Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP) đã sửa đổi hệ thống điểm của mình để phản ánh theo những thay đổi của NOC 2021 và đề cập đến tầm quan trọng của các yếu tố con người.

Vào ngày 16/11/2021, Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP) đã thay đổi hệ thống tính điểm của mình để sửa đổi cách phân bổ điểm cho các ứng viên.

Hệ thống điểm (giống như trong các chương trình do hệ thống Express Entry quản lý được sử dụng để đánh giá khả năng đủ điều kiện nhập cư theo diện thường trú của người nộp đơn) đã thay đổi theo các cách sau:

 • Điểm đã bị xóa đối với các cấp độ kỹ năng của Phân loại ngành nghề quốc gia (NOC). Hệ thống NOC là cách phân loại công việc chính của Canada và gần đây đã chuyển sang phân loại TEER.
 • Do đó, số điểm được dựa trên các yếu tố về kỹ năng, giáo dục kinh nghiệm và năng lực của cá nhân và các yếu tố kinh tế (lời mời làm việc, thu nhập, khu vực việc làm) của các ứng viên đã tăng lên;
 • Các điểm bổ sung đã được thêm vào cho các chỉ định chuyên nghiệp và trình độ ngôn ngữ bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp;
 • Điểm đã được cộng cho phần kinh nghiệm làm việc hoặc học tập trước đây (bên ngoài vùng đô thị của Vancouver).

Những thay đổi này (vẫn còn phân chia giữa vốn con người và các yếu tố kinh tế) được phản ánh trong bảng phân bổ điểm mới:

 Lựa chọn chấm điểmĐiểm tối đa
Yếu tố vốn con ngườiKinh nghiệm làm việc liên quan trực tiếp40
Trình độ học vấn cao nhất40
Trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp)40
Những yếu tố kinh tếMức lương theo giờ của Lời mời làm việc tại tỉnh bang British Columbia55
Khu vực làm việc trong British Columbia25
Tổng số điểm có sẵn200
M oZ9ulIRVON7ivWeZCLdIqcHMo8O6gF UsQ MY 2uBNHSRKwq9J3PjG0eLmPvT o860ZYtvmdlPXOz4pdnKw 0ipWY5u8dgO ZIB1E8P1HpofXRHz77S5S1j offv8yF7kYBfjihfiSx8Q0HNemW tJpwmbRPXDYgBUJRCE42ewWDvwRIKNJEEMVq8IaQ

Thay đổi #1: Không có điểm theo NOC của Job Offer

Thay đổi đầu tiên và được cho là đáng chú ý nhất đối với hệ thống phân bổ điểm mới là việc loại bỏ các điểm dựa trên cấp độ kỹ năng NOC của lời mời làm việc của người nộp đơn.

Trước đây được chỉ định tối đa 60 điểm về giá trị dựa trên NOC, những điểm này hiện đã được phân bổ trên cả vốn nhân lực và các yếu tố kinh tế của người nộp đơn.

Thay đổi #2: Phân bổ lại điểm

Căn cứ vào việc loại bỏ các điểm đối với mã mời làm việc của NOC, mọi yếu tố kinh tế hoặc vốn con người khác đã được tăng trọng số:

 • Kinh nghiệm làm việc liên quan trực tiếp hiện nhận được tối đa 60 điểm (trước đây là 40);
 • Bậc học cao nhất hiện nay tối đa 40 điểm (trước đây là 25);
 • Trình độ ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp hiện nay tối đa là 40 điểm (trước đây là 30);
 • Mức lương theo giờ của lời mời làm việc hiện nhận được tối đa là 55 điểm (trước đây là 50);
 • Khu vực làm việc bên trong British Columbia hiện nhận được tối đa 25 điểm (trước đây là 10).
OP65dNrbayCkCvvdqmrELgt1 fH9Xv3Qo8Nsr1EV2T5MX jkzWSlwvuKX56UXazyMKCrJd5RZ1FEAEua1G4Q55oCOMa9cugnA7vM9MAJ3Aao9h btF8PyhERPiyrx0H HTYb16IfmsRBilTgLqzoetMTzbcMViIsEF iKXo3Xi2Y2SwR876ffHQCzM3jg

Thay đổi #3: Điểm cho các chỉ định chuyên nghiệp đủ điều kiện

Một thay đổi khác trong việc phân bổ điểm cho các yếu tố kinh tế là việc bổ sung 5 điểm có thể được trao cho các chức danh nghề nghiệp đủ điều kiện do người nộp đơn nắm giữ. Điều này bao gồm bất kỳ chứng chỉ thương mại hợp lệ nào do SkilledTradesBC hoặc Cơ quan Đào tạo Công nghiệp British Columbia (ITABC) nắm giữ nhưng cũng đề cập đến các ngành nghề cụ thể theo hướng dẫn chương trình BC PNP .

Thay đổi #4: Tiêu chuẩn ngôn ngữ là CLB 9, bằng cấp tiếng Pháp và tiếng Anh đều được công nhận

Điểm tối đa cho khả năng ngôn ngữ (30 điểm) hiện có thể đạt được với Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) là 9 thay vì 10 như trước đây. CLB là tiêu chuẩn quốc gia của Canada để đánh giá khả năng ngôn ngữ, dựa trên các bài kiểm tra ngôn ngữ chính thức.

Ngoài ra, khả năng cả tiếng Anh và tiếng Pháp hiện được công nhận và nhận thêm 10 điểm cho những ứng viên có cả 2.

aSyi0H2BYjFLzPKFGAfEsJh8Rm3ziRuWsuv8bgqEcvmnof67HfumqlmJcQUBQnyJB 3pGapxghT9FOwErsG8omwZHhcUXiGNsdGJo4Bfsqrcjga5LFwugRKRotD26NA9wJQDmE7V4ZMZoVJexB2UEfiId3ZF3aciyAhW48cztSlO mTFBJFs79UqKl5 w

Thay đổi #5: Trọng số được điều chỉnh lại cho vị trí việc làm ở British Columbia

Các sửa đổi bổ sung đã được thực hiện đối với khu vực việc làm của người nộp đơn tại BC Trong khi các địa điểm được chọn trước đây bên ngoài Vancouver sẽ nhận được một số điểm theo cấp bậc, tiêu chí chấm điểm hiện tại phân bổ:

 • 0 điểm cho việc làm ở khu đô thị Vancouver;
 • 5 điểm cho việc làm ở các quận Squamish, Abbotsford, Agassiz, Mission và Chilliwack;
 • 15 điểm, cho bất kỳ khu vực nào tại BC chưa được đề cập ở trên.

Ngoài ra, các tiêu chí phân bổ thêm 10 điểm cho các cá nhân có trình độ học vấn hoặc kinh nghiệm làm việc cụ thể trong khu vực (trái ngược với phân bổ trước đó cho ứng viên có 1 năm kinh nghiệm).

Thay đổi #6: Mức lương tối thiểu cao hơn

Thay đổi lớn cuối cùng đối với tiêu chí tính điểm là mức lương tối thiểu cao hơn để nhận được số điểm tối đa dựa trên thu nhập. Ngoài ra còn có 5 điểm bổ sung có sẵn ở đây cho người nộp đơn (55 điểm, trước đây là 50 điểm).

Trong khi trước đây mức lương hàng năm là $ 100.000 CAD sẽ đảm bảo cho người nộp đơn đạt được số điểm tối đa trong hạng mục này, thì BC đã điều chỉnh mức trần này thành thu nhập hàng năm là $ 145.000 CAD.

Những ứng viên trước đây có mức lương $ 100.000 CAD giờ chỉ nhận được 33 điểm, trái ngược với mức tối đa cũ là 50.

mkBo7naaz3W3tg0EhjVvcSc9s6bGdeUZNU5DTA

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0967.998.998
Email: [email protected]