Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP) phát hành lời mời cho các 256 ứng viên nhập cư nộp đơn xin đề cử tỉnh bang vào ngày 1/12/2020.

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP) lời mời các ứng viên chương trình Express Entry BC (EEBC) và diện tay nghề (SI). Các ứng viên được mời theo tiểu mục người lao động tay nghề, sinh viên quốc tế.

Ngoài ra, trong đợt công bố kết quả này, các ứng viện diện người lao động bán chuyên nghiệp và sơ cấp cũng được mời theo chương trình diện tay nghề. Tiểu mục này hướng tới các đối tượng làm việc trong các ngành nghề có nhu cầu cao tại British Columbia.

Các tiểu mục thuộc Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP) Express Entry (EEBC) dành cho các ứng viên có hồ sơ trong hệ thống Express Entry liên bang.

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP) công bố kết quả ngày 8122020 2

Express Entry là hệ thống quản lý hồ sơ di trú của Canada cho 3 chương trình kinh tế lớp liên bang bao gồm 2 chương trình diện tay nghề là Chương trình Federal Skilled Worker và Chương trình Federal Skilled Trades, chương trình Canadian Experience Class dành cho các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc hoặc học tập tại Canada.

Kết quả

Điểm số yêu cầu tối thiểu trong lần công bố kết quả này nằm trong khoảng 77 – 97 với ứng viên thuộc 5 tiểu mục cụ thể như su:

  • Diện tay nghề: Người lao động lành nghề: 95 điểm.
  • Diện tay nghề: Sinh viên quốc tế: 95 điểm.
  • Diện tay nghề: Người lao động phổ thông và bán chuyên nghiệp: 77 điểm.
  • Express Entry BC: Người lao động lành nghề: 97 điểm.
  • Express Entry BC: Sinh viên quốc tế: 97 điểm.

Đăng ký chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP)

Để nộp đơn cho Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia diện tay nghề hoặc Express Entry, trước tiên, ứng viên phải tạo hồ sơ thông qua cổng trực tuyến của BC PNP và đăng ký theo Hệ thống đăng ký nhập cư kỹ năng (SIRS).

Các ứng viên được đánh giá và cho điểm dựa trên các yếu tố như trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, trình độ ngôn ngữ (tiếng Anh) và vị trí làm việc.

Nếu người nộp đơn được chấp thuận, họ có thể sử dụng đề cử tỉnh bang để nộp đơn xin thường trú với Bộ Di trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) theo Chương trình đề cử tỉnh bang.

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP) công bố kết quả ngày 8122020 1

Các ứng viên Express Entry nhận được đề cử từ British Columbia sẽ được cộng thêm 600 điểm vào điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) của họ và được đảm bảo về Lời mời nộp đơn (ITA) trong một đợt công bố kết quả Express Entry liên bang trong tương lai.

Tìm hiểu thêm về Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP) tại website của Chính phủ.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0967.998.998
Email: canadaplaza@canada.vn