Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP) công bố kết quả ngày 14/06/2022

2

British Columbia đã công bố kết quả vòng mời mới của Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) vào tuần trước. Các vòng mời PNP ở tỉnh bang British Columbia thường diễn ra hàng tuần, khiến BC trở thành một trong những tỉnh bang có vòng mời PNP thường xuyên nhất ở Canada.

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP) đã tổ chức vòng mời hàng tuần vào ngày 14/06 vừa qua. Hơn 157 ứng viên nhập cư BC đã nhận được lời mời nộp đơn xin đề cử tỉnh bang. 

Những ứng viên này phải đáp ứng đủ các yêu cầu của Express Entry hoặc Định cư diện tay nghề của British Columbia, được quản lý thông qua Hệ thống đăng ký nhập cư tay nghề (SIRS).

Kết quả vòng mời chung

Các ứng viên chương trình PNP của BC thường được mời thông qua các vòng mời chung và được lựa chọn dựa trên các lĩnh vực và nghề nghiệp có nhu cầu. Tuần này, BC đã phát hành 138 lời mời mới với điểm số Hệ thống đăng ký nhập cư tay nghề British Columbia (SIRS) tối thiểu từ 76 đến 123 tùy thuộc vào từng chương trình.

  • Lao động tay nghề với số điểm tối thiểu là 109;
  • Lao động tay nghề từ hệ thống Express Entry BC (EEBC) với số điểm tối thiểu là 123;
  • Tốt nghiệp quốc tế với số điểm tối thiểu là 96;
  • Tốt nghiệp quốc tế từ hệ thống Express Entry BC (EEBC) với số điểm tối thiểu là 106;
  • Chưa có kinh nghiệm và Bán kinh nghiệm với số điểm tối thiểu là 76.

BC tổ chức vòng mời cho ngành nghề mục tiêu

BC cũng đã tổ chức 3 vòng mời riêng cho các ứng viên trong các ngành nghề mục tiêu. 

Kể từ tháng 3, BC cũng đã tổ chức các vòng mời riêng cho các ứng viên trong các ngành nghề mục tiêu, chẳng hạn như hỗ trợ các lĩnh vực công nghiệp cụ thể và khuyến khích nhập cư trong khu vực.

Đối với các vòng mời mục tiêu, điểm SIRS có thể không cần cao bằng điểm của những người trong nhóm bốc thăm chung. Tuần này, các ngành nghề mục tiêu của BC cần có điểm SIRS tối thiểu là 60. Cụ thể hơn, BC đã mời:

  • 12 giáo viên mầm non (NOC 4214) với số điểm từ 60 trở lên;
  • 7 chuyên gia chăm sóc sức khỏe (NOC 3413) với số điểm từ 60 trở lên;
  • 4 ngành nghề ưu tiên khác (NOCs 3114 và 3213).
O1upQVfQ38tqoMIs6B4JPYPGflYBCKHQ4ZE3NWVGFIVAE6Amx0AmVWchT9gtbld 6NpGJ7xeZMM2BLxx5VnNQ QRFruul4itGon0pbzmmpmdKXp6t4GQnQ33Igf8OeR srmEmGrGM8G2bwEy2A

SIRS là gì?

SIRS viết tắt của chữ Skills Immigration Resgistration System là một hệ thống điểm của Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP), hệ thống sẽ cho điểm các ứng viên diện tay nghề dựa trên các yếu tố về kỹ năng, kinh nghiệm để có thể hòa nhập vào sự phát triển chung của nền kinh tế tỉnh bang.

SIRS hoạt động giống như Hệ thống xếp hạng toàn diện Express Entry (CRS) được sử dụng bởi Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC). Trong vòng mời chung của mình, BC mời những người có điểm số cao nhất nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh bang.

Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP)

BC PNP nhằm mục đích thu hút lao động nước ngoài vào những ngành nghề có nhu cầu cao trong tỉnh bang và những người muốn trở thành thường trú nhân của Canada.

Nếu muốn nhập cư vào BC với tư cách Lao động tay nghề, ứng viên sẽ có 2 lựa chọn: 

  • Nhập cư theo diện kỹ năng;
  • Express Entry BC.

Cả hai đều được chia thành các danh mục phụ, các danh mục này được quản lý theo Hệ thống nhập cư kỹ năng của BC (SIRS). Để đăng ký thông qua SIRS, trước tiên bạn phải đăng ký một tài khoản. Sau khi hoàn tất việc điền thông tin, bạn sẽ được chấm điểm dựa trên các yếu tố như trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và kỹ năng ngôn ngữ.

Các ứng viên đạt điểm cao nhất từ ​​mỗi hạng mục phụ sau đó sẽ được mời nộp đơn Đề cử tỉnh bang để đăng ký thường trú nhân khi British Columbia tiến hành một trong các cuộc công bố kết quả thường xuyên.

6Jsg5RtViiHkYRhQsm6ScPEtIxMKZm1W6czoSXYouL6iOg2Az rg4Bj7B6OCfTvcG57a73hAD8uGx1kEg Ripr n AlAsVE96G BX6zRwZ tZeUKrXnbpVrERPqeNtzv8 FtXwRccuCIi6DzgA

Nếu bạn nhận được lời mời, bạn sẽ có 30 ngày kể từ ngày nhận được lời mời để gửi đơn đăng ký hoàn chỉnh qua hệ thống trực tuyến BC PNP.

Sau khi bạn nộp một bộ hồ sơ BC PNP hoàn chỉnh, bạn sẽ được thông báo về quyết định của tỉnh bang trong vòng khoảng 2 đến 3 tháng. Nếu đề cử của bạn thành công, bạn sẽ đủ điều kiện để nộp đơn cho Bộ di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) để có tình trạng thường trú nhân theo diện người được đề cử tỉnh bang.

Đề cử có hiệu lực trong khoảng sáu tháng kể từ ngày xác nhận.

Express Entry British Columbia

Express Entry BC (EEBC) làm việc với hệ thống nhập cư Express Entry của chính phủ liên bang, cho phép những người nộp đơn đủ điều kiện được ưu tiên xử lý đơn xin BC PNP.

Với tư cách là một ứng viên của tỉnh bang, bạn có thể nhận được thêm 600 điểm theo Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) và do đó có số điểm đủ cao để nhận được Lời mời nộp đơn (ITA) trong đợt công bố kết quả Express Entry tiếp theo.

Điểm CRS cao là một lợi thế lớn cho những người đang chinh phục thẻ thường trú nhân. Trong vòng mời Express Entry gần đây nhất được tổ chức vào ngày 08/06, Canada đã mời 932 ứng viên PNP nộp đơn với điểm CRS ít nhất là 796. Đây là vòng mời PNP lớn nhất kể từ ngày 02/03 khi Canada mời 1.047 ứng viên PNP. Ngoài ra, IRCC thường tổ chức vòng mời định kỳ 2 tuần/lần vào các ngày thứ 4.