Chương trình bảo lãnh Cha mẹ và Ông bà 2020 đã chính thức mở cửa

Chương trình bảo lãnh Cha mẹ và Ông bà 2020 đã chính thức mở cửa

Bây giờ là lúc để nộp đơn bảo lãnh cha mẹ và ông bà của bạn đến Canada

Những người muốn bảo lãnh cha mẹ và ông bà của họ nhập cư vào Canada có thể bắt đầu quá trình bằng cách nộp đơn trực tuyến.

Chương trình bảo lãnh ông bà và cha mẹ nhập cư Canada (PGP) được bắt đầu ngày hôm nay, ngày 13 tháng 10, và kéo dài ba tuần cho đến ngày 03 tháng 11.

PGP cho phép công dân Canada đủ điều kiện và thường trú nhân và những người có tình trạng là Quốc gia thứ nhất trên 18 tuổi bảo lãnh cha mẹ và / hoặc ông bà của họ để thường trú tại Canada.

Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) có mục tiêu 10.000 đơn xin PGP hoàn chỉnh cho năm 2020.

Quy trình nộp đơn bảo lãnh

Chương trình bảo lãnh Cha mẹ và Ông bà 2020 đã chính thức mở cửa

Bước đầu tiên, các cá nhân quan tâm phải gửi biểu mẫu quan tâm bảo lãnh trực tuyến trong thời gian nộp hồ sơ hiện tại để được xem xét nhận lời mời đăng ký tham gia PGP. Các ứng viên sẽ có cho đến ngày 3 tháng 11 để hoàn thành biểu mẫu.

Sau khi gửi biểu mẫu quan tâm đến người bảo lãnh, người nộp đơn phải chờ xem liệu họ có nằm trong số 10.000 đơn đăng ký sẽ được IRCC rút thăm ngẫu nhiên để nhận được lời mời nộp đơn hay không.

Nếu người nộp đơn nhận được lời mời nộp đơn, họ phải trả phí nộp đơn bắt buộc và nộp đơn đăng ký bảo lãnh đã hoàn chỉnh trong vòng 60 ngày

Bạn sẽ nhận được một gói đơn đăng ký bao gồm một danh sách kiểm tra tài liệu, các biểu mẫu mà bạn và những người bạn muốn bảo lãnh phải điền vào cũng như một bản hướng dẫn.

Nếu ứng viên nộp đơn từ Quebec, họ phải có Chứng chỉ Tuyển chọn Quebec từ chính phủ Quebec và nộp cho IRCC như một phần của đơn đăng ký.

Cách gửi biểu mẫu quan tâm đến người bảo lãnh

Chương trình bảo lãnh Cha mẹ và Ông bà 2020 đã chính thức mở cửa

Người muốn bảo lãnh phải điền vào biểu mẫu quan tâm đến bảo lãnh. Đảm bảo rằng bạn có bản sao kỹ thuật số của hộ chiếu hoặc bằng chứng về tình trạng của bạn ở Canada.

Bạn sẽ cần cung cấp thông tin trong biểu mẫu quan tâm đến bảo lãnh như số người trong gia đình trực hệ của bạn, số người bạn muốn bảo lãnh, tên và ngày sinh của những người bạn muốn bảo lãnh.

Sau khi bạn gửi biểu mẫu, bạn sẽ thấy một trang có số xác nhận. Điều quan trọng là phải giữ số này an toàn để bạn có thể kiểm tra xem mình đã nhận được lời mời đăng ký hay chưa.

Ai đủ điều kiện?

Bất kỳ ai trên 18 tuổi, công dân Canada hoặc thường trú nhân của Canada, đều có thể bảo lãnh cha mẹ và ông bà của họ.

Tất cả các Người bảo lãnh muốn bảo trợ cha mẹ hoặc ông bà của họ sẽ phải xác nhận rằng họ có thu nhập cần thiết cho số thành viên gia đình mà họ sẽ hỗ trợ tài chính.

Mặc dù không bắt buộc phải cung cấp bằng chứng về thu nhập bắt buộc trong bước đầu tiên bày tỏ quan tâm đến việc bảo lãnh, các Người bảo lãnh tiềm năng được mời nộp đơn và người đồng ký của họ (nếu có) sẽ được yêu cầu cung cấp thông báo đánh giá từ Cơ quan thuế Canada cho mỗi năm trong số ba năm tính thuế ngay trước ngày nộp đơn sau đó.

IRCC lưu ý rằng các Người bảo lãnh sẽ cần đáp ứng các yêu cầu về thu nhập cho các năm tính thuế 2020, 2019 và 2018. IRCC hiểu rằng các Người bảo lãnh sẽ không nhận được Thông báo Đánh giá năm 2020 của họ, vì vậy các Người bảo lãnh sẽ phải gửi nó ngay khi có.

Thu nhập yêu cầu tối thiểu được thể hiện trong bảng sau. Xin lưu ý rằng điều này có thể áp dụng cho các ứng viên ở tất cả các tỉnh và vùng lãnh thổ ngoại trừ Quebec.

Điều quan trọng cần đề cập là tổng số người mà Người bảo lãnh sẽ chịu trách nhiệm tài chính bao gồm những người sau:

  • Người bảo lãnh quan tâm;
  • Vợ / chồng hoặc người bạn đời của họ;
  • Con cái phụ thuộc của họ;
  • Con cái phụ thuộc của vợ / chồng hoặc bạn đời của họ;
  • Bất kỳ người nào khác mà Người bảo lãnh quan tâm có thể đã bảo lãnh trong quá khứ, người mà họ vẫn chịu trách nhiệm tài chính;
  • Cha mẹ và ông bà mà họ muốn bảo lãnh và những người phụ thuộc của họ (vợ / chồng hoặc bạn đời và con cái phụ thuộc);
  • Bất kỳ trẻ em phụ thuộc nào không đến Canada với cha mẹ hoặc ông bà của chúng;
  • Vợ / chồng hoặc bạn đời của cha mẹ hoặc ông bà của họ, ngay cả khi họ sẽ không đến Canada;
  • Vợ / chồng đã ly thân của cha mẹ hoặc ông bà.

Người bảo trợ sống ở Quebec sẽ được Bộ Di trú Quebec đánh giá thu nhập dựa trên các yêu cầu về thu nhập của tỉnh. Yêu cầu thu nhập của Quebec khác với các tỉnh khác. Các Người bảo lãnh tiềm năng và người đồng ký kết của họ (nếu có) được yêu cầu chứng minh rằng họ có đủ nguồn tài chính trong 12 tháng qua. Các yêu cầu về thu nhập tối thiểu của Quebec được trình bày trong bảng dưới đây.

Thông tin cập nhật mới nhất trên website nhập cư của Chính phủ Canada tại đây.

>> Xem thêm:

SUV – Chương trình định cư Canada diện đầu tư khởi nghiệp
AIPP – Chương trình định cư Canada thí điểm Đại Tây Dương
BCPNP – Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia