British Columbia đã mời 72 lao động trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ thông tin nộp đơn xin đề cử từ Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP) được tổ chức vào ngày 8 tháng 6 năm 2021.

British Columbia hiện đã phát hành 5.321 thư mời nộp đơn xin đề cử tỉnh bang kể từ đầu năm 2021 đến nay.

Các lời mời mới được cấp thông qua Chương trình công nghệ British Columbia (BC PNP Tech), đây là một danh mục của BC PNP.

Những người được mời phải đáp ứng các yêu cầu của một trong các loại nhập cư Express Entry và Danh mục người lao động có kỹ năng của British Columbia, được quản lý bởi Hệ thống đăng ký nhập cư và kỹ năng (SIRS).

Các ứng viên nhận được lời mời trong đợt công bố này này đến từ các danh mục phụ Người lao động có kỹ năng và Sinh viên quốc tế sau đại học có số điểm tối thiểu là 80. Các ứng viên được mời có 30 ngày theo lịch để đăng ký đề cử.

BC PNP Tech Pilot trở thành chương trình chính thức

BC PNP Tech Pilot đã được đưa ra tháng 5 năm 2017, sau một cuộc nghiên cứu thị trường lao động mà tìm thấy vấn đề lớn nhất đối với ngành công nghệ BC là sự thiếu hụt nhân tài.

Kể từ khi được giới thiệu, dự án thí điểm đã rất thành công và đã dẫn đến hơn 6.000 người nhập cư tiềm năng được đề cử để thường trú. Dựa trên thành công của nó, dự án thử nghiệm công nghệ đã được gia hạn hàng năm trong 4 năm qua.

Chương trình đề cử tỉnh bang Bristish Columbia (BC PNP) công bố kết quả ngày 15/06/2021

Lần gia hạn gần đây nhất sẽ hết hạn vào cuối tháng 6. Thay vì mở rộng dự án một lần nữa và theo yêu cầu từ các nhà tuyển dụng và các bên liên quan khác nhau trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tỉnh bang gần đây đã thông báo rằng BC PNP Tech Pilot sẽ trở thành chương trình chính thức và đổi tên thành Chương trình công nghệ Bristish Columbia (BC PNP Tech).

BC PNP Tech sẽ vẫn là một phần của PNP, đây là lộ trình nhanh chóng dành cho lao động công nghệ có nhu cầu và sinh viên quốc tế. Các ứng viên sẽ cần phải đăng ký vào một trong các diện nhập cư hiện có của BC và có lời mời làm việc hợp lệ ít nhất 12 tháng ở một trong 29 ngành nghề đủ điều kiện .

Không yêu cầu thư mời làm việc vĩnh viễn giống như các danh mục của BC PNP khác, thư mời làm việc BC PNP Tech Pilot phải có thời hạn tối thiểu là một năm, còn lại ít nhất 120 ngày tại thời điểm nộp đơn cho BC PNP. Lời mời làm việc cũng phải là toàn thời gian và từ một nhà tuyển dụng đủ điều kiện trong tỉnh bang. Các lời mời làm việc trên một năm cũng đủ điều kiện theo chương trình thí điểm.

Các lời mời được sẽ gửi hàng tuần cho các ứng viên có điểm số cao nhất đáp ứng các yêu cầu điều kiện.

Các ứng cử viên được mời nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh có 30 ngày để nộp đơn đăng ký đầy đủ. Khi điều này được thực hiện, hầu hết các đơn đăng ký chương trình công nghệ sẽ được xử lý trong vòng hai đến ba tháng.

Nếu họ được chấp thuận, các ứng viên sẽ nhận được xác nhận đề cử có thể được sử dụng để nộp đơn xin thường trú từ Bộ di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) theo Chương trình đề cử của tỉnh bang (PNP).

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn