lãnh và gói đơn xin thường trú. Lời mời nộp đơn không thể chuyển nhượng cho người bảo lãnh hoặc ứng viên tiềm năng khác. Nếu IRCC không thể liên hệ với nhà tài trợ hoặc người nộp đơn qua email, các đại lý sẽ in email và gửi nó đến địa chỉ gửi thư của nhà tài trợ.

Chương trình bảo lãnh cha mẹ ông bà sẽ được bốc thăm vào năm 2021 2

Điều kiện tham gia chương trình bảo lãnh cha mẹ ông bà

Nói chung, bạn đủ điều kiện nếu bạn đáp ứng các tiêu chí do IRCC đưa ra. Bạn phải trên 18 tuổi, là công dân Canada hoặc thường trú nhân sống ở Canada. Bạn phải đáp ứng mức thu nhập cần thiết trong 3 năm, có đóng thuế, để chứng minh rằng bạn có thể hỗ trợ các thành viên gia đình của mình về mặt tài chính.

Bạn không bắt buộc phải cung cấp bằng chứng chứng minh thu nhập của mình trong giai đoạn nộp hồ sơ trực tuyến.

Tuy nhiên, người bảo lãnh và người được bảo lãnh phải cung cấp Thông báo Đánh giá của Cơ quan thuế Canada (NOA) nếu họ được IRCC mời nộp đơn.