Công dân và thường trú nhân có thể bảo lãnh định cư Canada đối tượng là cha mẹ và ông bà của họ cho đến hết thứ 2 tuần tới (ngày 3/11/2020).

Chương trình bảo lãnh định cư Canada cha mẹ và ông bà (PGP) chính thức nhận hồ sơ từ ngày 13/10/2020 và kết thúc việc nhận hồ sơ vào ngày 03/11/2020 lúc 12:00 EST.

Thông qua Chương trình bảo lãnh định cư Canada cha mẹ và ông bà, cha mẹ và ông bà có thể có được thường trú nhân Canada và sau đó có cơ hội trở thành công dân Canada trong tương lai.

Sau đó, Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) sẽ tổ chức xếp hạng và phát hành lời mời lên đến 10.000 người bảo lãnh nộp đơn Chương trình bảo lãnh định cư Canada cha mẹ và ông bà.

Làm thế nào bạn có thể đăng ký trước ngày 3/11/2020

Để có thể đăng ký Chương trình bảo lãnh định cư Canada cha mẹ và ông bà năm 2020, bạn cần thực hiện theo hướng dẫn sau.

 • Bước 1: Gửi Biểu mẫu Bảo lãnh định cư trực tuyến. Bạn sẽ được cân nhắc trong số các ứng viên khi IRCC tổ chức xếp hạng và công bố kết quả.
 • Bước 2: Chờ công bố kết quả. IRCC sẽ liên hệ với bạn nếu bạn nằm trong số 10.000 người bảo lãnh xếp hạng cao.
 • Bước 3: Gửi đơn đăng ký PGP của bạn đến IRCC và thanh toán phí đăng ký của bạn trước thời hạn do IRCC quy định.

Nếu bạn đang ở Quebec, bạn cần làm theo các bước trên nhưng bạn cần bổ sung Chứng chỉ lựa chọn Quebec từ chính phủ Quebec ở bước 3 và sau đó nộp cho IRCC.

Những gì bạn cần cho bước đầu tiên

Để gửi biểu mẫu người bảo lãnh cho IRCC ở bước 1, bạn cần có bản sao kỹ thuật số của hộ chiếu Canada hoặc giấy tờ hợp lệ về tình trạng của bạn ở Canada, chẳng hạn như thẻ thường trú (PR) của bạn.

Bạn sẽ cần phải gửi thông tin về gia đình của mình bao gồm cả số người mà bạn muốn bảo lãnh. Bạn sẽ nhận được số xác nhận sau khi gửi thành công biểu mẫu của mình.

Chương trình bảo lãnh định cư Canada cha mẹ và ông bà năm 2020 sẽ kết thúc vào tuần tới 2

Thu nhập là yêu cầu quan trọng nhất

Giả sử bạn là công dân hoặc thường trú nhân hiện đang sống ở Canada, yêu cầu quan trọng nhất mà bạn cần chính là đáp ứng là mức thu nhập yêu cầu.

Bạn cần chứng minh rằng bạn đáp ứng thu nhập cần thiết tối thiểu của IRCC trong các năm tính thuế 2018, 2019 và 2020 để chứng minh bạn có thể hỗ trợ tài chính cho các thành viên gia đình của mình.

Bạn không bắt buộc phải cung cấp bằng chứng chứng minh thu nhập của mình trong giai đoạn nộp hồ sơ trực tuyến.

Tuy nhiên, người bảo lãnh và người được bảo lãnh phải cung cấp Thông báo Đánh giá của Cơ quan thuế Canada (NOA) nếu họ được IRCC mời nộp đơn.

IRCC dự kiến ​​sẽ nhận được 10.000 đơn đăng ký vào đầu năm 2021, có nghĩa là họ sẽ cần đánh giá thu nhập của người bảo lãnh dựa trên các năm tính thuế 2020, 2019 và 2018. Do người bảo lãnh sẽ không nhận được NOA 2020 vào thời điểm họ gửi đơn đăng ký, IRCC sẽ cho phép người bảo lãnh gửi NOA 2020 vào cuối năm 2021.

Bạn phải đáp ứng các yêu cầu về thu nhập tối thiểu được nêu dưới đây nếu bạn sống ở bất kỳ tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ nào ngoài Quebec. Quebec có các yêu cầu thu nhập riêng (liệt kê bên dưới).

Bạn cần xác định số người mà bạn chịu trách nhiệm hỗ trợ tài chính trong Chương trình bảo lãnh định cư Canada cha mẹ và ông bà

 • Người bảo lãnh.
 • Vợ chồng hoặc người sống chung hợp pháp của người bảo lãnh (họ có thể là người đồng ký tên trong đơn của bạn).
 • Con cái phụ thuộc của người bảo lãnh.
 • Con cái phụ thuộc của người phối ngẫu hoặc người phối ngẫu của người bảo lãnh.
 • Bất kỳ người nào khác mà người bảo lãnh có thể đã bảo lãnh trước đó và người mà họ vẫn chịu trách nhiệm về tài chính.
 • Cha mẹ và ông bà người phụ thuộc mà họ muốn bảo lãnh (vợ chồng hoặc người sống chung hợp pháp và con cái phụ thuộc).
 • Bất kỳ trẻ em phụ thuộc nào sẽ không đến Canada với cha mẹ hoặc ông bà.
 • Cha mẹ của người bảo lãnh hoặc vợ chồng hoặc người sống chung hợp pháp của ông bà ngay cả khi họ sẽ không đến Canada;
 • Cha mẹ của người bảo lãnh hoặc vợ chồng đã ly thân của ông bà.
Chương trình bảo lãnh định cư Canada cha mẹ và ông bà năm 2020 sẽ kết thúc vào tuần tới 1

Người bảo lãnh trong Chương trình bảo lãnh định cư Canada cha mẹ và ông bà phải đáp ứng điều kiện về thu nhập trong 3 năm gần nhất:

Tổng số người mà bạn bảo lãnh202020192018
2 người$32.899$41.007$40.379
3 người$40.445$50.414$49.641
4 người$49.106$61.209$60.271
5 người$55.695$69.423$68.358
6 người$62.814$78.296$77.095
7 người$69.935$87.172$85.83
Trên 7 người, mỗi người cộng thêm$7.121$8.876$8.740

Nếu bạn sống ở Quebec, thu nhập của bạn sẽ được đánh giá bởi Bộ Di Trú của Quebec. Người bảo lãnh và người được bảo lãnh cần phải vượt qua các yêu cầu về tài chính trong 12 tháng qua đối với chương tình bảo lãnh định cư Canada diện cha mẹ và ông bà, như thể hiện bên dưới:

Người bảo lãnh trong Chương trình bảo lãnh định cư Canada cha mẹ và ông bà phải đáp ứng điều kiện về thu nhập đối với gia đình hiện của họ, cụ thể như sau:

Tổng số thành viên trong gia đìnhThu nhập hàng năm
1$24.296
2$32.796
3$40.491
4$46.569
5$51.829

Thu nhập trước thuế phải tăng thêm $5.260 cho mỗi người phụ thuộc đối với chương tình bảo lãnh định cư Canada diện cha mẹ và ông bà.

Để đủ điều kiện cho Chương trình bảo lãnh định cư Canada cha mẹ và ông bà, người bảo lãnh phải có thêm thu nhập ngoài thu nhập cơ bản như được nêu ở trên

Số thành viên từ 18 tuổi trở lênSố thành viên dưới 18 tuổiĐiều kiện thu nhập yêu cầu (cộng thêm)
01$8.409
02$13.328

Thu nhập trước thuế yêu cầu tăng thêm cho mỗi người được bảo lãnh dưới 18 tuổi là $4.444 đối với chương tình bảo lãnh định cư Canada diện cha mẹ và ông bà.

Số thành viên từ 18 tuổi trở lênSố thành viên dưới 18 tuổiĐiều kiện thu nhập yêu cầu (cộng thêm)
1$26.060
11$29.192
12$31.515

Thu nhập trước thuế yêu cầu tăng thêm cho mỗi người được bảo lãnh dưới 18 tuổi là $2.313 và mỗi người trên 18 tuổi là $8.285.

Chương trình bảo lãnh định cư Canada cha mẹ và ông bà năm 2021 dự kiến sẽ lớn hơn gấp 3 lần so với năm 2020. IRCC đã tuyên bố sẽ mời tới 30.000 người bảo lãnh nộp đơn đăng ký PGP vào năm tới. Do đó, ngay cả khi bạn không nằm trong số 10.000 người bảo lãnh nhận được thư mời cho PGP 2020, bạn sẽ có một cơ hội rất lớn khác vào năm tới.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0967.998.998
Email: canadaplaza@canada.vn