Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP) công bố kết quả ngày 05/07/2022

3 1

British Columbia đã mời 128 ứng viên đăng ký nhập cư thông qua các vòng mời của Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) được tổ chức vào ngày 05/07 vừa qua.

PNP là một loạt các chương trình nhập cư Canada được vận hành bởi Chính quyền tỉnh bang, được thiết lập để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và thị trường lao động riêng của từng tỉnh bang. 

PNP thường có 2 chương trình chính: Chương trình diện tay nghề (làm việc) và Chương trình dành cho doanh nhân và nhà đầu tư. Ngoài ra một số PNP còn liên kết với hệ thống Express Entry của IRCC.

Vào năm 1998, khi mới ra mắt, PNP chỉ chào đón 400 người nhập cư, nhưng hiện nay đã đạt 80.000 người mỗi năm. Sự gia tăng số lượng PNP tại Canada là do chính quyền liên bang và tỉnh bang xem đây là một cách để thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước. 

Trên thực tế, nhiều tỉnh bang của Canada như Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, Manitoba và Saskatchewan phụ thuộc rất nhiều vào chương trình này để đáp ứng nhu cầu lao động. Dự kiến đến năm 2024, sẽ có hơn 93.000 người nhập cư mỗi năm được nhận thẻ thường trú nhân.

jjFL 60LNBAnIpNuCNSlg16kYEPa3T 3z3IaaBBvD4vGVESQuypq8tJ ZXcZPv1efTCdqBFcxf90mM189bHPn5zbchY9I9Fo1NF0nXjTF0jWuSkW6u5bD sU2SXsvBEKvmuTEBWS6spbGEmZ73k

Kết quả vòng mời PNP ngày 05/07

British Columbia một trong những tỉnh bang có chương trình đề cử tích cực và rộng rãi nhất. 

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP) đã tổ chức vòng mời hàng tuần và mời các ứng viên có điểm số cao nhất nộp đơn đề cử tỉnh bang theo chương trình Express Entry British Columbia, diện nhập cư kỹ năng, diện doanh nhân cũng như Chương trình thí điểm lao động kỹ thuật. 

Trong vài tháng qua, các đợt rút thăm Express Entry đã tập trung vào các ứng viên PNP. Đặc biệt, vào tuần trước, Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) đã khôi phục lại các vòng mời Express Entry cho Chương trình tay nghề liên bang (FSWP), Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC)Chương trình tay nghề liên bang nhóm thợ (FSTP). Vòng mời của các chương trình kể từ năm 2020 được tổ chức vào ngày 06/07 và đã có tổng số 1.500 ứng viên Express Entry với điểm số Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) tối thiểu là 557 đã nhận được Lời mời nộp đơn (ITA) để xin thường trú.

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP) đã mời 128 ứng viên trong lần công bố này, các ứng viên nhận được lời mời nhập cư nếu họ đạt được điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) tối thiểu từ 85. Các đợt rút thăm của tuần này nhằm vào các lĩnh vực hoạt động cụ thể. 

Tổng cộng 100 ứng viên được mời thông qua vòng mời ngành kỹ thuật. Những ứng viên này phải đáp ứng các yêu cầu của một trong các loại Express Entry BC  hoặc  Định cư kỹ năng của British Columbia, được quản lý thông qua Hệ thống nhập cư kỹ năng của BC (SIRS). Các ứng viên được mời phải đạt tối thiểu 85 điểm.

hQ UeOBHo51ZnDVsy2MJTTR8vyZq5Rj bhkTfaGAIv1wmvoyLjYviep6JZWgrpVlK94LhdC3FAAJn1GQHvY6PzD89qbBjcbcSFELkZnMi CNLvLXCwxbYfQYYFckN4w

BC tổ chức vòng mời cho ngành nghề mục tiêu

Tỉnh bang cũng đã tổ chức các vòng mời cho các ứng viên thuộc các nhóm ngành khác nhau. Các ứng viên nhận được lời mời thuộc các danh mục Lao động tay nghề, Tốt nghiệp quốc tế, Chưa có kinh nghiệm và Bán kinh nghiệm, cần có điểm tỉnh bang tối thiểu từ 60 đến 85 tùy thuộc vào từng chương trình.

BC cũng đã tổ chức các vòng mời riêng cho các ứng viên thuộc nhóm ngành nghề mục tiêu: 

  • 21 giáo viên mầm non và trợ lý (NOC 4214) với số điểm từ 60 trở lên;
  • 7 nhân viên y tế với số điểm từ 60 trở lên;
  • 4 bác sĩ thú y (NOC 3114) và kỹ thuật viên thú y (NOC 3213) với số điểm từ 60 trở lên;

Kể từ tháng 3, BC cũng đã tổ chức các vòng mời riêng cho các ứng viên trong các ngành nghề mục tiêu, chẳng hạn như hỗ trợ các lĩnh vực công nghiệp cụ thể và khuyến khích nhập cư trong khu vực.

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP)

BC PNP nhằm mục đích thu hút lao động nước ngoài vào những ngành nghề có nhu cầu cao trong tỉnh bang và những người muốn trở thành thường trú nhân của Canada.

BC PNP có hai danh mục nhập cư chính là Nhập cư theo diện kỹ năng và Express Entry BC, cả hai đều được chia thành các danh mục phụ. Các danh mục này được quản lý theo Hệ thống nhập cư kỹ năng của BC (SIRS). Để đăng ký thông qua SIRS, trước tiên bạn phải đăng ký một tài khoản. Sau khi hoàn tất việc điền thông tin, bạn sẽ được chấm điểm dựa trên các yếu tố như trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và kỹ năng ngôn ngữ.

Các ứng viên đạt điểm cao nhất từ ​​mỗi hạng mục phụ sau đó sẽ được mời nộp đơn Đề cử tỉnh bang để đăng ký thường trú nhân khi British Columbia tiến hành một trong các cuộc công bố kết quả thường xuyên.

Nếu bạn nhận được lời mời, bạn sẽ có 30 ngày kể từ ngày nhận được lời mời để gửi đơn đăng ký hoàn chỉnh qua hệ thống trực tuyến BC PNP.

Sau khi bạn nộp một bộ hồ sơ BC PNP hoàn chỉnh, bạn sẽ được thông báo về quyết định của tỉnh bang trong vòng khoảng hai đến ba tháng. Nếu sự đề cử của bạn thành công, bạn sẽ đủ điều kiện để nộp đơn cho Bộ di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) để có tình trạng thường trú nhân theo diện người được đề cử tỉnh bang.

Đề cử có hiệu lực trong khoảng 06 tháng kể từ ngày xác nhận.

Với tư cách là một ứng cử viên của tỉnh bang, bạn có thể nhận được thêm 600 điểm theo Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) và do đó có số điểm đủ cao để nhận được Lời mời nộp đơn (ITA) trong đợt công bố kết quả Express Entry tiếp theo.