Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP) công bố kết quả ngày 21/06/2022

3 1

British Columbia đã công bố kết quả vòng mời mới của Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) vào tuần trước. Các vòng mời PNP ở tỉnh bang British Columbia thường diễn ra hàng tuần, khiến BC trở thành một trong những tỉnh bang có vòng mời PNP thường xuyên nhất ở Canada.

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP) đã tổ chức vòng mời hàng tuần vào ngày 21/06 vừa qua. Tổng cộng 125 ứng viên nhập cư BC đã nhận được lời mời nộp đơn xin đề cử tỉnh bang. 

Trong số 125 ứng viên này, có 101 ứng viên đạt được điểm CRS tối thiểu từ 85 thông qua chương trình BCPNP Tech. BCPNP Tech là con đường nhập cư nhanh chóng dành cho các ứng viên mảng công nghệ và sinh viên quốc tế. Các ứng viên cần phải đăng ký 1 trong các chương trình nhập cư tỉnh bang hiện có của British Columbia (BC) và có lời mời làm việc hợp lệ ít nhất 12 tháng thuộc 1 trong 29 ngành nghề đủ điều kiện để tham gia chương trình này.

Ngoài ra, những ứng viên này phải đáp ứng đủ các yêu cầu của Express Entry hoặc Định cư diện tay nghề của British Columbia, được quản lý thông qua Hệ thống đăng ký nhập cư tay nghề (SIRS).

lKm2pAKYJj4nt B5vBGNaEH0bhNlTpAwib9KvADlwounhFDoBxSGPxK3T1d2eknF0hpLkgoaooCLvhEQlXJOP8tblAbPzuHt2YYcxBBnJd7ussZ 4MG U9Mc4 mtwTG3wafmlgMPOTW1QrzLAKs

BC tổ chức vòng mời cho ngành nghề mục tiêu

BC cũng đã tổ chức vòng mời riêng cho các ứng viên trong các ngành nghề mục tiêu. 

Kể từ tháng 3, BC cũng đã tổ chức các vòng mời riêng cho các ứng viên trong các ngành nghề mục tiêu, chẳng hạn như hỗ trợ các lĩnh vực công nghiệp cụ thể và khuyến khích nhập cư trong khu vực.

Đối với các vòng mời mục tiêu, điểm SIRS có thể không cần cao bằng điểm của những người trong nhóm bốc thăm chung. Tuần này, các ngành nghề mục tiêu của BC cần có điểm SIRS tối thiểu là 60. Cụ thể hơn, BC đã mời:

  • 14 giáo viên mầm non (NOC 4214) với số điểm từ 60 trở lên;
  • 10 chuyên gia chăm sóc sức khỏe (NOC 3413) với số điểm từ 60 trở lên;
  • Ngành nghề ưu tiên khác (NOC 4214).

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP)

BC PNP nhằm mục đích thu hút lao động nước ngoài vào những ngành nghề có nhu cầu cao trong tỉnh bang và những người muốn trở thành thường trú nhân của Canada.

BC PNP có hai danh mục nhập cư chính là Nhập cư theo diện kỹ năng và Express Entry BC, cả hai đều được chia thành các danh mục phụ. Các danh mục này được quản lý theo Hệ thống nhập cư kỹ năng của BC (SIRS). Để đăng ký thông qua SIRS, trước tiên bạn phải đăng ký một tài khoản. Sau khi hoàn tất việc điền thông tin, bạn sẽ được chấm điểm dựa trên các yếu tố như trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và kỹ năng ngôn ngữ.

Các ứng viên đạt điểm cao nhất từ ​​mỗi hạng mục phụ sau đó sẽ được mời nộp đơn Đề cử tỉnh bang để đăng ký thường trú nhân khi British Columbia tiến hành một trong các cuộc công bố kết quả thường xuyên.

VRm1Af7PrpteOchbdPuh6E5VO9SRrSBB7m2G3rWEmGh MdlX4IvEPeZyVxpBsxy43XXIiDpa3 ZuuJc MFWGKTwJCvMWCDBdTmk99va8erxPxZh t647fbIFdM9I6Lpi2AM84LENYtSJAA ZSPI

Nếu bạn nhận được lời mời, bạn sẽ có 30 ngày kể từ ngày nhận được lời mời để gửi đơn đăng ký hoàn chỉnh qua hệ thống trực tuyến BC PNP.

Sau khi bạn nộp một bộ hồ sơ BC PNP hoàn chỉnh, bạn sẽ được thông báo về quyết định của tỉnh bang trong vòng khoảng hai đến ba tháng. Nếu sự đề cử của bạn thành công, bạn sẽ đủ điều kiện để nộp đơn cho Bộ di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) để có tình trạng thường trú nhân theo diện người được đề cử tỉnh bang.

Đề cử có hiệu lực trong khoảng 6 tháng kể từ ngày xác nhận.

Với tư cách là một ứng cử viên của tỉnh bang, bạn có thể nhận được thêm 600 điểm theo Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) và do đó có số điểm đủ cao để nhận được Lời mời nộp đơn (ITA) trong đợt công bố kết quả Express Entry tiếp theo.