British Columbia đã mời 56 người lao động trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ thông tin thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP) nộp đơn xin đề cử vào ngày 13 tháng 7 năm 2021.

Cho đến nay vào năm 2021, British Columbia đã đưa ra 6.225 lời mời nộp đơn xin đề cử tỉnh bang.

Các lời mời mới được gửi tới các ứng viên từ Chương trình công nghệ British Columbia (BC PNP Tech Pilot), đây là một tiểu mục của BC PNP.

Điều này có nghĩa là các ứng viên đủ điều kiện phải đáp ứng các yêu cầu của một trong các loại nhập cư Express Entry BC và kỹ năng của British Columbia , được quản lý bởi Hệ thống đăng ký nhập cư và kỹ năng (SIRS). Những người được mời trong đợt công bố kết quả hôm nay đến từ các danh mục phụ Người lao động có tay nghề cao  và  Sinh viên quốc tế sau đại học và cần có điểm tỉnh tối thiểu là 80.

Các ứng viên được mời có 30 ngày theo lịch để đăng ký đề cử.

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia công bố kết quả ngày 13_07_2021

Giới thiệu về chương trình BC PNP Tech

Chương trình thí điểm công nghệ British Columbia (BC PNP Tech)  đã được đưa ra tháng 5 năm 2017 như một dự án thí điểm sau một  nghiên cứu thị trường lao động mà tìm thấy vấn đề lớn nhất đối với ngành công nghệ BC là quyền truy cập vào tài năng. Năm nay, BC đã thông báo rằng chương trình sẽ trở thành vĩnh viễn .

Chương trình nhập cư nhanh chóng này dành cho công nhân công nghệ có nhu cầu và sinh viên quốc tế. Các ứng cử viên cần phải đăng ký tại một trong các diện nhập cư tỉnh bang hiện có của BC và có lời mời làm việc hợp lệ ít nhất 12 tháng thuộc một trong 29 ngành nghề đủ điều kiện để đủ điều kiện.

Không giống như các dòng BC PNP khác, các thư mời làm việc theo BC PNP Tech phải có thời hạn tối thiểu là một năm, còn lại ít nhất 120 ngày tại thời điểm nộp đơn vào BC PNP. Nó cũng phải làm việc toàn thời gian và từ một nhà tuyển dụng đủ điều kiện trong tỉnh.

Các lời mời thông qua chương trình công nghệ của tỉnh được gửi hàng tuần cho những ứng cử viên có điểm số cao nhất đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện.

Các ứng viên được mời nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh có 30 ngày để nộp đơn đăng ký đầy đủ. Khi điều này được thực hiện, hầu hết các ứng dụng công nghệ sẽ được xử lý trong vòng hai đến ba tháng.

Nếu họ được chấp thuận, các ứng cử viên sẽ nhận được xác nhận đề cử có thể được sử dụng để nộp đơn xin thường trú từ Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) theo diện Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP).