Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia mời 417 ứng viên

BC mời 417 ứng cử viên PNP nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP) đã mời các ứng cử viên PNP nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh từ năm danh mục phụ nhập cư.

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia phát hành 417 lời mời nộp hồ sơ

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia đã mời các ứng cử viên nhập cư nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh để nhập cư Canada vào ngày 14 tháng 10.

Các Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP) đã ban hành tổng cộng 417 lời mời qua Express Entry BC (EEBC) và diện tay nghề cao. Các ứng cử viên được mời theo danh mục phụ Người lao động có tay nghề cao và Sau đại học quốc tế, cũng như danh mục phụ Cấp độ đầu vào và Bán kỹ năng trong diện Nhập cư theo kỹ năng.

Điểm số yêu cầu tối thiểu cho các ứng viên thay đổi từ 75 đến 94 trên tất cả các hạng mục. Một số ngành nghề bị loại khỏi vòng công bố kết quả này do đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trong khu vực. 31 nghề này có thể được tìm thấy trên trang web của chính phủ BC .

BC tổ chức các đợt công bố kết quả thông qua các danh mục và diện PNP khác nhau của mình hàng tuần. Hai tuần trước, tỉnh đã phát hành 450 lời mời đề cử cấp tỉnh trong đợt công bố kết quả lớn nhất trong năm nay.

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia diện thí điểm công nghệ

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia mời 417 ứng viên

British Columbia tổ chức các đợt công bố kết quả Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia diện thí điểm công nghệ (Tech Pilot) hàng tuần, qua đó các ứng viên có lời mời làm việc trong 29 ngành nghề đủ điều kiện được mời nộp đơn đề cử cấp tỉnh. Được triển khai vào năm 2017, mục đích của Tech Pilot là giúp lĩnh vực công nghệ của BC tuyển dụng nhân viên CNTT để giúp giải quyết nhu cầu thị trường lao động hiện tại.

Để được coi là đủ điều kiện theo Tech Pilot, ứng viên cần phải đăng ký tại một trong các diện nhập cư tỉnh hiện có của BC và có lời mời làm việc hợp lệ ít nhất 12 tháng trong một trong những ngành nghề đủ điều kiện của Tech Pilot  .

Để đăng ký các hạng mục Nhập cư Kỹ năng hoặc Nhập cảnh Express Entry, trước tiên, ứng viên phải tạo hồ sơ thông qua cổng thông tin trực tuyến của Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP) và đăng ký theo Hệ thống Đăng ký Nhập cư Kỹ năng (SIRS).

Ứng viên được đánh giá và cho điểm dựa trên các yếu tố như trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, trình độ tiếng Anh và địa điểm làm việc.

Nếu một người nộp đơn được chấp thuận, sau đó họ có thể sử dụng đề cử cấp tỉnh của mình để nộp đơn xin thường trú với Bộ Di trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada theo Chương trình đề cử tỉnh bang.

Các ứng viên Express Entry nhận được đề cử từ British Columbia sẽ được cộng thêm 600 điểm vào điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện Express Entry (CRS) của họ và được đảm bảo một cách hiệu quả về Lời mời nộp đơn  (ITA) trong một đợt công bố kết quả Express Entry liên bang trong tương lai. Canada vừa tổ chức một trong những đợt công bố kết quả Express Entry lớn nhất từ trước đến nay, mời 4.500 ứng viên đăng ký thường trú.

Thông tin mới nhất cập nhật trên website của Chính phủ Canada tại đây.

>> Xem thêm:

SUV – Chương trình định cư Canada diện đầu tư khởi nghiệp
AIPP – Chương trình định cư Canada thí điểm Đại Tây Dương
BCPNP – Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia