Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP) công bố kết quả ngày 10/05/2022

22 1

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP) đã mời 126 lao động tay nghề và sinh viên tốt nghiệp quốc tế trong lần công bố đầu tiên, các ứng viên này nhận được lời mời nhập cư nếu họ đạt được điểm CRS tối thiểu từ 85 thông qua chương trình BCPNP Tech .

BCPNP Tech là con đường nhập cư nhanh chóng dành cho các ứng viên mảng công nghệ và sinh viên quốc tế. Các ứng viên cần phải đăng ký 1 trong các chương trình nhập cư tỉnh bang hiện có của British Columbia (BC) và có lời mời làm việc hợp lệ ít nhất 12 tháng thuộc 1 trong 29 ngành nghề đủ điều kiện để tham gia chương trình này.

British Columbia tổ chức vòng mời cho các ngành nghề mục tiêu

Tỉnh bang cũng đã tổ chức 2 vòng mời cho các ứng viên thuộc nhóm ngành sức khỏe. Cụ thể hơn, BC đã mời 20 chuyên gia chăm sóc sức khỏe đủ điều kiện cho các hạng mục Lao động tay nghề, Tốt nghiệp quốc tế, Chưa có kinh nghiệm và Bán kinh nghiệm. Ngoài ra, BC cũng đã mời 4 trợ lý y tá, nhân viên y tế và cộng tác viên dịch vụ chăm sóc bệnh nhân. Trong cả 2 vòng mời này, ứng viên cần có số điểm tối thiểu là 62.

Tổng cộng 20 nhà giáo dục mầm non đủ điều kiện cho các hạng mục phụ Lao động tay nghề, Tốt nghiệp quốc tế cũng đã nhận được lời mời. Những ứng viên này cũng cần số điểm tối thiểu ít nhất là 62.

Kể từ tháng 3, BC cũng đã tổ chức các vòng mời riêng cho các ứng viên trong các ngành nghề mục tiêu, chẳng hạn như hỗ trợ các lĩnh vực công nghiệp cụ thể và khuyến khích nhập cư trong khu vực.

c7LcVWw5v1ECCVDP9K M0wAnlWXHY4w5R3xTdsHgpGZGGYiAE9zH3GRaKP 6ULBeqIZzbZAVGdXdtm d1YoZEDgm1oX V2BFvnZydmVorOy8 PZc367ohVuOgw KoNwGvpa84ucSUnVEQ5Hfvw

Lần đầu tiên kể từ tháng 3, B.C cũng đã gửi lời mời đến các ứng viên Nhập cư doanh nhân (EI). Có khoảng 4 lời mời được gửi đến những người trong danh mục thí điểm khu vực EI. 

Trong khi tỉnh bang vẫn tiếp tục gửi lời mời và yêu cầu các ứng viên trong danh mục EI hoàn thiện hồ sơ thì chương trình này tạm thời bị tạm dừng và sẽ quay trở lại vào tháng 7/2022.

Kể từ đầu năm đến nay, B.C đã phát hành hơn 3.200 lời mời thông qua các chương trình BC PNP khác nhau.

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP)

BC PNP nhằm mục đích thu hút lao động nước ngoài vào những ngành nghề có nhu cầu cao trong tỉnh bang và những người muốn trở thành thường trú nhân của Canada.

BC PNP có hai danh mục nhập cư chính là Nhập cư theo diện kỹ năng và Express Entry BC, cả hai đều được chia thành các danh mục phụ. Các danh mục này được quản lý theo Hệ thống nhập cư kỹ năng của BC (SIRS). Để đăng ký thông qua SIRS, trước tiên bạn phải đăng ký một tài khoản. Sau khi hoàn tất việc điền thông tin, bạn sẽ được chấm điểm dựa trên các yếu tố như trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và kỹ năng ngôn ngữ.

Các ứng viên đạt điểm cao nhất từ ​​mỗi hạng mục phụ sau đó sẽ được mời nộp đơn Đề cử tỉnh bang để đăng ký thường trú nhân khi British Columbia tiến hành một trong các cuộc công bố kết quả thường xuyên.

hgVseOrRs7TiufkwsM8dtRQNFE5dU8sKi 0q3zdPYL7qE8TdtENFBFp51HMLVoiKwKaQsKLL3RtTfhnYqwUSTHFBavtwdhOIjdag4OL9ZatosYBlRHl 5EFNRTf0uK4bLADKXaG9Z8gSzzY6Q

Nếu bạn nhận được lời mời, bạn sẽ có 30 ngày kể từ ngày nhận được lời mời để gửi đơn đăng ký hoàn chỉnh qua hệ thống trực tuyến BC PNP.

Sau khi bạn nộp một bộ hồ sơ BC PNP hoàn chỉnh, bạn sẽ được thông báo về quyết định của tỉnh bang trong vòng khoảng hai đến ba tháng. Nếu sự đề cử của bạn thành công, bạn sẽ đủ điều kiện để nộp đơn cho Bộ di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) để có tình trạng thường trú nhân theo diện người được đề cử tỉnh bang.

Đề cử có hiệu lực trong khoảng sáu tháng kể từ ngày xác nhận.

Với tư cách là một ứng cử viên của tỉnh bang, bạn có thể nhận được thêm 600 điểm theo Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) và do đó có số điểm đủ cao để nhận được Lời mời nộp đơn (ITA) trong đợt công bố kết quả Express Entry tiếp theo.