Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP) phát hành 100 lời mời cho các ứng viên nhập cư nộp đơn xin đề cử tỉnh bang để bổ sung hồ sơ thường trú vào ngày 20/10/2020.

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP) đã ban hành tổng cộng 80 lời mời các ứng viên chương trình Express Entry BC (EEBC) và diện tay nghề. Các ứng viên được mời theo tiểu mục người lao động tay nghề và sinh vien quốc tế.

Điểm yêu cầu tối thiểu cho các ứng viên thành công là 80 cho tất cả các hạng mục.

Ngoài ra, 20 người đã được mời theo chương trình nhập cư diện doanh nhân của British Columbia. Tổng cộng có 15 lời mời đã được cấp theo diện doanh nhân và 5 trong tiêu mục doanh nhân nhập cư thí điểm vùng. Các ứng viên cần có số điểm tối thiểu là 122 đối với diện doanh nhân và 109 đối với diện doanh nhân thí điểm khu vực.

British Columbia tổ chức các đợt công bố kết quả thông qua các tiểu mục khác nhau của Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP) khác nhau hàng tuần. Đợt công bố kết quả BC PNP lớn nhất trong năm đã phát hành 450 lời mời đề cử tỉnh bang vào ngày 29/9/2020.

British Columbia tổ chức các cuộc công bố kết quả chương trình thí điểm công nghệ (Tech Pilot) hàng tuần, qua đó các ứng viên có lời mời làm việc trong 29 ngành nghề đủ điều kiện được mời nộp đơn xin đề cử tỉnh bang. 

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia diện thí điểm công nghệ (Tech Pilot) được triển khai vào năm 2017, mục đích của Tech Pilot là giúp lĩnh vực công nghệ của British Columbia tuyển dụng người lao động lĩnh vực công nghệ để giúp giải quyết nhu cầu thị trường lao động hiện tại.

Để được coi là đủ điều kiện theo Tech Pilot, các ứng viên cần phải đăng ký tại một trong các tiểu mục của Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia và có lời mời làm việc hợp lệ tối thiểu 12 tháng tại 1 trong những ngành nghề đủ điều kiện của Tech Pilot.

Để nộp đơn cho Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia diện tay nghề hoặc Express Entry, trước tiên, ứng viên phải tạo hồ sơ thông qua cổng trực tuyến của BC PNP và đăng ký theo Hệ thống đăng ký nhập cư kỹ năng (SIRS).

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia phát hành 100 lời mời cho các ứng viên xin đề cử tỉnh bang 1

Các ứng viên được đánh giá và cho điểm dựa trên các yếu tố như trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, trình độ tiếng Anh và vị trí làm việc.

Nếu người nộp đơn được chấp thuận, họ có thể sử dụng đề cử tỉnh bang để nộp đơn xin thường trú với Bộ Di trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) theo Chương trình đề cử tỉnh bang.

Các ứng viên Express Entry nhận được đề cử từ British Columbia sẽ được cộng thêm 600 điểm vào điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) của họ và được đảm bảo về Lời mời nộp đơn (ITA) trong một đợt công bố kết quả Express Entry liên bang trong tương lai.

Các đợt công bố kết quả Express Entry mới nhất là 1 trong những đợt công bố kết quả lớn nhất từ ​​trước đến nay, kỷ lục là 4.500 lời mời dành cho các ứng viên đăng ký thường trú.

Trong khi đó, tiêu mục chương trình định cư dành cho các doanh nhân đã có kinh nghiệm kinh doanh và sẽ bắt đầu điều hành hoặc tiếp quản một doanh nghiệp hiện có ở British Columbia.

Chương trình thí điểm vùng nhằm thu hút các doanh nhân trong các vùng nhỏ hơn của tỉnh bang nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế.

Tìm hiểu thêm về Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP) tại website của Chính phủ.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0967.998.998
Email: canadaplaza@canada.vn